Sedm rizikových oblastí, které byste měli sledovat, a osmnáct rizik, jež bude do roku 2025 třeba řídit

1.7.2022
Kateřina Kubištová

Sedm rizikových oblastí, které byste měli sledovat, a osmnáct rizik, jež bude do roku 2025 třeba řídit

Do Observeru jsme vybrali přehledové schéma rizik a jejich vzájemných vztahů a ukázkový popis jednoho z osmnácti rizik, jež analytici Gartneru podrobněji ve studii analyzovali. V původním materiálu (dostupném klientům/uživatelům Gartneru) je každé z rizik rozpracováno a popsáno v podobném rozsahu.

Studie „7 Risk Areas Every Executive Should Expect and Manage Following the Russian Invasion of Ukraine“ 

 

Příklad rizika:

Technologické riziko: Balkanizace technologických domén

(Odpovědnost za řízení rizika: CIO, CTO)

Popis rizika: Vzestup národních digitálních předpisů a omezení mezinárodního obchodu, obavy o digitální suverenitu, rozšiřování národních (specifických) spotřebitelských ekosystémů a digitální geopolitika vedou k „balkanizaci“ směřování technologických inovací. Dopady budou napříč doménami – od protokolů po infrastrukturu, aplikace, zařízení a služby.

Ovlivnění riziky: kybernetická bezpečnost; rozšiřování konfliktu; roztříštěné sdílení dat

Ovlivňuje rizika: vyšší náklady na soulad s předpisy; roztříštěné sdílení dat; kybernetická bezpečnost

Klíčové indikátory

  • Rusko zrychlí zavádění projektu RuNet coby národního suverénního internetu (resp. intranetu).
  • Rusko a Čína (případně jiné/další rozvíjející se země) uzavřou silnější technologická partnerství, což posiluje trend balkanizace.
  • Rusko prosazuje RuNet v dalších oblastech východní Evropy a Eurasie.

Dopady na byznys

  • Stále více poskytovatelů technologií bude nějakým způsobem omezeno národními vládami (ruskou, ale i dalšími).
  • V dlouhodobém horizontu může vést spolupráce mezi ruskou a čínskou vládou v klíčových technologických oblastech a v kombinaci s rozšiřujícími se geostrategickými vztahy obou zemí k zásadní provozní restrukturalizaci nadnárodních firem.

Doporučení v oblasti řízení rizik:

  • Organizace fungující nadále v Rusku (a na dalších trzích, které by mohly do budoucna usilovat o svou separaci nebo k ní být donuceny) by se měly ujistit, že jimi používané digitální systémy mohou fungovat zcela odděleně.
  • Exekutivní vedení podniků by současnou krizi mělo vnímat jako příležitost zahájit proces průběžného přehodnocování digitálních geopolitických rizik.

Intenzita v čase – stabilní: jakkoliv má Rusko z hlediska globálních technologických standardů malý význam, úspěšné vytvoření suverénní digitální národní infrastruktury by se mohlo stát vzorem pro další země.