Řízení vztahů s analytiky

Dodavatelé IT technologií, zejména ti na rodících a rozvíjejících se trzích, by měli mít budování a řízení vztahů s analytiky (Analyst Relations) jako jednu z priorit v oblasti strategického marketingu. Sestavili jsme doporučení a tipy, jež vám usnadní navázání a udržení vztahů s relevantními analytiky.

Předpověď trhu

Jak se bude vyvíjet poptávka a nabídka – tedy jak rychle trh poroste a jaký je jeho celkový potenciál, shrnují studie Předpovědí trhu (Market Forecast). Zákazníci tak mohou lépe zhodnotit příležitosti a tempo růstu v oblastech, jako jsou telekomunikace, IT služby, software, zařízení nebo infrastruktura.

Tržní podíl

Analýzy Tržních podílů (Market share) sestavované analytiky Gartner pokrývají na 1200 poskytovatelů na 30 klíčových trzích. Dozvíte se z nich, která řešení jsou úspěšná, která zaostávají a kde se z pohledu dodavatelů nacházejí příležitosti pro další růst – mohou je tedy využívat jak uživatelé, tak dodavatelé.

ITSkóre

Interaktivní sada pro hodnocení vyspělosti ITSkóre (ITScore) je určena pro CIO, ředitele a lídry v oblasti IT jako nástroj pro zhodnocení vyspělosti jejich organizace coby poskytovatele IT služeb podniku i podniku coby konzumenta těchto služeb.

Hodnocení dodavatele

Analytici sestavují Hodnocení dodavatele (Vendor Rating) na základě řady kritérií, jako jsou produkty, podpora, cenotvorba, technologie, strategie a finanční kondice. Hodnocení jsou pravidelně revidována zejména v případě interních či interních událostí, které se dodavatele týkají.

Průvodce trhem

Zatímco magické kvadranty popisují situaci na stabilních rozvíjejících se trzích, v případě trhů, které se teprve rodí a rychle se mění, nebo jsou naopak statické a dostupné technologie se příliš neliší, připravují analytici Průvodce trhem (Market Guide).

Hodiny IT trhu

Jak ubíhá čas jednotlivým technologiím, ukazují Hodiny IT trhu (IT Market Clock). Navazují na hype křivku a přehledně zobrazují, do kterých technologií investovat, usilujete-li o konkurenční výhodu nebo naopak úspory a které technologie bude třeba nahradit.

 

 

Hype křivka

Hype křivka (Hype Cycle) je jednoduchým a přehledným nástrojem pro pochopení technologických cyklů. Jak s její pomocí odlišit přehnaná očekávání, spojená často s novými technologiemi, od jejich reálných možností a rozhodnout se, zda a kdy do nich investovat, popisuje článek na našem webu.

Klíčové schopnosti

Studie klíčových schopností (Critical Capabilities) je důležitým doplňkem magického kvadrantu, nabízejícím podrobnější vhled do nabídky produktů a řešení jednotlivých dodavatelů. Jak využít tyto materiály pro lepší odlišení a důkladnější zhodnocení jednotlivých technologií, popisujeme v článku na toto téma.

Magický kvadrant

Magický kvadrant (Magic Quadrant) nabízí přehledný způsob rozmístění nejvýznamnějších technologických hráčů – dodavatelů na konkrétním trhu. Více o tom, jak s magickým kvadrantem pracovat a využít jej pro hodnocení či porovnání dodavatelů a jejich technologií, se dozvíte v samostatném článku.

Jak můžete ve vaší organizaci nejlépe využít všechny metodiky
Gartner, vám rádi představíme na osobní schůzce.
Kontaktujte nás