TOP 10 trend pro rok 2019 #5: Výkonný edge (Empowered Edge)

5.11.2018
lukas.erben@inside.cz

Edge (okraj) je protikladem cloudu (mraku) – jde o označení rozesetých a decentralizovaných zařízení v podobě nejrůznějších koncových bodů internetu věcí. Edge computing pak popisuje topologii výpočetní infrastruktury či technologie pro zpracování informací a sběr či doručování dat umístěnou poblíž těchto koncových bodů (spíše než na centralizovaném, cloudovém serveru) s cílem snížit objemy přenášených dat i negativní dopady latence.

Spíše než o zcela nový typ architektury ale půjde o rozšíření existujících modelů, v jehož rámci budou cloud a edge koexistovat v podobě služeb, které jsou centralizovaně (cloudem) řízeny a spravovány, a vlastní výpočetní kapacity jsou pak podle potřeby umístěny buď centralizovaně, nebo na okraji (například na samotných koncových zařízeních). Během příštích pěti let budou do stále širší škály koncových IoT zařízení přidávány specializované AI čipy a obecně vyšší výpočetní výkon, paměťová kapacita a další pokročilé funkce. Obrovská různorodost tohoto IoT světa a dlouhý životní cyklus zejména průmyslových aktiv budou představovat značnou výzvu z hlediska správy. Výhledově by zjednodušení, přinejmenším z hlediska komunikačního zázemí, měly přinést 5G sítě.

Poznámka INSIDE: v souvislosti s edge computingem (coby jednou z trojice v současnosti používaných infrastrukturních modelů local/cloud/edge) se často hovoří o přenesení výpočetního výkonu a některých dalších možností směrem k okrajovým zařízením, tak aby na nich mohla být například částečně zpracována sbíraná data, činěno rozhodování či řízení koncové infrastruktury a v neposlední řadě je bylo možné centrálně spravovat a aktualizovat. U některých typů koncových zařízení ale bude hrát vysokou roli i možnost prioritizace přenosu a snižování latence, například cestou NFV (virtualizace síťových funkcí) řešení, jaká nabízí VMware a další dodavatelé.

Videa*:

Industrial Edge pohledem Siemensu

//www.youtube.com/watch?v=IrKtTg0To-A

Proč bude na okraji sítí důležitá NFV pro snížení latence a prioritizaci přenosů (Comarch)

//www.youtube.com/watch?v=pxQAL-gxiNk