Co nabízíme

Čerpání informací ze studií a reportů

Jako zákazník – uživatel služeb Gartner získáte přístup k vyčerpávající sbírce analýz a doporučení k otázkám, které jako uživatel nebo dodavatel v technologické oblasti řešíte. Studie jsou každoročně sestavovány a aktualizovány téměř dvěma tisíci analytiků pokrývajícími přes 1300 IT témat.

Diskuse s analytiky

V rámci osobních pohovorů s analytiky můžete řešit váš konkrétní problém či otázku – ať už jde o návrh podnikové architektury, výběr vhodného řešení nebo revizi smlouvy s dodavatelem v případě IT uživatelů, nebo třeba lepší pochopení perspektivy, kterou se na produkt dodavatele dívají zákazníci v enterprise segmentu.

Spolupráce s lokálním expertem

Součástí exekutivních programů, které v současné době celosvětově využívá již více než 4 000 CIO, je i lokální expert – partner, který vám pomůže vytěžit ze služeb Gartner maximum. Exekutivní partneři za sebou mají dlouholetou praxi na pozicích typu CIO v nejvýznamnějších tuzemských podnicích.

Účast na konferencích

V rámci služeb Gartner mají zákazníci zvýhodněnou nebo dokonce bezplatnou účast na globálních a regionálních konferencích a lokálních seminářích s analytiky. Konference a semináře představují jedinečnou příležitost získat přehled o klíčových trendech a technologiích napříč IT a digitální ekonomikou nebo v konkrétních doménách (analytika a data, infrastruktura a provoz, bezpečnost a dalších).

Networking a výměna zkušeností

Sdílejte zkušenosti s ostatními CIO, IT řediteli a dalšími členy nejvyššího vedení společností z vašeho i dalších odvětví a nacházejte inspiraci a nové nápady nejen v rámci globálních, regionálních a lokálních akcí, ale také pomocí online nástrojů jako jsou Gartner Peer Insights a Peer Connect, jež nabízejí platformu pro hodnocení podnikových IT řešení a nástrojů koncovými uživateli a vedení vysoce odborných online diskusí v rámci komunity uživatelů služeb Gartner.
Jak pomáháme uživatelům IT

Podpora klíčových iniciativ

Nabízíme objektivní pohled zvenčí, zasazující osvědčené postupy do vašich reálií. Díky našemu proaktivnímu způsobu poskytování služeb ušetříte čas.

Výběr technologií a produktů

Díky podrobným informacím a doporučením analytiků vyberete ty správné produkty a vyjednáte si nejlepší podmínky a ceny. Snížíte zároveň riziko při výběru klíčových produktů a řešení.

Řízení IT organizace

S výhodnými týmovým řešením Gartner můžete vést svůj tým efektivněji a zapojit jej do využívání studií, materiálů a diskusí s analytiky.

Inovace a digitální transformace

Analytici vám pomohou udržet si přehled o tom, které nastupující technologie a trendy jsou pro vaši organizaci důležité. Snadno se zorientujete v přetlaku informací a novinek.

Sdílení zkušeností a osobní rozvoj

Propojíme vás s kolegy, jejichž zkušenosti vám umožní vyhnout se nákladným chybám, a rozšíříme vaši síť kontaktů pro inspiraci a diskuse.

Nabídku služeb Gartner pro uživatele IT vám rádi podrobně představíme.

Kontaktujte nás
Jak pomáháme dodavatelům IT

Podpora inovace a růstu

Naši analytici Vás seznámí s nastupujícími technologiemi a trendy – snáze tak najdete správné cesty, jak inovovat svůj obchodní model, produkty, služby nebo partnerskou strategii.

Strategie produktů a služeb

Pomůžeme Vám lépe pochopit uvažování zákazníků – na čem jim záleží a čím se řídí jejich nákupní rozhodnutí. Budete tak moci lépe zacílit na vhodné trhy a vytyčit další směr.

Rozvoj tržních strategií

Společně s analytikem se můžete podívat na své vlastní produkty perspektivou zákazníků i konkurence. Budete tak moci sestavit marketingový plán vycházející z faktů, jasného konkurenčního pozicování a také lépe měřit jeho úspěšnost.

Zvyšování obchodní úspěšnosti

S pomocí studií a analytiků lépe porozumíte trhu – svým zákazníkům i konkurenci, budete moci lépe odladit svá sdělení a oslovit správné cílové skupiny. Můžete tak zvýšit efektivitu svého prodeje.

Nabídku služeb Gartner pro IT dodavatele vám rádi podrobně představíme.

Kontaktujte nás