TOP 10 trend pro rok 2019 #10: Kvantové počítače (Quantum Computing)

5.11.2018
lukas.erben@inside.cz

Kvantové počítače jsou druhem netypických počítačů (z hlediska architektury) využívajících kvantový stav subatomárních částic (např. elektronů či iontů) pro vyjádření informací formou kvantových bitů (qubit). Možnost vykonávat obrovské množství výpočtů paralelně a exponenciální škálovatelnost výkonu znamenají, že kvantové počítače jsou skvělé zejména pro úlohy, jejichž řešení prostřednictvím tradičních algoritmů trvá příliš dlouho.

Kvantové počítače mohou být nejpřínosnější v odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, finanční sféra, pojišťovnictví, farmacie, vojenství nebo primární výzkum. Ve farmacii je například možné pomocí kvantových počítačů modelovat molekulární interakce na atomární úrovni, a zrychlit tak vývoj nových léků proti rakovině.

„CIO a lídři odpovědní za IT by měli začít zvažovat a plánovat možné využití kvantových počítačů, v první fázi tím, že se sami vzdělají, aby lépe chápali jejich principy a potenciální možnosti nasazení při řešení reálných problémů jejich organizací. Je ideální učit se, dokud se technologie samotná teprve rodí, hledat a najít úlohy, pro něž by se kvantová technologie hodila, případně zhodnotit její možné dopady na bezpečnost,“ říká David Cearley. „Nevěřte ale tomu, že kvantová revoluce přijde během několika let. Většina organizací by měla ve fázi studování a monitorování kvantových počítačů pokračovat do roku 2022 a případné plány na jejich první nasazení zařadit mezi roky 2023 a 2025.“

Poznámka INSIDE: kvantové počítače nevyřadí počítače klasické (využívající tranzistory). Některé typy výpočtů, například vyhledávání v databázích, simulace kvantové fyziky (a jejím prostřednictvím také například chemie a biochemie) nebo hledání prvočísel, jež jsou pro klasické počítače výpočetně stále poměrně náročné, ale výrazně urychlí.

Videa:

Jedno z nejroztomilejších videí vysvětlující jednoduše architekturu klasických i kvantových počítačů

//www.youtube.com/watch?v=JhHMJCUmq28

Delší video s 90minutovou přednáškou Andrew Hewlera (Microsoft Research) o kvantových počítačích z čistě výpočetně-praktického pohledu.

//www.youtube.com/watch?v=F_Riqjdh2oM