Řízení vztahů s analytiky

Dodavatelé IT technologií, zejména ti na rodících a rozvíjejících se trzích, by měli mít budování a řízení vztahů s analytiky (Analyst Relations) jako jednu z priorit v oblasti strategického marketingu. Sestavili jsme doporučení a tipy, jež vám usnadní navázání a udržení vztahů s relevantními analytiky.

Předpověď trhu

Jak se bude vyvíjet poptávka a nabídka – tedy jak rychle trh poroste a jaký je jeho celkový potenciál, shrnují studie Předpovědí trhu (Market Forecast). Zákazníci tak mohou lépe zhodnotit příležitosti a tempo růstu v oblastech, jako jsou telekomunikace, IT služby, software, zařízení nebo infrastruktura.

Tržní podíl

Analýzy Tržních podílů (Market share) sestavované analytiky Gartner pokrývají na 1200 poskytovatelů na 30 klíčových trzích. Dozvíte se z nich, která řešení jsou úspěšná, která zaostávají a kde se z pohledu dodavatelů nacházejí příležitosti pro další růst – mohou je tedy využívat jak uživatelé, tak dodavatelé.

Gartner Score

Interaktivní sada pro hodnocení vyspělosti Gartner Skóre (Gartner Score) je určena pro CIO, ředitele a lídry v oblasti IT jako nástroj pro zhodnocení vyspělosti jejich organizace coby poskytovatele IT služeb podniku i podniku coby konzumenta těchto služeb.

Cool dodavatelé

Gartner Cool dodavatelé (Cool Vendors)  jsou firmy podporující rozvoj digitálního byznysu, digitální inovaci, transformaci a zásadní obraty. Podstatné je, že nenabízejí příslib či vizi (jak se dnes u některých start-upů děje), ale prakticky uplatnitelný inovativní produkt či službu. Studie Cool Vendors ale zároveň popisují firmy, technologie či trhy příliš mladé či jedinečné, než aby bylo možné zařadit je na některý ze současných trhů (magický kvadrant) nebo takový trh vůbec definovat.

Průvodce trhem

Zatímco magické kvadranty popisují situaci na stabilních rozvíjejících se trzích, v případě trhů, které se teprve rodí a rychle se mění, nebo jsou naopak statické a dostupné technologie se příliš neliší, připravují analytici Průvodce trhem (Market Guide).

Hodiny IT trhu

Jak ubíhá čas jednotlivým technologiím, ukazují Hodiny IT trhu (IT Market Clock). Navazují na hype křivku a přehledně zobrazují, do kterých technologií investovat, usilujete-li o konkurenční výhodu nebo naopak úspory a které technologie bude třeba nahradit.

 

 

Hype křivka

Hype křivka (Hype Cycle) je jednoduchým a přehledným nástrojem pro pochopení technologických cyklů. Jak s její pomocí odlišit přehnaná očekávání, spojená často s novými technologiemi, od jejich reálných možností a rozhodnout se, zda a kdy do nich investovat, popisuje článek na našem webu.

Klíčové schopnosti

Studie klíčových schopností (Critical Capabilities) je důležitým doplňkem magického kvadrantu, nabízejícím podrobnější vhled do nabídky produktů a řešení jednotlivých dodavatelů. Jak využít tyto materiály pro lepší odlišení a důkladnější zhodnocení jednotlivých technologií, popisujeme v článku na toto téma.

CIO Agenda

Každý rok se analytici Gartneru vyptávají několika tisíc CIO a IT ředitelů po celém světě, jaké jsou jejich priority a očekávání, jaké digitální technologie využívají, kterým výzvám čelí či jak pokročila digitální proměna jejich podniků a IT organizací.

Studie TOP 10

Deset strategických technologických trendů (Studie TOP 10) patří mezi nejčastěji popularizované studie Gartneru. Analytici je připravují každoročně u příležitosti startu série konferencí Gartner IT Symposium a jejich stručná „veřejná“ část se objevuje, často doplněná o další komentáře či postřehy, v řadě odborných (IT), byznysových, a dokonce i v některých mainstreamových médiích.

Průvodci plánováním, realizací, tématy a trendy

Studie Gartneru nenabízejí jen efektivní cestu, jak se zorientovat na konkrétních trzích, udržet si přehled o klíčových trendech nebo správně připravit výběrové řízení či podklady k výběru dodavatele konkrétní technologie či služby. Naleznete mezi nimi také průvodce nejrůznějšími typy iniciativ (Ignition Guide, Planning Guide).

Jak můžete ve vaší organizaci nejlépe využít všechny metodiky
Gartner, vám rádi představíme na osobní schůzce.
Kontaktujte nás