Speciál: jak hasit krizi COVID-19 – Gartner doporučení, studie a webináře

19.3.2020
Kateřina Kubištová

Přinášíme vám další výběr materiálů a studií Gartner k tématům souvisejícím s epdiemií COVID-19 a karanténními opatřeními – volně dostupných i těch určených klientům Gartner.

Přehled komentářů, tipů, doporučení a studií k pandemii COVID-19 v angličtině naleznete na adrese: //www.gartner.com/app/covid-19-resource-center

 

Volně dostupné studie a materiály Gartner (v angličtině)

(Tyto studie byly v době přípravy tohoto speciálu dostupné bezplatně)*

Koronavirus vyžaduje, aby lídři odpovědní za nákup či dodavatelské řetězce rozšířili (upravili) své rozhodovací postupy / Coronavirus Requires Supply Chain Leaders to Adopt Enhanced Decision-Making Abilities

Jedním z významných a přesto snadno přehlédnutelných rizik při krizovém řízení a reakcích na situaci a opatření kolem COVID-19 jsou chybná rozhodnutí - zejména v oblasti nákupu a dodavatelských řetězců, které jsou, vedle lidských zdrojů, často pod největším tlakem. Analytici Gartneru sestavili, i na základě zkušeností z Číny, která problému čelila bezmála před dvěma měsíci, rozhodovací matici, která naznačuje, jaké faktory je vhodné při rozhodování pod tlakem omezit. Studie je v současné době dostupná bezplatně*. //www.gartner.com/doc/3980983

Jak rozvíjet efektivní politiky práce na dálku / How to Cultivate Effective 'Remote Work' Programs

V minulosti existovala při úvahách o zavedení programu práce na dálku čtveřice poměrně jednoduchých otázek, na které bylo pedevším třeba odpovědět:

 1. Věříme dostatečně zaměstnancům, abychom je nechali pracovat "bez dozoru"?
 2. Je práce, kterou vykonávají, takové povahy, že může být dělána na dálku?
 3. Máme zaměstnance, kteří chtějí pracovat na dálku?
 4. Máme technologie a infrastrukturu, které práci na dálku podporují?

V současné situaci se zásadní otázky smrskly na číslo 2 a 4. To ale neznamená, že otázky číslo jedna a čtyři ztratily na relevanci - naopak, v situaci, kdy se přechod na práci z domova stává když ne nutností, pak jednoznačně preferovanou variantou, není možné rezignovat na udržení efektivity a výkonnosti zaměstnanců. Jak v takovém případě využít principy autority, odpovědnosti, sounáležitosti, jak správně analyzovat odpovědnost a úkoly a nastavit správná očekávnání, nebo jak provádět zátěžové testy související s infrastrukturou nastiňuje studie, která je v současné době dostupná bezplatně*. //www.gartner.com/doc/3845967

*dostupnost se může změnit.

 

Proběhlé (dostupné on-demand) a plánované bezplatné webináře 

Webináře Gartner k tématům epidemie/pandemie COVID-19 a souvisejících změn, opatření a plánování.

Webináře byly připraveny na základě zkušeností analytiků a klientů Gartner v Asii – při vypuknutí COVID-19 v Číně na přelomu ledna a února a během předchozí epidemie SARS.

Řízení byznys kontinuity: brífink k pandemickému plánování

(On-demand, analytici: Jim Mello, Donna Medeiros.) Jak by se organizace měly připravit na možné dopady pandemií  - deset kroků pandemické připravenosti - je hlavním tématem tohoto webináře, dozvíte se též, jak v nastalé situaci efektivně využívat data (včetně datových zdrojů jako WHO, CDC či ECDC) a analytiku a jaké technologie je vhodné nasadit: Business Continuity Management: Pandemic Planning Briefing

Jak by měl podnik správně reagovat na COVID-19

(On-demand, analytici: Venecia Liu, Donna Medeiros, Roberta Witty) Schopnost vyrovnat se s krizovou situací (a to jak díky připraveným plánům a pravidlům pro případ vynucených omezení provozu, tak díky využití a analýze dostupných dat z otevřených zdrojů) by měla patřit ke standardnímu arzenálu krizového řízení každého středního a většího podniku či organizace. Jak v současné situaci plánovat, jaké technologie využít a s jakými daty pracovat se dozvíte ve webináři: How Your Business Can Respond to Coronavirus (COVID-19)

Pandemická připravenost vyžaduje kvalitní řízení byznys kontinuity

(19. 3. 2020, 14.00 CET, analytici: Roberta Witty a David Gregory). Se solidními základy v oblasti řízení byznys kontinuity by se organizace měly vyrovnat s většinou krizových situací – i těch naprosto unikátních, jako je pandemie COVID-19. Jaké jsou hlavní postupy v oblasti BCM vám představí webinář navazujíci na předchozí Business Continuity Management: Pandemic Planning Briefing: Pandemic Preparedness Requires Strong Business Continuity Management 

Epidemie COVID-19: co může dělat CIO bezprostředně a v delším horizontu

(24.3. 2020, 16.00 CET, analytička: Roberta Witty) Události jako jsou epidemie přinášejí řadu rizik, ale jsou svým způsobem i příležitostí. V prvé řadě je třeba obojí správně analyzovat, následně přijmout okamžitá opatření v souvislosti s rizikem provozních výpadků a poklesu obchodní činností. Důležitá je ale i příprava na následnou obnovu a růst či zvyšování odolnosti podniku. Více ve webináři: Coronavirus Outbreak: CIOs’ Short- and Long-term Actions

 

Vybrané studie a materiály k tématu byznys kontinuity a ekonomického otřesu (v angličtině)

(dostupné klientům Gartner)*

Sada nástrojů pro hodocení efektivity plánů obnovy po narušení chodu podniku / Toolkit: Assessing the Effectiveness of Recovery Plans Following a Business Disruption

Sada nástrojů (toolkit) v podobně připravené tabulky / formuláře pro vyhodnocení schopnosti organizace reagovat na krizové situace byla připravena již v roce 2018 (v datábázi Gartneru je proto vedena coby "archivní" výzkum), i v současné době může velmi dobře posloužit - buď jako přehled oblastí, které byste v rámci reakce na výjimečnou situaci a souvisejícího plánu obnovy měli pokrýt, nebo k operativnímu zhodnocení vašich stávajících recovery plánů. Zahrnuje sekce pro hodnocení:

 • celkové hodnocení krizových a podpůrných plánů,
 • postupy krizového řízení,
 • správa aktiv a vybavení,
 • řízení lidských zdrojů,
 • řízení byznys procesů,
 • obnovy IT systémů (disaster recovery),
 • dodavatelů/poskytovatelů služeb,
 • interakce se zákazníky,
 • interakce se státem/NGO,
 • zpracování pojistných událostí,
 • osobního hodnocení.

Více v Toolkitu a doprovodném dokumentu: //www.gartner.com/document/code/365021

Plánování scénářů pro ekonomicky nejistá období / Scenario Planning for Economic Uncertainty 

Po první reakci na karanténu a další opatření související s COVID-19 přichází čas na modelování a plánování možných scénářů dalšího vývoje. Koronavirus představuje naprosto bezprecedentní distrupci (pro některé firmy v pozitivním, pro většinu ale v negativním smyslu), to ale znamená, že na něj lze použít základní postupy pro modelování možných scénářů dalšího vývoje a přípravy na ně - a právě k tomu slouží tato stručná studie rozebírající čtyři základní "diagnostické" otázky:

 • Jak se změní poptávka po našich produktech/službách?
 • Jak se změní nabídka našich produktů/služeb?
 • Jakou strategii můžeme (nebo bychom měli) zvolit?
 • Jakým rizikům budeme vystaveni, nebo se danou strategií vystavíme?

Více ve studii (7 minut čtení): //www.gartner.com/document/3941881

-> Video: How to Ensure Business Continuity in the Face of the Coronavirus (GTP)

//www.gartner.com/doc/3981851

**Není-li materiál v rámci vašeho předplatného služeb Gartner dostupný, obraťte se prosím na svého Gartner AE či EP.

 

Vybrané studie k tématu práce na dálku (v angličtině)

(dostupné klientům Gartner)*

Vybudujte v podniku kulturu digitální zručnosti - využijte koncept "Nového pracovního jádra" / Create a Culture of Digital Dexterity With the ‘New Work Nucleus’

Přechod na SaaS nástroje pro osobní a týmovou produktivitu - dokonce i ten provedený "z nutnosti" - může zásadně zvýšit digitální zručnost, proměnit kulturu práce a pracoviště a umožnit zcela nové pracovní modely a postupy. Na současnou situaci by proto organizace neměly pohlížet jen jako na dočasné opatření. Ve skutečnosti jde zároveň o příležitost jak si koncept "Nového pracovního jádra" vyzkoušet bez jedné z největších tradičních překážek - odporu a odmítání (ať už ze strany managementu, IT nebo zaměstnanců samotných). Nové pracovní jádro nahrazuje to tradiční novým:

Více v samotné studii (18 minut čtení): https://www.gartner.com/document/3913794

Kolaborativní řízení a organizace práce v "novém pracovním jádru" / Collaborative Work Management in the New Work Nucleus

Kolaborativní řízení a organizace práce je klíčem k tomu, abyste z nového pracovního jádra postaveného na SaaS aplikacích (a potažmo i z práce na dálku), dostali maximum. Jaké funkce cloudových kancelářských balíků a které specializované aplikace můžete využít pro lepší zvládnutí plánování úkolů či projektů, tvorbu a sdílení relevantního obsahu, specializované pracovní postupy (workflows) či skritpy pro automatizaci některých kroků a další možnosti popisuje tato studie. https://www.gartner.com/document/3970579

-> Toolkit: Remote Work Policies

https://www.gartner.com/document/3938563

-> Out of Sight, Out of Mind? Managing the Remote Worker https://www.gartner.com/document/3895668

-> Collaboration and End-User Technologies for Technical Professionals Primer for 2020 (GTP)

//www.gartner.com/document/3979983

*Dostupnost studií závisí na typu vašeho předplatného, nemůžete-li studii číst/stáhnout, kontaktujte svého Gartner EP nebo AE.