Komentáře a články
Nejnovější komentáře a články členů našeho týmu a tipy na zajímavé články analytiků společnosti Gartner

Postřehy z konference Gartner Data & Analytics Summit

Tři věci, které by měli lídři odpovědní za data a analytiku udělat, aby uspěli v rychle se měnícím světě: hledat ve svých organizacích ty, kdo jsou hybateli změn, vytvářet a rozvíjet adaptivní byznys a pracovat na změně způsobu rozhodování (založeného na využívání dat a jejich analýze). „Datová analytika má zásadní význam pro to, aby organizace mohly reagovat na změny,“ zdůraznil v úvodní přednášce analytik a viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner Gareth Herschel. „V době, kdy se podniky snaží zotavit z hlubokých poruch minulého roku, mohou D&A pomoci s úkoly, jako je umožnění transformace obchodního modelu, optimalizace alokace zdrojů nebo vymýšlení nových způsobů propojení zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.“ Postřehy z konference Úvo ...

Gartner Data & Analytics Summit: postřehy z prvního dne ...

Přednáška: Základy moderní datové a analytické strategie (The Foundation of ...

Gartner Data & Analytics Summit: Úvodní keynote ...

Úvodní keynote: Klíčem k úspěšné práci s daty a analytikou je učit se, odna ...
Tiskové zprávy
Vybrané tiskové zprávy společnosti Gartner (kompletní archiv na webu Gartner) a tiskové zprávy KPC Group

Gartner označil nejdůležitější trendy v oblasti bezpečnosti a řízení rizik pro r ...

Analytici se tématu hlavních trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti věnu ...

Gartner zjistil, že většina zaměstnavatelů bude zaměstnance ve věci očkování pov ...

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že jen 8 % zaměstnavatelů uvažuje o požada ...

Průzkum Gartneru: 90 % vedoucích pracovníků HR oddělení plánuje ponechat zaměstnancům možnost práce z domova i poté, co budou vakcíny na COVID-19 běžně dostupné

Bezmála dvě třetiny dotázaných HR lídrů uvedly, že dosavadní bezpečnostní opatření na pracovištích ponechají v platnosti. ...