TOP 10 trend pro rok 2019 #2: Rozšířená analytika (Augmented Analytics)

2.11.2018
lukas.erben@inside.cz

Rozšířená analytika je v podstatě specifickou oblastí rozšířené inteligence, tedy využití strojového učení pro proměnu toho, jak je analytický obsah vytvářen, využíván a sdílen. Možnosti rozšířené analytiky se rychle stanou běžně používanými coby klíčové funkce platforem pro přípravu dat, správu dat, moderní analytiku, procesní řízení, vytěžování procesů (process mining) a datovou vědu.

Automatické výstupy poskytované rozšířenou analytikou se také stanou součástí klasických podnikových aplikací – například v odděleních HR, financí, prodeje, marketingu, zákaznických služeb, nákupu a správy aktiv. Cílem přitom bude optimalizovat rozhodování a aktivity napříč byznysem, pracovat s nimi tedy budou všichni zaměstnanci, nikoliv pouze datoví vědci či analytici. To bude možné i díky tomu, že rozšířená analytika automatizuje procesy přípravy dat a tvorby výstupů či jejich vizualizaci – profesionální datoví vědci tak v řadě případů prostě nebudou potřeba.

„Důsledkem bude rozvoj civilní datové vědy (citizen data science), rostoucí sady funkcí a postupů, díky nimž mohou běžní uživatelé bez specializovaných znalostí a dovedností získávat analytické výstupy z dat včetně předpovědí a doporučení dalšího postupu,“ říká Cearley. „Až do roku 2020 tak počty těchto civilních datových vědců porostou pětkrát rychleji,než množství specialistů na datovou vědu, kterých je navíc na trhu nedostatek a jsou poměrně drazí.“

Poznámka INSIDE: jestliže jste se doposud s pojmy, jako je civilní datový vědec (citizen data scientist), nesetkali, narazili jste nejspíše na termín samoobslužná analytika. Svým způsobem jde o totéž, respektive samoobslužnou analytiku lze chápat jako první krok na cestě k civilní datové vědě a rozšířené analytice, přičemž hlavním „faktorem posunu“ je strojové učení (případně umělá či strojová inteligence). S různě pokročilými nástroji či platformami samoobslužné analytiky dnes pracuje řada organizací – typicky jde o Power BI, Qlik či Tableau a podobné. Nejde ale jen o nástroje, důležité je taky stanovit jasnou odpovědnost za oblast dat a datovou strategii – CDO (Chief Data Officer) nebo jinou vhodnou osobu ve firemní struktuře.

Videa*:

Debra Logan, Gartner VP – Datová strategie a najímání datových vědců //www.youtube.com/watch?v=lXcIzcrUQEE

Philip Evans – Jak data promění byznys (přednáška ze série TED) //www.youtube.com/watch?v=EHTmxmuhZ10

Sean Gourley – Velká data a vzestup rozšířené inteligence (přednáška ze série TEDx) //www.youtube.com/watch?v=mKZCa_ejbfg