TOP 10 trend pro rok 2019 #7: Blockchain

5.11.2018
lukas.erben@inside.cz
  1. Blockchain

Blockchain je termín označující systém distribuovaných neodvolatelných záznamů (v angličtině je používán termín ledger – účetní kniha). Jeho hlavními přísliby jsou vytvoření systému důvěry a transparentnosti v jinak nedůvěryhodném a netransparentním prostředí, bez ohledu na odvětví. Může také výrazně snížit náklady, časy potřebné k vyrovnání transakcí, zvýšit plynulost hotovostních toků a celkově omezit „tření“ v rámci obchodních ekosystémů.

V dnešní době jsou hlavními nositeli důvěry banky, clearingové společnosti, vlády a řada dalších institucí a centrálních autorit udržujících „jedinou verzi pravdy“ ve svých databázích. Centralizovaný model ale způsobuje prodlevy a zvyšuje transakční náklady (ať už přímými poplatky nebo časovou hodnotou peněz). Blockchain nabízí alternativu bez centrální autority.

„Současné blockchainové technologie a koncepty jsou nedospělé, nevhodné a nevyzkoušené v ostrém a kritickém provozu. Platí to zejména o komplexních řešeních a sofistikovanějších scénářích,“ vysvětluje David Cearley. „Přesto, právě s ohledem na obrovský potenciál, by se CIO a IT lídři blockchainu měli věnovat a vyhodnocovat jeho možnosti, a to i v případě, že jej v nejbližších pěti letech ve velkém nenasadí.“

Řada současných blockchainových implementací vynechává některé jeho prvky – například vysoce distribuovanou databázi. Jde vlastně spíš o blockchainem inspirovaná řešení s cílem dosáhnout vyšší provozní efektivity automatizací některých procesů nebo digitalizací záznamů. Mají potenciál zvýšit míru sdílení informací mezi známými entitami a zlepšit podmínky pro sledování a stopování fyzických i digitálních aktiv. Nicméně tyto postupy postrádají skutečnou přidanou hodnotu blockchainu a mohou vést ke zvýšení závislosti na dodavateli. Podniky, které se vydají touto cestou, by si proto měly být dobře vědomy omezení a do budoucna se připravit na kompletní blockchainová řešení, případně zvážit, zda by aktuálních cílů nebylo možné dosáhnout konvenčními metodami.

 

Poznámka INSIDE: bezpochyby nejzajímavější je sledovat příklady reálných implementací a pokusit se, jsou-li dostupné informace dostatečně podrobné, proniknout alespoň zčásti do podrobností. Ať už jde o dřívější projekty jako například systém sledování potravin zavedený americkým Walmart, Nestlé a IBM (IBM Food Trust), jeho možné celostátní nasazení v rámci programu Made in China 2025 nebo nedávno oznámené plány Sony využít technologii v rámci nového DRM systému pro ochranu obsahu před kopírováním.

 

Krátké video představující projekt Walmartu, IBM a Nestlé

//www.youtube.com/watch?v=SV0KXBxSoio

Zajímavý příklad, jak lze v malém využít blockchain pro řízení energetické mikrosítě

//www.youtube.com/watch?v=WgwipB4U-YU