Všechny webináře jsou po datu “premiéry” dostupné on-demand

 

->  Budoucnost dodavatelských řetězců: Redefinujte byznys hodnotu pro letošní i následující roky.

On-demand, analytik: Ken Chadwick, pro: lídry odpovědné za dodavatelské řetězce.

Jen necelá polovina CEO a členů exekutivy považuje dodavatelské řetězce za stejně důležité jako jiné podnikové funkce. Jak ale upozorňují analytici, změny v dodavatelských řetězcích neskončily s pandemií či počátkem konfliktu na Ukrajině. Webinář představí, jaké změny probíhají v této oblasti dnes, jak se nejvýkonnější podniky na své dodavatelské řetězce dívají a definují tvorbu přidané hodnoty v nich a které investice do této oblasti nejvíce ovlivní byznys v dalších třech letech. The Future of Supply Chain: Redefine Business Value for 2024 & Beyond

 

->  Jak generativní AI ovlivní budoucnost práce

On-demand, analytička: Helen Poitevin, pro: CIO a ostatní IT/tech lídry

Jak správně definovat své ambice a související investice do AI a GenAI, jak vyhodnotit dopad těchto investic na oblast talentů ve vaší konkrétní situaci a jak plánovat nezbytné investice do lidí, tak aby byli vaši zaměstnanci připraveni na nadcházející změny. How Generative AI Will Impact the Future of Work

 

->  Pět kroků k vytvoření strategie portfolia značky, která změní vnímání trhem

21. 2. 2024, 17.00 CET, analytici: T. Berkovitz a další. Pro: CEO a lídry tech. firem/start-upů.

Jak vyhodnotit současné vnímání značky, sentiment kupujících a uživatelů i sladění či neladění s budoucím obchodním portfoliem. Co je tzv. commonality analysis a jak ji používat v případě konsolidace značky, jak určit nezbytné zdroje a programy pro efektivní plánování interního či externího „relaunche“ značky. 5 Steps to Create a Portfolio Brand Strategy That Shifts Market Perceptions

 

->  Zvyšte hodnotu a přínos vašeho risk reportingu v nepředvídatelném prostřed

22. 2. 2024, 16.00 CET, analytici: E. Markis a A. Miller pro: lídry v oblasti auditu a řízení rizik.

Co by měl obsahovat moderní risk reporting, jak efektivně sdělovat a vysvětlovat informace týkající se rizik napříč portfoliem a jak sestavit risk reporting pro stakeholdery. Elevate the Value of Your Risk Reporting in an Unpredictable Environment

 

->  Jak nasadit GenAI pro získání nových konkurenčních výhod

23. 2. 2024, 16.00 CET, analytik: Christian Stephan. Pro: všechny lídry napříč podnikem.

Jak naplno využít potenciál generativní AI ze strany exekutivy odpovědné za digitální byznys, jak se stát lídrem v oblasti GenAI jejím systematickým využíváním v oblasti inovací a jak omezit až příliš přísná pravidla a politiky využívání GenAI omezující oblast inovací. Apply Generative AI for New Competitive Advantages