Postřehy z konference Gartner Data & Analytics Summit

24.5.2021
lukas.erben@inside.cz

Tři věci, které by měli lídři odpovědní za data a analytiku udělat, aby uspěli v rychle se měnícím světě: hledat ve svých organizacích ty, kdo jsou hybateli změn, vytvářet a rozvíjet adaptivní byznys a pracovat na změně způsobu rozhodování (založeného na využívání dat a jejich analýze).

„Datová analytika má zásadní význam pro to, aby organizace mohly reagovat na změny,“ zdůraznil v úvodní přednášce analytik a viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner Gareth Herschel. „V době, kdy se podniky snaží zotavit z hlubokých poruch minulého roku, mohou D&A pomoci s úkoly, jako je umožnění transformace obchodního modelu, optimalizace alokace zdrojů nebo vymýšlení nových způsobů propojení zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.“

Postřehy z konference

Úvodní keynote - kompletní záznam a vybrané postřehy

Postřehy z přednášek prvního dne

Postřehy z přednášek druhého dne

Postřehy z přednášek třetího dne

 

Hlavní myšlenky konference v jedné kresbě: