Zkoumejte přínos a hodnotu dat a analytiky se všemi zainteresovanými stranami – ptejte se, hledejte odpovědi, jednejte

7.4.2022
Kateřina Kubištová

(První ze šesti D&A příležitostí pro tvorbu přidané hodnoty – z přednášky Alana D. Duncana pro CZ/SK/RO publikum, 30. 3. 2022)  

Od nástupu digitálního byznysu se data a analytika postupně proměňují z podpůrné obchodní funkce na hlavní obchodní činnost. Proto musejí vedoucí pracovníci v oblasti dat a analytiky včetně ředitelů a CDO převzít (spolu)odpovědnost za dosažení měřitelných obchodních výsledků. Aby tak mohli učinit, nesmějí být napříště vnímáni jako interní poskytovatelé služeb, ale uznáváni jako rovnocenní partneři. Přiřadit datovým a analytickým iniciativám konkrétní obchodní výsledky je obtížné. Pokud se tomu ale vedoucí pracovníci v oblasti dat a analytiky vyhýbají, brání jim to v tom, aby měli skutečný vliv na fungování podniku.  

Prvním krokem na cestě k „produktivnější“ datově-analytické funkci je identifikovat zainteresované (stakeholders) a jejich cíle – nejjednodušší je definovat je prostě jako jednotlivé entity a jejich zájmy (například podniková divize řeší procesy, finance a cíle/plán, zaměstnanec řeší svou roli (práci), kariéru a osobní život, mimo podnik pak například partner řeší (vůči vám) svůj obchodní vztah a finance, zatímco zákazníka zajímají jeho potřeby, aktivity a život – a tak dále (viz schéma).  

Dále vyjádřete tato přání a potřeby v „byznys“ termínech, které znějí povědomě, zajímavě a hodnotně pro všechny kolegy z oboru. U každé zainteresované strany identifikujte její byznys výsledky a cíle (nebo osobní cíle ve vztahu k vašemu podnikání). To se nejlépe dělá prostřednictvím rozhovoru, protože strategie je stejně tak společnou cestou jako cílem. Alternativně lze tyto informace získat také na základě analýzy dostupných měřitelných cílů v rámci vaší obchodní strategie nebo podnikového plánu. 

Zaměřte se na obchodní výsledky, nikoli na reporting, papírování a výkaznictví  

Proveďte inventarizaci KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti, metrik) vašeho podniku. Opět – neměly by sloužit jen k vykazování činnosti pomocí informačních panelů a reportů. Moderní datové a analytické strategie využívají KPI, jež popisují, jak budou data a analytika využity ke zlepšení podnikání, a skutečně pomáhají dosáhnout obchodních výsledků prostřednictvím konkrétních opatření. CDO a lídři odpovědní za data a analytiku tak mohou získat sebevědomí zavázat se ke konkrétním obchodním výsledkům tím, že budou úzce spolupracovat s kolegy z byznysu na určení jejich klíčových priorit. 

Vyhněte se tomu, aby datově-analytická strategie byla pouhým součtem všech požadavků. Toho lze dosáhnout propojením priorit zúčastněných stran v podobě hodnotového řetězce, který začíná daty a analýzou a končí zákazníkem. K dalšímu propojení priorit zúčastněných stran zvolte přístup „zvenčí dovnitř“ a začněte tím, co chtějí zákazníci (viz dále). 

Podívejte se na své obchodní cíle perspektivou všech zúčastněných 

Protože často pracujeme primárně s technologiemi, je nejlepší, když vezmeme technické výsledky, které nám vyhovují, a převedeme je do obchodních (byznys) metrik, jež odrážejí dopad iniciativy D&A na procesy, činnosti a rozhodnutí. U interních zainteresovaných stran se vyvarujte metrik, které popisují pouze výstupy, jež dodáte. Například průběh implementace vašeho systému MDM není výsledkem, tím je hodnota (užitek), který nový MDM přináší – přemýšlejte o růstu příjmů nebo o snížení nákladů a rizik.  

Pro externí zainteresované strany vyjadřujte hodnotu v termínech přínosů pro jejich podnikání nebo jejich životy, nikoliv pro vás. Nezaměřujte se tedy na vlastní obchodní přínosy, jako jsou růst nebo výnosy, ale na: 

  • „zdravější život“ (pokud působíte ve zdravotnictví), 
  • „snížení přerušení provozu zákazníků při údržbě“ (pokud prodáváte stroje), 
  • „pocit jistoty a bezpečí zákazníka“ (pokud jste pojišťovna). 

Propojení zainteresovaných stran „zevnitř ven“ 

Popsaný přístup považuje zainteresované strany za jednotlivé subjekty. Můžete použít poněkud pokročilejší způsob, jak propojit různé zapojené strany směrem ke společnému výsledku. Můžeme použít přístup „inside-out“, kdy začneme s definicí celkové datové a analytické iniciativy, kterou vztáhneme k její tradiční cílové skupině (internímu managementu) a poté ji rozšíříme na další zainteresované strany, jež z ní mají také prospěch, například z hlediska hodnoty pro zákazníky nebo obchodních operací. Tento přístup nejlépe funguje, když se snažíte optimalizovat dosavadní podnikové procesy. 

Připojte zainteresované strany „zvenčí“ 

Zúčastněné strany a jejich cíle můžete propojit i opačným směrem: „zvenčí dovnitř“. Začněte například hodnotou pro zákazníka nebo občana a pak se propracujte k interním zainteresovaným stranám. Tento přístup se doporučuje, když chcete identifikovat neuspokojené potřeby zainteresovaných stran, a tím odhalit nové příležitosti, nebo když v rámci digitální transformace přepracováváte podnikové procesy a interakce. Např. mapy cest, životní události, byznys okamžiky (obchodní momenty, okamžité či dočasné příležitosti).