Naší prioritou je pomoci vyřešit ty vaše

Priority našich klientů jsou našimi prioritami. Řešení Gartner na míru vám umožní úspěšně realizovat projekty klíčové pro uskutečnění těch nejdůležitějších iniciativ byznysu.

Níže najdete příklady priorit IT lídrů.

Priority CIO

Vaše role CIO se pod vlivem digitalizace a inovace obsahově posouvá od řízení dodávky IT služeb směrem k byznysu - od kontroly nákladů a reinženýringu procesů směrem k analýze dat a vytváření zisku. Očekává se od vás, že své organizaci pomůžete dostat se v oblasti digitalizace z fáze pilotních projektů k plnému nasazení osvědčených postupů. Máme znalosti, doporučení a nástroje, které vám s tímto úkolem pomohou.
"Gartner nám pomohl ve fázi strategického plánování a vylepšil naše governance modely tak, abychom se posunuli od tradičně řízeného IT směrem k moderní organizaci orientované na zákazníky a výsledky." Michal Draheim
CIO, Metro South Health

Podívejte se, jak podporujeme strategické plánování v oblasti IT

Příklady materiálů a nástrojů, které mají naši klienti k dispozici:

 • IT Strategic Planning for the Digital Enterprise
 • Ignition Guide to Strategic Planning for IT
 • Top 10 Strategic Technology Trends for 2019
 • Art of the One Page Strategy
 • A CIO's Framework for Communicating Strategy

Otázky, na které vám pomůžeme najít odpověď:

 • Jak přizpůsobit celý proces strategického plánování digitálnímu byznysu?
 • Jaké byznysové a technologické trendy bych měl do plánu zahrnout?
 • Jak lépe komunikovat strategický plán ostatním v organizaci?

Priority CDO

Data a analytika jsou srdcem digitální transformace. Dobrá datová strategie by měla ukázat, jak vaše programy přispívají k celkové strategii organizace, a zpropagovat datovou gramotnost uvnitř organizace. Poskytujeme informace, které potřebujete k dalšímu rozvoji a škálování vašich iniciativ i digitální transformace.
„Naše dlouhodobá spolupráce s Gartner nám pomáhá zpřesňovat naše strategická rozhodnutí a omezit rizika s rozhodnutími spojená.“ Li Xin
General Manager of Strategy Department, INESA

Podívejte se, jak vám můžeme pomoci se zavedením datově řízené firemní kultury

Příklady zdrojů, které mají naši klienti k dispozici:

 • No Data and Analytics Vision? No Business Impact!
 • Fostering Data Literacy and Information as a Second Language
 • Build a Data-Driven Enterprise
 • Toolkit: Best of Data and Analytics Strategies
 • Must-Have Roles for Data and Analytics

Otázky, na které vám pomůžeme najít odpověď:

 • Jak vytvořit takovou strategii dat a analytiky, která přinese měřitelné výsledky?
 • Jak ve firmě zavést datově řízenou kulturu a rozšířit datovou gramotnost?
 • Jak ověřit, že mám v týmu schopnosti a role potřebné k podpoře nových požadavků na data a analytiku?

Priority CISO

Bezpečnost a řízení rizik IT (Security and IT Risk Management, SRM) jsou nezbytné pro úspěch jakéhokoli digitálního byznysu. Vlastníci informací, jejichž zodpovědnost za nasazované digitální technologie je čím dál vyšší, od vás očekávají, že jim pomůžete přijímat kvalifikovanější rozhodnutí a najít rovnováhu mezi riziky a benefity. Lídrům SRM jako jste vy poskytujeme informace, doporučení a nástroje potřebné k dosažení klíčových priorit a zajištění bezpečnosti pro vaši organizaci dnes i v budoucnu.
„Hodnota, kterou nám Gartner dává, spočívá jak v kvalitě, tak ve validaci. Díky Gartner můžeme rozhodovat rychleji a s důvěrou, že postupujeme správně. Tím se vyhýbáme zbytečným dodatečným nákladům. Analýzy a informace z výzkumných zpráv Gartner využíváme v byznys casech a při plánování projektů.“

Podívejte se, jakým způsobem vám můžeme pomoci se zavedením a rozvojem vašeho bezpečnostního programu

Příklady zdrojů, které mají naši klienti k dispozici:

 • Planning Guide for Security and Risk Management
 • Information Security Presentation Support Center
 • Toolkit: Tabletop Exercise for Cyberattack Preparation and Response
 • Gartner Security and Risk Management Summit

Otázky, na které vám pomůžeme najít odpověď:

 • Jak přizpůsobit naše bezpečnostní praktiky rostoucím bezpečnostním hrozbám?
 • Jak komunikovat potřebu investic do bezpečnosti směrem k vedení?
 • Jak odstranit zranitelná místa našeho IT, o kterých nevíme?

Priority CTO

Historické praktiky v oblasti infrastruktury a provozu (I&O) ani tradiční architektura datových center už nevyhovují potřebám digitálního byznysu. Pokud se má infrastruktura a provoz stát oporou pro digitální transformaci, musejí její lídři zapomenout na dřívější přístupy a přejít na vyšší úroveň agility a rychlosti. A jejich situace není jednoduchá – buď zvládnou v organizaci vytvořit ty správné dovednosti k optimalizaci I&O nebo budou muset místo šéfa I&O opustit. Poskytujeme informace, doporučení a nástroje potřebné k dosažení vašich klíčových priorit a pomůžeme vám posunout se od vytrvalosti a spolehlivosti k inovaci a agilitě.
"To, co jsme v poslední době udělali společně s Gartner – naformulování našich byznysových kapacit a na jejich základě stanovení našich IT iniciativ a IT strategie – bylo velmi užitečné a šlo o jeden z několika klíčových výstupů spolupráce s Gartner v uplynulých šesti měsících." Geir Olav Håland
CTO, SpareBank 1

Podívejte se, jakým způsobem vám můžeme pomoci s tvorbou cloudové strategie

Příklady zdrojů, které mají naši klienti k dispozici:

 • Cloud Strategy Roadmap and Checklist
 • Designing a Cloud Strategy Document
 • Cloud Cost Modeling Tools Suite
 • Hype Cycle for Cloud Computing
 • Cool Vendors in Cloud Computing

Otázky, na které vám pomůžeme najít odpověď:

 • Jak pro moji organizaci vytvořit účinnou cloudovou strategii?
 • Jak se bude cloud computing vyvíjet?
 • S jakými nejnovějšími trendy v oblasti cloudových technologií bych měl v našich plánech počítat?

Neřešte problémy v IT a byznysu sami. Spolehněte se na odbornou znalost a podporu.

Jako klient Gartner získáte přístup k osobnímu strategickému poradenství týmu více než 2 000 expertů a poradců s detailní znalostí funkčních charakteristik i technologie. Naším cílem je stát se pro vás nepostradatelným byznys partnerem, a to poskytováním poradenství s vysokou přidanou hodnotou, které lze okamžitě využít pro dosažení vašich nejdůležitějších priorit a překonání těch nejtěžších překážek.

Strategické poradenství

Jaký nejnaléhavější problém v oblasti byznysu potřebujete vyřešit?

Experti Gartner vám pomohou zhodnotit situaci a poskytnou doporučení, jak překážky překonat, a to na základě našeho proprietárního řešení a osvědčených postupů (nejlepší praxe).

Podpora projektů

Naši experti vám pomohou naplánovat nebo otestovat vaše IT iniciativy následujícími způsoby
 • Revizi vašich plánů a poskytnutím konkrétních doporučení a zpětné vazby
 • Poskytnutím dat a benchmarků na dopracování přesvědčivého byznys času
 • Identifikací nejlepší praxe a nástrojů pro rychlejší nastartování vašich projektů
 • Poskytnutím přehledného plánu, vedoucího ke splnění byznysem očekávaných termínů a cílů

Jak vše probíhá

Ptáte se, jak konkrétně spolupráce s námi probíhá?

Klienti na vyžádání spolupracují s analytiky, poradci a exekutivními partner Gartner, z nichž mnozí jsou bývalí CIOs. S ohledem na vaše priority a na základě předem stanoveného konkrétního plánu vaší spolupráce s Gartner budete nasměrování na toho nejvhodnějšího experta.

Většina interakcí probíhá po telefonu. Existují ale možnosti, jak přivést experty Gartner přímo k vám do firmy* nebo se osobně setkat na některé z našich konferencí. *Vezměte jen, prosím, na vědomí, že tyto on-site služby mohou představovat dodatečné náklady.

Přidejte se k 80 000 vašich kolegů a zažijte Gartner naživo na některé z našich konferencí

"Letošní Application Summit byl jedním z nejlepších, kterých jsme se zúčastnili. Věnujeme se hodně aplikacím a infrastruktuře zejména s ohledem na integraci, takže témata diskutovaná na tomto summitu byla přesně tím, co potřebujeme obsahově i vzhledem k pochopení byznys partnerů a dodavatelů, se kterými se chystáme navázat spolupráci." Geir Olav Håland
CTO, SpareBank 1
Zúčastněte se některé z nadcházejících konferencí Gartner
Už více než 35 let pořádá Gartner ty nejrelevantnější a nejsledovanější konference pro IT a byznys profesionály. Naše akce pokrývají celou škálu témat určených řadě podnikových rolí a jsou příležitostí pro zveřejnění závěrů nejnovějších výzkumů analytiků Gartner, zprostředkování zkušeností významných osobností z průmyslu a sdílení nejlepší praxe mezi jejími účastníky. Konference Gartner jsou jedinečným místem pro získání nových informací, networking i dopracování vašich strategií a iniciativ. Stáhnout kalendář konferencí Gartner

Můžeme si promluvit?

Jsme připraveni pomoci vám úspěšně zvládnout nadcházející technologické výzvy i problémy v oblasti byznysu. Dejte nám vědět, jakmile budete mít zájem o schůzku nebo se budete chtít na cokoliv zeptat.