Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Gartner CEO Survey 2020: co by měli vědět CIO

7. 4. 2020, 16.00 CEST, analytik: Mark Raskino

Jaká byznys témata CEO v letošním roce nejvíc zajímají, jak jejich přesvědčení ovlivňuje využívání technologií a co by měli CIO dělat, aby plnili očekávání svých CEO se dozvíte ve webináři, jehož obsah vychází z každoročního průzkumu Gartner CEO Survey.

The Gartner CEO Survey 2020: Implications for CIOs

 

Průvodce CIO světem RPA a úvod do hyperautomatizace

7. 4. 2020, 17.00 CEST, analytička: Frances Kramouzis

Co by měl CIO vědět, aby mohl začít pracovat na úspěšné RPA strategii, jaké příležitosti a hrozby existují v souvislosti s byznys procesy a volbou technologie a čím se hyperautomatizace odlišuje od RPA vám představíme ve webináři:

The CIO’s Guide to RPA and Introduction to Hyperautomation

 

Panelová diskuse: práce na dálku během COVID-19 a v budoucnu

8. 4. 2020, 16.00 CEST, analytici: Helen Poitevin, Adam Preset a další.

Jak se přechod na práci na dálku díky COVID-19 promítá do oblasti infrastruktury a provozu, jaké jsou typické výzvy a změny v oblasti řízení lidských zdrojů, prodeje, služeb či právní oblasti. Jak se bude dál vyvíjet fenomén práce na dálku po odeznění současných pandemických opatření a další témata budou obsahem devadesátiminutového panelu:

Panel Discussion: Remote Work During COVID-19 and Beyond

 

Předpověď IT výdajů 1Q20: než se vše začne zlepšovat tak bude ještě hůř

14. 4. 2020, 16.00 CEST, analytik: John David Lovelock

Jaké ekonomické výhledy nabízí Gartner pro rok 2020 a 2021? Kam zamíří výdaje na IT v letošním roce a dalších letech a jak na situaci zareagují a změní se IT rozpočty. To a další možná očekávání a dopady současné situace shrne jeden z nejvýznačnějších analytiků Gartneru ve webináři:

IT Spending Forecast, 1Q20 Update: It Will Get Worse Before It Gets Better

 

Jak se maloobchod může připravit na přežití krize a zásadních obratů

16. 4. 2020, 11.00 CEST, analytička: Miriam Burt

Čím může být krize podniku prospěšná, proč se „připravené“ podniky zotaví rychleji a vycházejí z obtížných situací posíleny a jak může maloobchod získat konkurenční výhodu prakticky v každém prostředí shrnuje webinář:

Prepare Retailers to Survive and Thrive Through Disruptive Turns

 

Jak mohou dodavatelé minimalizovat dopad COVID-19 na vertikální odvětví

16. 4. 2020, 16.00 CEST, analytici: Moutusi Sau, Venecia Liu

Která odvětví budou mít za současné situace celkově pozitivní dopad na sféru technologických investic, ale také očekávané krátko- a dlouhodobé dopady na investice do technologií napříč všemi odvětvími budou tématem webináře:

How Vendors Can Mitigate COVID-19’s Impact on Vertical Industries

 

Investiční webinář Gartneru: Dopady na segment podnikového SW

20. 4. 2020, 15.00 CEST, analytik: Adam Woodyer

Jak na trh podnikového SW dopadne současná situace a následující recese, které trhy poklesnou a v jakých segmentech může dojít k posílení a jak uvažovat o podnikovém SW v souvislosti s výhledem na konec recese – odpovědi na tyto a další podobné otázky nabídne on-line webinář:

Gartner Invest Webinar Series: Impacts on Enterprise Software

 

Jak oddělit blockchainové mýty od reality

20. 4. 2020, 16.00 CEST, analytik: David Groombridge

Co lze reálně očekávat od blockchainu a řešení na něm postavených v blízké budoucnosti, jak vypadá současný „trh“ blockchainu a jak nejlépe může váš podnik začít s blockchainovými iniciativami, aby byl včas připraven na nástup technologie, která může zásadně proměnit řadu odvětví se dozvíte ve webináři:

Unpacking Blockchain Myths From the Reality

 

Jak ve velkém převést zákazníky na samoobslužné a digitální kanály.

22. 4. 2020, 16.00 CEST, Analytici: Philip Jenkins, John Quaglietta

V současné době je důležitější než kdy dříve upřednostnit a rozšířit samoobslužné a digitální kanály. Webinář představí postupy, jak zvýšit míru jejich přijetí (adopce) ze strany zákazníků i možnosti takto poskytovaných služeb a také jak měřit jejich efektivitu.

Shift Volume to Self-Service and Digital Channels

 

Řízení v době COVID-19: 10 pravidel pro rychlé snížení nákladů v IT

22. 4. 2020, 18.00 CEST, analytik: Chris Ganly

Jak zní deset pravidel pro úspěšné snižování nákladů v IT a jak je uvést do praxe? Jak určit při plánování úspor správné načasování a jak připravit vhodný plán okamžitých škrtů či omezení a sdělit jej ostatním – to a další užitečné tipy pro situaci kdy nezbývá než šlápnout na brzdu vám představí online webinář Gartneru:

Leading Through COVID-19: 10 Rules For Rapid IT Spend Reduction

 

Řízení v době COVID-19: Jak z krize mohou vyjít posíleny firmy v oblasti automotive a chytré mobility

23. 4. 2020, 15.00 CEST, analytici: Frank Ridder, Pedro Pacheco, Michael Ramsey

Jaké bezprostřední a další dopady lze očekávat v automotive na pracovní sily a výrobu. Jak se mohou otřást a proměnit pilíře transformace odvětví a jaké nové příležitosti mohou ze současné situace vzejít pro ty firmy, které se jich aktivně chopí se dozvíte ve webináři:

Leading Through COVID-19: Emerge Stronger in Automotive and Smart Mobility

 

Řízení v době COVID-19: Postpandemické příležitosti pro výrobní podniky

24. 4. 2020, 15.00 CEST, analytici: Frank Ridder, Marc Halpern, Ron Kumar

Jaké další bezprostřední dopady na výrobní sféru (pracovní síly, nákup IT a technologií) lze očekávat, jak se změny a problémy v dodavatelské sféře promítnou do nové spolupráce mezi IT a nákupem a jaké příležitosti při a po odeznívání pandemie může výrobní sféra očekávat, vám představí analytici Gartneru ve webináři:

Leading Through COVID-19: Post-Pandemic Opportunities for Manufacturing Industries

 

Řízení v době COVID-19: Co dělají finanční ředitelé ve Q2

24. 4. 2020, 17.00 CEST, analytici: Craig Wilton, Dennis Gannon, Sanil Solanki aj.

Jaké hlavní priority mají CFO a lídři v oblasti financí během současné krizové situace, co se od nich dozvídají analytici Gartneru a jaké bezprostřední kroky by měla vaše organizace učinit, aby se připravila na úspěšný návrat k „normálu“, vám představí pět špičkových analytiků Gartneru ve webináři:

Leading Through COVID-19: How Finance Leaders Are Navigating Q2

 

Nový mandát pro strategické řízení

28. 4. 2020, 17.00 CEST, analytik: Brook Sealassie

Jak zvládnout typické problémy při realizaci stanovených strategií, příklady z praxe a doporučené postupy pro úspěšný rozjezd, průběh i dokončení transformačních strategií, nabídne webinář vycházející z dat o realizaci strategií posbíraných od dvou set vrcholných manažerů.

Strategy’s New Execution Mandate

 

Řízení v době COVID-19: Jak vybudovat odolný model pro financování inovací

29. 4. 2020, 17.00 CEST, analytička: Michelle Bazargan

Jak být agilní doslova v každém procesu i v současné situaci, jak rozvíjet a nastavit základní flexibilní přístupy pro financování inovací a jak zvládnout agilitu i růst při náročných finančních požadavcích – to vám prozradí analytička M. Bazarganová ve webináři:

Leading Through COVID-19: Disrupting Traditional Approaches to Create a Resilient Innovation Funding Model

 

Řízení v době COVID-19: Strategie pro návrat zaměstnanců na pracoviště

30. 4. 2020, 15.00 CESt, analytici: B. Kropp, E. Joyce, I. Pupelyte a další

Jaké jsou základní komponenty strategie návratu ke klasickému modelu práce, na základě čeho se rozhodnout, že „nastal čas“, výzvy a požadavky na HR, pracoviště, právní oddělení a technologie včetně IT. Kdo by měl být do procesu návratu zaměstnanců do kanceláří zapojen a co je třeba připravit.

Leading Through COVID-19: Cross-Functional Strategy for Returning to the Workplace

 

Řízení v době COVID-19: Jak přizpůsobit digitální marketingové strategie

30. 4. 2020, 16.00 CEST, analytici: Kyle Rees, Cody Stack

Jak se změnilo chování B2B kupujících a jaké bariéry nákupu existují, jak se mění komunikace a digitální kampaně, jaké postupy zvolit pro rozvoj a udržení kontaktu se zákazníkem v B2B světě – osvědčené postupy a příklady.

Leading Through COVID-19: Adapting B2B Digital Marketing Strategies to Build Confidence

On-demand webináře (dostupné ihned/kdykoliv na vyžádání)

 

Řízení byznys kontinuity: brífink k pandemickému plánování

On-demand, analytici: Jim Mello, Donna Medeiros

Jak by se organizace měly připravit na možné dopady pandemií (deset kroků pandemické připravenosti), jak v takové situaci efektivně využívat data (včetně datových zdrojů jako WHO, CDC či ECDC) a analytiku a jaké technologie je vhodné nasadit shrnou analytici v rámci webináře:

Business Continuity Management: Pandemic Planning Briefing

 

Jak zvládnout ransomware ve středně velkých podnicích

On-demand, 16.00 CET, analytik: Paul Furtado

Jak velkou hrozbu ransomware ve skutečnosti představuje, jaká je nejlepší prevence a jak se chovat v případě že vás jeho útok zasáhl shrne webinář obsahující řadu tipů z oblasti prev1ence, ochrany, obnovy – a to včetně aktivit, které nestojí prakticky nic.

Fighting Ransomware in Midsize Enterprises

 

Jak by měl podnik správně reagovat na COVID-19

On-demand, 14.00 CET, analytici: Venecia Liu, Donna Medeiros, Roberta Witty

Ve světle mediální paniky a humbuku kolem nástupu epidemie COVID-19 v některých Evropských zemích by neměl zapadnout fakt, že schopnost vyrovnat se s krizovou situací – a to jak díky připraveným plánům a pravidlům pro případ vynucených omezení provozu, tak díky využití a analýze dostupných dat z otevřených zdrojů – by mělo patřit ke standardnímu arzenálu krizového řízení každého středního a většího podniku či organizace. Více ve webináři:

How Your Business Can Respond to Coronavirus (COVID-19)

 

Bez skvělé zaměstnanecké zkušenosti není ani skvělá zkušenost zákaznická

On-demand, analytik: Gene Phifer

O zaměstnanecké zkušenosti (EX) se hovoří výrazně méně, než o zkušenosti zákaznické (CX), přestože se jedná o spojené nádoby. V online semináři se dozvíte, jak uvažovat o hodnotě a přínosu EX v souvislosti s CX, podobnosti a rozdíly v metodikách a technologiích obou domén, nebo to, jak formovat EX, která zvyšuje zapojení zaměstnanců a jejich orientaci na spokojené zákazníky.

Without Great Employee Experience, You Can Forget Great Customer Experience

 

Jak podnikoví architekti napomáhají k inovaci

On-demand, analytik: Philip Allega

Inovace není hlavní ani výhradní odpovědností podnikových architektů (EA), jsou ale okamžiky, kdy EA tuto vůdčí roli musí převzít – zejména při výběru nových technologií, které další inovaci umožní a podpoří. Dozvíte se tedy v jakých situacích a rozsahu jsou EA za inovaci odpovědní, jak definovat metriky pro měření úspěšnosti inovací a jak nasadit nastavitelný inovační rámec Gartneru.

How Enterprise Architects Develop and Deliver Innovation

 

Jak proměnit růst v zisk: nové postupy v oblasti optimalizace nákladů

On-demand, analytička: Samantha Ellison

Jednou z výzev, jíž čelí většina finančních ředitelů je, jak efektivně promítat nárůst obratu do růstu zisku – již od roku 2013 totiž napříč ekonomikou rostou náklady rychleji, než zisk a návratnost tak soustavně klesá. Webinář představí rozličné přístupy k nákladové optimalizaci umožňující rychlejší návratnost růstových programů

Translate Growth Into Profits: New Cost Optimization Approaches

 

Epidemie COVID-19: co může dělat CIO bezprostředně a v delším horizontu

On-demand, analytička: Roberta Witty

Události jako jsou epidemie přinášejí řadu rizik, ale jsou svým způsobem i příležitostí. V prvé řadě je třeba obojí správně analyzovat, následně přijmout okamžitá opatření v souvislosti s rizikem provozních výpadků a poklesu obchodní činnosti. Důležitá je ale i příprava na následnou obnovu a růst či zvyšování odolnosti podniku.

Coronavirus Outbreak: CIOs’ Short- and Long-term Actions