Webináře Gartner

Leden 2020
Online, webové stránky Gartner

Zaregistrujte se a poslechněte si online seminář s analytiky na téma, které vás zajímá. Webináře Gartner jsou dostupné bezplatně a téměř všechny je možné shlédnout dodatečně „on-demand“.

Budoucnost ERP

4. 2. 2020
Praha

Seminář s analytiky společnosti Gartner Paulem M. Schenckem a Robertem Saccem.

Historie a role ústavního soudnictví v demokratickém právním státě

6. 2. 2020
Praha

Setkání VIP klubu, členů Exekutivního Programu Gartner, s předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavlem Rychetským, dr. h. c.