Gartner Data & Analytics Summit: Úvodní keynote

24.5.2021
lukas.erben@inside.cz
Úvodní keynote: Klíčem k úspěšné práci s daty a analytikou je učit se, odnaučit se a pak se učit znovu. (Learn, Unlearn, Relearn: The Key to D&A Success)

Zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet se, co definuje současný svět perspektivou dat a analytiky: změna. Právě na ni a na , jak s ní pracovat a zvyšovat význam a vliv analytiky v podniku, se zaměřil viceprezident výzkumu a analytik Gartneru Gareth Herschel.

„Máme jedinečnou příležitost rozšířit vliv dat a analytiky tím, že je začleníme do každého rozhodnutí.“ / Gareth Herschel, viceprezident výzkumu a analytik Gartneru

Podívejte se na záznam celé Keynote (video je streamováno z portálu Gartneru)

 

The Value of Gartner Event Sponsorship

Vybrané postřehy z úvodní přednášky:

„Minulý rok byl neuvěřitelně náročný, ale podniky i organizace si ve velké míře uvědomily, že když se tolik věcí mění tak rychle, je třeba investovat do lidí a systémů, které umožňují tyto změny snáze pochopit a rychleji na ně reagovat.“

„Lidé odpovědní za data a analytiku musejí dělat věci, na kterých nejvyššímu vedení záleží – například podpořit a usnadnit transformaci obchodního modelu, dříve než kdokoliv jiný odhalit a popsat změny, jež zmítají odvětvím, v němž podnik působí, optimalizovat způsoby, jimiž organizace řídí své zdroje, a vymýšlet nové způsoby, jak propojit zaměstnance, zákazníky a další zúčastněné strany.“

„Skutečná změna znamená změnu lidí a procesů, nikoliv pouze technologií.“

„Věnujte čas hledání a nalezení lídrů, kteří jsou nejvíce ochotní se změnit. Ukažte jim, jak dělat věci jinak s využitím dat a analytiky.“

„Chcete-li, aby vaši kolegové používali data a analytiku, zaměřte se na situace a okamžiky, kdy jim nejvíc pomohou: ve chvílích rozhodování. Data, která k ničemu bezprostředně nepoužijí, jen odvádějí pozornost.“

„Dnes máme jedinečnou příležitost rozšířit vliv dat a analytiky tím, že je začleníme do každého rozhodnutí.“