Lídři finančních služeb se musejí přizpůsobit měnícímu se konkurenčnímu prostředí

Banky a pojišťovny hledají důvěryhodného poradce pro celý proces digitální transformace jejich odvětví. Lídři byznysu a IT ve finančních službách se potřebují seznámit s novou definicí hodnoty digitálního byznysu a novými obchodními modely. Poskytujeme těmto pracovníkům informace, doporučení a nástroje nezbytné pro dosažení jejich klíčových priorit. Náš výzkum, poradenství a ověřené postupy jsou koncipované tak, aby pomohly CIOs a manažerům IT v pojišťovnictví, bankovnictví a investičních službách dosáhnout při digitální transformaci úspěchu. Obsluhujeme také šéfy byznysu v komerčním a retailovém bankovnictví a manažery majetku a provozu ve finančních službách.

Obchodní ekosystémy

Odhalte potenciál obchodních ekosystémů a digitálních platforem a rozšiřte soubor hodnototvorných činností vaší organizace.

Zúčastněte se soutěže Gartner Eye on Innovation Awards

Toto ocenění je každý rok udělované společnostem v bankovní sféře za inovativní využití technologií a nejlepší iniciativy svého druhu. Všechny přihlášky jsou vyhodnocované společností Gartner a finalisté jsou vybíráni na základě porovnání vůči špičkovým výkonnostním standardům.
Více informací

Překonejte překážky na cestě k digitální transformaci

Na konferenci Gartner Symposium/ITxpo přetavíte vaši vizi v konkrétní kroky. Toto jedinečné setkání analytiků Gartner, odvětvových expertů, kolegů z vašeho odvětví a dodavatelů vám ukáže nové způsoby, jak využít data, na jejich základě s důvěrou rozhodovat a dosáhnout jako lídr úspěchu.

Webové stránky konference

Gartner je důvěryhodným poradcem a zdrojem objektivních informací pro více než 15 600 organizací ve více než stovce zemí na celém světě.

Ověřte si, jak vám můžeme pomoci vyřešit vaše nejdůležitější priority.