Předpovědi Gartner 2019-2023: aplikace pro digitální pracoviště

18.9.2019
Veronika Vápenková

Více než 50 předpovědí publikovali analytici Gartneru v sérii studií Predicts na přelomu roku 2018 a 2019. Vybrali jsme některé, jež bychom vám rádi představili podrobněji.

Mezi lety 2019 a 2023 se zvýší procento zaměstnanců v první linii (frontline workers), kteří využívají aplikace pro spolupráci s kolegy napříč organizací, z 5 % na 20 %.

Na rozdíl od většiny kancelářských pracovníků (back office, znalostní pozice), kteří běžně používají e-mailové a kancelářské aplikace, se zaměstnanci v první linii (typicky například řidiči v logistice, specialisté v nemocnicích, obchodníci v terénu nebo pracovníci ve výrobě), doposud spoléhali především na speciální appky na mobilních (často zodolněných) zařízeních. Měli tak poměrně omezený přístup k nástrojům pro komunikaci a spolupráci, jež jsou v kancelářském prostředí běžně, to v konečném důsledku snižuje jejich digitální zručnost, schopnost a ochotu spolupracovat napříč organizačními „sily“.

 

Související předpovědi pro nejbližší roky:

  • Již v roce 2020 bude 30 % IT zdrojů v oblasti mobility a koncových bodů určeno pro podporu pracovníků v první linii (terénu) oproti 10 % v roce 2018.
  • Do konce roku 2022 bude 70 % týmů spoléhat na aplikace pro spolupráci (workstream collaboration) coby primární kanál pro komunikaci, koordinaci a sdílení informací v rámci týmu.

Řešení pro spolupráci napříč organizací (tzv. workstream collaboartion solutions) podporují vyšší míru produktivity a spolupráce napříč týmy tím, že poskytují mobilní aplikace zaměřené především na skupinovou komunikaci (messaging), správu úkolů a hledání informací. Díky tomu jsou vhodné i pro zaměstnance v terénu napříč odvětvími. Typickými způsoby jejich využití jsou:

  • Okamžitý komunikační kanál mezi servisním technikem, pracovníkem v terénu či pracovníkem na pobočce (například).
  • Sdílení aktuální pozice s kolegy pro usnadnění koordinace a spolupráce v týmu
  • Řízení směnného provozu ve skladu nebo výrobě, automatizace přístupového systému a samoobslužného přiřazování úkolů.

 

Další předpovědi pro oblast aplikací digitálního pracoviště:

  • Do roku 2023 bude probíhat 25 % zaměstnaneckých interakcí s aplikacemi prostřednictvím hlasového rozhraní oproti necelým 3 % v roce 2019.
  • Do roku 2021 začne 25 % digitálních pracovníků na denní bázi využívat virtuálního zaměstnaneckého asistenta oproti 2 % v roce 2019.

 

Další podrobnosti a analýzu těchto předpovědí naleznou klineti Gartner ve studii Predicts 2019: Digital Workplace Applications, G00356886