Opřete vaše rozhodování o bezkonkurenční byznysové a technologické poradenství

Úspěšně dosáhnout klíčových priorit znamená správně se rozhodovat navzdory komplexitě a nejistotě byznysového prostředí. Využijte strategického poradenství, důvěryhodných informací a praktických nástrojů a posuňte váš byznys o krok dál.

Strategické poradenství

V některých případech samotná informace nestačí. Náš tým více než 2 000 expertů, výzkumníků a poradců vám poskytne vodítko, které potřebujete, abyste při řešení klíčových iniciativ mohli postupovat s důvěrou a precizností.

Důvěryhodné informace

Neponechejte váš úspěch náhodě. Ušetříte čas a snížíte nejistotu, když použijete důvěryhodné informace z odborných analýz, osvědčených praktik vašich kolegů a robustních metrik a dat.

Praktické nástroje

Nejlepší volba je ta nejlépe informovaná. Soubor našich nástrojů a programů, počínaje analýzou zákazníků a zákaznických referencí, konferencemi s experty, s vašimi kolegy i s vaším cílovým publikem a konče praktickými toolkity a průvodci, vám pomůže dosáhnout měřitelných obchodních výsledků.

Rozhodujte o vašem byznysu chytřeji díky expertíze analytiků

Jako CEO mladé technologické firmy potřebujete vy i váš tým pohotově škálovat váš byznys a chopit se nových obchodních příležitostí. Naše expertíza a analýza vám umožní s důvěrou a kolektivně přijímat strategická rozhodnutí a dosáhnout růstu a rozšíření vašeho byznysu.

Výzkum

Pokrýváme obchodní příležitosti, výzvy a trendy na 35 technologických a telekomunikačních trzích, regionálně i globálně a z nabídkové i poptávkové strany trhu.
Nabízíme produkty a služby určené specificky profesionálům z oblasti technologií a telekomunikací.

Interakce s experty

Analytici Gartner čerpají z desítek tisíc konverzací s generálními řediteli startupů a technologických firem, mnozí z nich sami na této pozici působili a mohou pomoci přijímat ta nejdůležitější rozhodnutí rychleji, lépe a s minimálním rizikem pro váš byznys.

Webináře a konference

Webináře poskytují návodné a přehledné informace od celosvětově uznávaných analytiků a expertů. Neztrácejte krok s nejnovějšími trendy, které ovlivňují IT.
Naše výroční konference Gartner Tech Growth & Innovation poskytuje tři dny programu určeného speciálně dodavatelům – výzkumy, diskuse a rady, jak využít „digitální bouře“ ve váš prospěch.

Postavte své plány na důvěryhodných informacích a získejte tak větší důvěru

Aktuální, objektivní a přesné informace jsou pro správné rozhodování klíčové. Získejte, co nemá konkurence – odbornou analýzu trendů, výzkum vycházející z reálné situace na trhu a robustní metriky a data.

Důsledná metodologie

V situaci informačního přetížení vám naše metodologie pomáhají získat informace, které potřebujete ke stanovení vhodné strategie.

Rozumíme vrcholovému managementu

Chápeme výzvy i příležitosti, které leží před členy vašeho top managementu, a dokážeme tak v plné šíři zmapovat potřeby všech zainteresovaných stran, které mají vliv na budoucnost vašeho byznysu.

Nezávislost a objektivita

Jednáme nezávisle a objektivně a s využitím osvědčených metod a postupů, které jsme zdokonalovali v průběhu posledních několika desítek let. Můžete mít jistotu, že budete přijímat vaše klíčová rozhodnutí a realizovat vaše iniciativy na základě objektivních a nezkreslených informací.

Pevné základy v technologiích

Analyzovali jsme stovky tisíc technologických iniciativ a řešení, které ovlivňují způsob, jakým pracujeme, a hodnotu, kterou poskytujeme.

Proměňte vaše klíčové priority v měřitelné obchodní výsledky.

Naše praktické nástroje vám pomohou identifikovat příležitosti k inovaci. Díky nim se vypořádáte s vašimi klíčovými prioritami, stanete se nepostradatelným stratégem a tím, kdo vaší organizaci generuje reálnou hodnotu.

Mapy tržních příležitostí

Kvantitativní data poskytující detailní analýzu měnících se tržních podmínek pro všechny hlavní produktové a rozpočtové kategorie.

Předpovědi trhu

Detailní pohled na stávající i budoucí výdaje podle hlavních kategorií rozpočtu a napříč jednotlivými zeměmi.

Konkurenční prostředí

Názorným způsobem zpracované kvalitativní informace ke klíčovým dodavatelům v rámci konkrétních trhů, poukazující na leadery trhu, rostoucí nové dodavatele i upadající řešení.