Průzkum společnosti Gartner ukazuje, že výrazně roste počet CFO a finančních ředitelů, kteří plánují snižování nákladů kvůli inflaci

24.5.2022
Kateřina Kubištová

Finanční ředitelé považují pokračující zvyšování cen v dlouhodobém inflačním prostředí za neudržitelné.

Podle průzkumu společnosti Gartner, Inc. se finanční ředitelé doposud spoléhali na zvyšování cen coby primární způsob boje proti vysoké míře inflace, ale uvědomují si, že tato strategie je neudržitelná, pokud inflace přetrvá dlouhodobě.

Květnový průzkum mezi 182 finančními řediteli a vedoucími pracovníky v oblasti financí ukázal, že pokud bude nadprůměrná inflace pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, budou se finanční ředitelé stále více uchylovat ke snižování nákladů a zároveň budou usilovat o zvýšení efektivity prostřednictvím vyšší automatizace.

"Finanční ředitelé dostávají od zákazníků zpětnou vazbu, že je blízko mezní hranice pro zvyšování cen," říká vedoucí výzkumu Gartner Finance Alexander Bant. "Tato skutečnost se již promítla do plánování dalších strategií, především snižování nákladů a posilování digitálních schopností s cílem dosáhnout vyšší míry automatizace."

Padesát čtyři procent respondentů uvedlo, že zvyšování cen zůstává prozatím jejich hlavním nástrojem, ale pouze 25 % očekává, že se bude i nadále spoléhat na zvyšování cen, pokud by ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 přetrvávala vysoká inflace. U snižování nákladů byl trend opačný – v současnosti tuto strategii jako svůj hlavní nástroj upřednostňuje pouze 20 % respondentů, v případě přetrvávající inflace se tento podíl zvýší na 39 % (viz graf 1).

Zdroj: Gartner, květen 2022

 

Automatizace jako inflační strategie

Údaje z průzkumu ukázaly, že automatizace zůstane v krátkodobém a střednědobém horizontu trvale životaschopným primárním opatřením pro přibližně čtvrtinu finančních ředitelů, přičemž zájem o tuto strategii mírně vzroste, pokud bude inflace přetrvávat. Za povšimnutí stojí, že automatizaci a zvyšování cen zvolilo téměř stejné množství respondentů jako své plánované primární opatření v boji proti inflaci, bude-li to nutné, ve 4. čtvrtletí roku 2022.

"Finanční ředitelé stále více hledí na dlouhodobé přínosy digitálních investic, včetně automatizace, které mohou trvale snížit náklady na podnikání," dodává Bant.

Předchozí výzkum společnosti Gartner upozorňuje na to, jak mohou finanční ředitelé využít investice do technologií ke snížení nákladů na podnikání a zároveň zvýšit ziskový růst prostřednictvím procesu digitální deflace.

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studii: What CFOs Are Doing About Inflation. Všem je pak bezplatně dostupná brožura 3 Ways to Mitigate Margin Pressure from Input Price Inflation. Jste-li CFO či finanční ředitel a chcete se zapojit do výzkumu Gartneru a získat tak bezplatný přistup k jejich výstupům, zapojte se do Gartner Research Circle.

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.