Tři typy CIO v digitální éře

22.2.2018
lukas.erben@inside.cz

Způsob i míra, jimiž digitalizace dopadá na jednotlivé podniky se liší. Měl by se proto lišit i způsob jakým se CIO zapojují do procesu digitální transformace. Analytici Gartneru proto navrhli tři role, z nichž si CIO může vybrat tu, která je pro jeho organizaci nejvhodnější.

Pod­statou digitalizace je změna způsobu, jakým organizace pracuje s po­ptávkou, dodavatelským řetězcem, povědomím o značce a marketin­gem obecně, hledání nových distri­bučních modelů a obecně hledání a využívání nových (digitálních pří­ležitostí) a využívání či překonávání slabin tradičních modelů.

Rychlost a míra pronikání těchto změn se ale v jednotlivých odvětvích liší. Ne vždy je proto nezbytné (a někdy to není ani vhodné) aby CIO třímal prapor digitálního pokroku a udával směr. V některých organizacích bude přirozené a logické, aby transformaci vedlo nikoliv IT, ale spíš byznys tempem, které odpovídá vyspělosti trhu a potřebám obchodu.

Vyberte si odpovídající roli

IT ředitelé by proto měli zvážit, které z modelových rolí, navržených analytiky Gartneru, je jejich pozice v organizaci nejblíž:

  • CIO IT partner funguje převážně transakčním stylem – zaměřuje se na řízení služeb, jádro IT, po­měr cena/hodnota a připravuje podnik na digitální témata.
  • CIO digitální stavitel navrhuje a podporuje nové produkty či služby a spolupracuje s ostatními napříč organizací.
  • CIO digitální pionýr se chová jako podnikatel – hledá nové techno­logie, které by bylo možné využít, nové obchodní modely a nové zdroje příjmů s cílem rozvíjet a šká­lovat digitální přidanou hodnotu.

Podle zvolené role se pak budou lišit agendy a priority v klíčových doménách digitální transformace (tzv. digitální akcelerátory), jak naznačuje schéma.

Tri role CIO