Vytvářet zdravá data

Ředitelé informatiky ve zdravotnických zařízeních a vedoucí pracovníci v oboru zdravotnické informatiky potřebují vytvářet data, která potvrzují lepší klinické výsledky, náklady na péči i spokojenost pacientů. Za stávajícího tempa digitalizace a změn, které s sebou nese, hledají šéfové informatiky v oblasti zdravotnictví podporu, která by jim pomohla získat nadhled, vyhnout se nástrahám a poučit se z úspěchů nebo chyb ostatních. Naše know-how, poradenství a nástroje vám pomohou zabránit nevhodným investicím a nasměrují vás správným směrem tak, abyste mohli vytvořit skutečně hodnotnou, přelomovou strategii.

Nová digitální realita

Nová digitální realita znamená ochranu osobních údajů pacientů při současném zajištění vhodného toku dat tak, aby došlo ke zlepšení a garanci nejlepšího možného výsledku pro pacienta. Ke zvládnutí velkého objemu jednotlivých typů generovaných dat potřebujete novou informační architekturu. Bez ní hrozí poskytovatelům zdravotní péče nemalá rizika.

Překonejte překážky na cestě k digitální transformaci

Na konferenci Gartner Symposium/ITxpo přetavíte vaši vizi v konkrétní kroky. Toto bezkonkurenční setkání analytiků Gartner, odvětvových expertů, vašich kolegů z oblasti zdravotní péče a dodavatelů vám ukáže nové způsoby, jak využít firemní data, na jejich základě s důvěrou rozhodovat a dosáhnout jako lídr významných výsledků.

Webové stránky konference

Gartner je důvěryhodným poradcem a zdrojem objektivních informací pro více než 15 600 organizací ve více než stovce zemí na celém světě.

Ověřte si, jak vám můžeme pomoci vyřešit vaše nejdůležitější priority.