TOP 10 trend pro rok 2019 #9: Digitální etika a soukromí (Digital Ethics and Privacy)

5.11.2018
lukas.erben@inside.cz

Digitální etika a ochrana soukromí jsou stále významnějšími tématy pro jednotlivce, organizace i veřejnou sféru. Lidé se stále více zajímají o to, jak jsou jejich osobní informace využívány organizacemi v privátní i veřejné sféře – ty, kdo tento zájem a obavy neřeší, čekají těžké chvíle.

„Každá diskuze o ochraně soukromí by měla vycházet ze širšího konceptu digitální etiky a důvěry vašich zákazníků, voličů či zaměstnanců. Soukromí a bezpečnost jsou základními komponenty pro budování důvěry, ale samy o sobě nestačí,“ vysvětluje Cearley. „Důvěra znamená přijetí pravdy či tvrzení bez důkazu či šetření. Vztah organizace k soukromí musí vycházet ze širšího etického pojetí. Posun od soukromí k etice směruje případnou diskuzi od tématu „plníme předpisy“ k „děláme správné věci“.

Poznámka INSIDE: Moto „děláme správné věci“ může být také ošemetné, jak se ukázalo před časem u Googlu, kde původní moto „nedělejme zlo“ vyměnili právě za „dělejme správné věci“. Problém je pochopitelně v tom, jak je „správná věc“ definována, zlo pak totiž může být přípustné, je-li pácháno ve jménu „správné věci“ – a tak Google plní veškeré požadavky více či méně totalitních režimů a nebo proaktivně umlčuje konzervativní hlasy, protože je to správná věc pro byznys nebo pro ty, kdo ve vedení technologických společností převládají.

Čínský systém Sesame Score je gamifikací občanské poslušnosti ve světě nulového soukromí, v humorném (ale stále mrazivém) podání Stephena Colberta.

//www.youtube.com/watch?v=N4Gr-HLM7Qk

Ti z nás, kdo používají on-line služby a zejména Facebook, na tom ale nejsou o mnoho lépe, nehledě na to, že podle prosakujících informací mají také Facebook či Google svou „převýchovnou“ agendu.

//www.youtube.com/watch?v=JAO_3EvD3DY