Gartner Data & Analytics Summit: postřehy z prvního dne

24.5.2021
lukas.erben@inside.cz

PřednáškaZáklady moderní datové a analytické strategie (The Foundation of a Modern Data and Analytics Strategy)

Role dat a analytiky se mění, z kdysi samostatné disciplíny se stal soubor schopností podporujících digitální strategii či transformaci napříč podnikem, to pro mnoho lídrů odpovědných za datově-analytickou oblast znamená nutnost změnit přístup. Viceprezident výzkumu Gartner, analytik Mike Rollins, proto ve své přednášce představil aktuální osvědčené postupy při formulování moderní datové a analytické strategie.

„Cílem by mělo být stvořit byznys strategii, jež je prosycena daty a analytikou, nikoliv jen datovou, nebo analytickou strategii.“ / Mike Rollins, analytik – viceprezident výzkumu Gartneru

Vybrané postřehy z přednášky:

„Podle nejnovějšího průzkumu Gartner CDO Survey se více než tři čtvrtiny vedoucích pracovníků v oblasti dat a analytiky intenzivně podílejí na iniciativách digitální transformace ve svých organizacích.“

„Zapojení do strategie v rámci vaší organizace – a to ne do starého typu strategie, ale do takové, která je obchodní strategií prošpikovanou myšlením v oblasti dat a analytiky – je pro úspěch zásadní.“

„Vaše vize založená na datech ukazuje cestu k cíli, kterého se snažíte dosáhnout coby organizace založená na datech – používejte ji jako dopravní značku, podle které se celá organizace řídí.

„Důležité je nejen zjistit, které z věcí, jež již dnes děláte, přinášejí přidanou hodnotu, také hledat a začít řešit neuspokojené potřeby související s daty a analytikou.“

„Ujistěte se, že vaše strategie je spojena s něčím, co vnímají jako hodnotné vaši obchodní partneři.“

„Nakonec bude úspěch záviset na tom, jak moc změníte diskuze o datech a analytice uvnitř vaší organizace.“

Více o tom, jak využít data a analytiku ke změně rozhodování, se dozvíte v bezplatné e-knize Gartneru  „The Future of Decisions“.

 

Přednáška: Cloud je budoucností datové infrastruktury (Cloud Is the Future of Data Infrastructure)

Trh s DBMS (systémů pro správu databází) se rychle mění. Cloud a databázové platformy jako služba (dbPaaS) se pro mnoho organizací stávají primární volbou. Donald Feinberg, význačný VP analytik Gartneru, se ve své přednášce zaměřil na tuto hnací sílu transformace datové infrastruktury – a také na to, jak dosavadní a nově vznikající technologie tuto transformaci podporují a jak dodavatelé řeší přechod do cloudu.

„Do roku 2023 bude 75 % všech databází na cloudové platformě.“ / Donald Feinberg, význačný VP analytik Gartneru

Vybrané postřehy z přednášky:

„ Analytici Gartneru očekávají, že do roku 2023 bude 75 % všech databází na cloudové platformě, čímž se sníží počet dodavatelů DBMS a zvýší se složitost správy a integrace dat.“

„Nová data společnosti Gartner tento posun ke cloudu podporují: na konci roku 2020 činily tržby z cloudových DBMS více než 40 % celkových tržeb z DBMS. Osmdesát šest procent celkového růstu tržeb trhu DBMS v roce 2020 bylo založeno na cloudu.“

„Existuje sedm případů použití cloudových DBMS: přechodné zpracování, datový sklad, logický datový sklad, provozní inteligence, rozšířené transakce, zpracování datových toků/událostí a datové jezero/jezerní sklad.“

„Implementujte cloudové přístupy DBMS pro nové aplikace, kde 1. je vyžadována agilita, 2. velikost dat je zvládnutelná a 3. jsou povoleny místní předpisy.“

„Téměř každý dodavatel zkoumá vznikající cloudové datové ekosystémy. Ty se skládají z již integrované sady služeb s pracovním stolem, který může podnikový uživatel používat.“

„Vedoucí pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje musejí mít celkovou strategii správy dat pro transformaci datové infrastruktury svých organizací.“

Trendy v cloudových DBMS pro rok 2021

  • Budoucností DBMS je cloud
  • Open source (API)
  • Finanční governance (FinOps)
  • Rozšířené (augmented) DBMS
  • Privátní cloud
  • Ekosystémy pro správu dat v cloudu (CDME)
  • Boj mezi cloudovými providery a ISV
  • Multimodel vs. „Best Fit“ služby
  • Serverless a kontejnerizace
  • Rozšířené (Augmented) transakce (HTAP)