Nastartujte vaše digitální iniciativy

Ředitelé informatiky ve státní správě přiznávají potřebu agility a inovace, nedaří se jim ale rozvíjet významější digitální iniciativy. Staňte se tím, kdo ve vaší organizaci prosazuje změny a přispívá k naplnění jejích cílů, a to s využitím našeho know-how, poradenství a nástrojů, které vám pomohou využít příležitostí k digitální transformaci, inovaci a změně fungování vaší organizace.

Podpořte modernizaci IT

Státní správa musí vyřešit otázku zastaralé technologické infrastruktury a stát se jedním z produktivních článků celého digitálního ekosystému. Modernizací IT snížíte rizika na minimum.

Překonejte překážky na cestě k digitální transformaci

Na konferenci Gartner Symposium/ITxpo přetavíte vaši vizi v konkrétní kroky. Toto jedinečné setkání analytiků Gartner, odvětvových expertů, vašich kolegů ze státního sektoru a dodavatelů vám ukáže nové způsoby, jak využít vaše data, na jejich základě s důvěrou rozhodovat a dosáhnout jako lídr úspěchu.

Webové stránky konference

Gartner je důvěryhodným poradcem a zdrojem objektivních informací pro více než 15 600 organizací ve více než stovce zemí na celém světě.

Ověřte si, jak vám můžeme pomoci vyřešit vaše nejdůležitější priority.