Analyst Relations

Jak vybudovat dobré vztahy s analytiky?

Download - Budování vztahů s analytiky
Hype křivka – model pro hodnocení vyspělosti technologií
Download
IT Market Clock – model pro hodnocení životního cyklu technologií a plánování investic
Download
IT Score – jak zralé je vaše IT?

Rozdíl mezi zralým a nezralým IT spočívá především v tom, zda se věnuje "hašení požárů", nebo dokáže optimalizovat procesy a zavádět osvědčené postupy, tedy zvyšovat přidanou hodnotu byznysu.

Download
Klíčové IT metriky

Jak si Vaše organizace vede v porovnání s konkurencí?

Download
Magický kvadrant – metodika analýzy trhu, hodnocení dodavatelů
Download
MarketScope – model pro hodnocení kvality dodavatelů v nových segmentech a na vznikajících trzích

V situaci, kdy trh roste a IT řešení jsou stabilní, se jako nejlepší nástroj pro porovnání
vedoucích hráčů osvědčily magické kvadranty. V méně stabilních segmentech či obdobích je třeba hledat vhodná řešení a dodavatele odlišným způsobem, neboť porovnávání s konkurencí nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. A právě v takové situaci může potřebný přehled nabídnout metodika MarketScope, vyvinutá analytiky společností Gartner.

Download
Výzkumný proces Gartner a základní metodiky – shrnutí (anglicky)
Download