TOP 10 trend pro rok 2019 #4: Digitální dvojčata (Digital Twins)

4.11.2018
lukas.erben@inside.cz

Digitální dvojče je označení digitální podoby systému či entity z fyzického světa. Analytici odhadují, že do roku 2020 bude celosvětově existovat více než 20 miliard senzorů, koncových bodů a digitálních dvojčat pro řádově miliardy věcí. V podnicích budou zpočátku digitální dvojčata nasazována v jednodušší formě. Postupně se ale budou rozvíjet, zlepšovat možnosti sběru a vizualizace těch správných dat i aplikace vhodné analytiky a pravidel či reakcí na obchodní cíle.

„Jedním z příkladů, jak se se vývoj digitálních dvojčat postupně dostane za sféru internetu věcí, bude vytváření digitálních dvojčat celých organizací – DTO (Digital Twin of Organization. DTO je dynamický softwarový model závisející na provozních a dalších datech s cílem porozumět, jak v praxi skutečně funguje obchodní model dané organizace, modelovat jej v reálném čase a nasazovat jeho pomocí vhodné zdroje či reagovat na změny a poskytovat požadované služby zákazníkům,“ vysvětluje David Cearley. „DTO pomohou zvýšit efektivitu obchodních procesů a také vytvořit flexibilnější, dynamičtější a responzivnější procesy schopné případně dynamicky reagovat na měnící se podmínky.“

Poznámka INSIDE: analytici Gartneru hovoří o digitálních dvojčatech zejména v souvislosti s využíváním digitálních modelů reálných aktiv v provozu – pro jejich monitoring, předvídání možných výpadků a podobně. Někteří výrobci komplexních strojírenských produktů či celků, jako je například Siemens, zase zdůrazňují jejich význam ve fázi vývoje (dříve, než jde do výroby prototyp). Nejde tak vlastně o digitální dvojčata (reálný sourozenec zatím neexistuje), ale o přesné digitální předlohy vhodné pro komplexní virtuální modelování.

Videa*:

Siemens – využití digitálního dvojčete (předlohy) pro vývoj v letectví

//www.youtube.com/watch?v=I97ZIxhTWCI

GenView – jak může vypadat rozhraní digitálního dvojčete chytrého města

//www.youtube.com/watch?v=DXY_RpbGQz8

Philips – digitální dvojče bude hrát významnou roli v oblasti zdravotní péče

//www.youtube.com/watch?v=H6JzPCbyVSM