Digitální transformace je tu a vy jste v první linii

Digitální byznys si žádá moderní, výkonnou a bezpečnou architekturu. Firemní architekti a šéfové technologické inovace mají příležitost modernizovat původní schopnosti, nakombinovat je s novými technologiemi jako je internet věcí a umělá inteligence a transformovat tak IT a dosáhnout konkrétních obchodních výsledků.

„Organizace už nechtějí, aby se výkon firemní architektury zaměřoval na standardy, strukturu a kontrolu – měl by generovat byznys.“

Marcus Blosch
Viceprezident, Gartner

Jak pomáháme řešit ty nejsložitější výzvy

Lídrům firemní architektury a technologické inovace, jako jste vy, poskytujeme ty nejaktuálnější informace, doporučení a nástroje, které vám pomohou dosáhnout vašich kritických priorit. Náš výzkum, poradenství a osvědčené postupy vám umožní:

Popsat budoucí stav a vydat se k němu správným směrem

Ujasnit si, jaké znalosti a schopnosti potřebujete k zajištění úspěchu vaší firemní architektury dnes i v budoucnu Podívejte se na webinář

Generovat byznys

Firemní architekti musejí generovat výsledky relevantní pro byznys a ve spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami dodávat tyto výsledky rychle, flexibilně, agilně a na principech lean managementu. Přečtěte si analýzu

Najít rovnováhu mezi inovací a náklady

Zvolte nejvhodnější přístupy, postupy a programy v závislosti na cílech zavádění inovace a rozpočtu Podívejte se na webinář

Slaďte firemní architekturu s byznysovou strategií a technologickou inovací

Pomyslný závod už odstartoval a digitální byznys má zásadní vliv na to, jak organizace s využitím technologií rozvíjejí nové obchodní modely. Zúčastněte se summitu Gartner pro firemní architekturu a technologickou inovaci a rozšiřte záběr své role i na byznysovou strategii a inovaci.

Webové stránky konference

Gartner je důvěryhodným poradcem a zdrojem objektivních informací pro více než 15 600 organizací ve více než stovce zemí na celém světě.

Ověřte si, jak vám můžeme pomoci vyřešit vaše nejdůležitější priority.