Opřete vaše rozhodování o bezkonkurenční byznysové a technologické poradenství

Úspěšně dosáhnout klíčových priorit znamená správně se rozhodovat navzdory komplexitě a nejistotě byznysového prostředí. Využijte strategického poradenství, důvěryhodných informací a praktických nástrojů a posuňte váš byznys o krok dál.

Strategické poradenství

V některých případech samotná informace nestačí. Náš tým více než 2 000 expertů, výzkumníků a poradců vám poskytne vodítko, které potřebujete, abyste při realizaci klíčových iniciativ mohli postupovat s důvěrou a precizností.

Důvěryhodné informace

Neponechejte váš úspěch náhodě. Ušetříte čas a snížíte nejistotu, když použijete důvěryhodné informace z odborných analýz, osvědčených praktik vašich kolegů a robustních metrik a dat.

Praktické nástroje

Nejlepší volba je ta nejlépe informovaná. Soubor našich nástrojů a programů, počínaje benchmarky, sdílením informací mezi kolegy a konferencemi a konče praktickými toolkity a průvodci, vám pomůže dosáhnout měřitelných obchodních výsledků.

Rozhodujte o vašem byznysu chytřeji díky expertíze analytiků

Lídři IT mají příležitost pomoci svým organizacím škálovat a dále rozvíjet digitální iniciativy a podpořit tak inovaci a efektivitu. Naše expertíza a analýza v oblasti technologií vám umožní reagovat na nové technologické trendy rychleji, vybrat řešení nejvhodnější pro váš byznys a optimalizovat celý proces implementace.

Hype křivka Gartner

Ohodnoťte vyspělost a míru nasazení technologií, rozhodněte informovaně o vhodném načasování investic a pečlivě porovnejte obchodní benefity a rizika.

Služba revize kontraktu

Zajistěte si podporu experta Gartner na revizi smluv, identifikujte možné úspory a vyhněte se dodatečným poplatkům nebo zvláštním podmínkám, které vás vystavují zbytečnému riziku. Vyjednávejte sebevědomě a dosáhněte reálných úspor.

Hodnocení dodavatele

Vyhodnoťte si silné a slabé stránky dodavatele i to, nakolik je v souladu s vašimi obchodními cíli, abyste měli jistotu, že se ohledně nákupů, investic nebo obnov rozhodujete správně.

Magický kvadrant Gartner

Získejte jasnou představu o tom, kteří z dodavatelů jsou schopni vyhovět potřebám vašeho byznysu dnes i v budoucnu a které byste tudíž měli vzít v úvahu při rozhodování o investicích do technologií.

Postavte své plány na důvěryhodných informacích a získejte tak větší důvěru

Aktuální, objektivní a přesné informace jsou pro správné rozhodování klíčové. Získejte, co nemá konkurence – odbornou analýzu trendů, výzkum vycházející z reálné situace na trhu a robustní metriky a data.

Důsledná metodologie

V situaci informačního přetížení vám naše metodologie pomáhají získat informace, které potřebujete ke stanovení vhodné strategie.

Rozumíme vrcholovému managementu

Chápeme výzvy i příležitosti, které leží před členy vašeho top managementu, a dokážeme tak v plné šíři zmapovat potřeby všech zainteresovaných stran, které mají vliv na budoucnost vašeho byznysu.

Nezávislost a objektivita

Jednáme nezávisle a objektivně a s využitím osvědčených metod a postupů, které jsme zdokonalovali v průběhu posledních několika desítek let. Můžete mít jistotu, že budete přijímat vaše klíčová rozhodnutí a realizovat vaše iniciativy na základě objektivních a nezkreslených informací.

Pevné základy v technologiích

Analyzovali jsme stovky tisíc technologických iniciativ a řešení, které ovlivňují způsob, jakým pracujeme, a hodnotu, kterou poskytujeme.

Proměňte vaše klíčové priority v měřitelné obchodní výsledky.

Naše praktické nástroje vám pomohou identifikovat příležitosti k inovaci. Díky nim se vypořádáte s vašimi klíčovými prioritami, stanete se nepostradatelným stratégem a tím, kdo vaší organizaci generuje reálnou hodnotu.

ITScore

ITScore Gartner je interaktivní sadou, určenou CIO a lídrům v oblasti IT jako nástroj pro zhodnocení vyspělosti jejich IT organizace.

Ignition Guides

Intuitivní příručky obsahují podpůrné informace a nástroje, které vám krok za krokem pomohou s plánováním, realizací a kontrolou vašich nejdůležitějších projektů.

Konference

Naše konference, pořádané po celém světě, vám pomohou zvládnout roli, ve které působíte, a uspět s transformací vašeho byznysu. Jsou také jedinečnou platformou pro navazování kontaktů mezi kolegy a sdílení konkrétních zkušeností.