Průzkum společnosti Gartner mezi CFO ukazuje, že v roce 2023 dojde k navýšení rozpočtů oddělením prodeje, IT a nákupu

9.3.2023
Kateřina Kubištová

Finanční ředitelé směřují zdroje do těch oblastí, které přispívají k růstu obratu a zisku. 

Podle průzkumu společnosti Gartner finanční ředitelé, kteří očekávají výrazné změny v rozpočtech jednotlivých oddělení v průběhu roku 2023, uvedli jako nejpravděpodobnější oblasti, kde dojde k navýšení prodej, podnikové IT a nákup (dodavatelské řetězce). 

„Finanční ředitelé zůstávají opatrní ohledně výhledu na rok 2023 a většinu rozpočtů směřujících do letošního roku snížili,“ uvádí Alexander Bant, šéf výzkumu Gartner Finance practice. „Na základě těchto dat vidíme, kam budou finanční ředitelé nejprve alokovat navýšení rozpočtů, jakmile budou mít více jasno ohledně inflace, politik centrálních bank, síly spotřebitelů a posunů v podnikových výdajích v nadcházejících čtvrtletích.“ 

Podle průzkumu Gartneru mezi téměř 300 finančními řediteli z listopadu a prosince 2022 je obchodní oddělení tím útvarem, který se letos s největší pravděpodobností dočká navýšení rozpočtu. Uvádějí jej bezmála tři čtvrtiny dotazovaných CFO (73 %), přičemž téměř polovina z nich uvádí zvýšení o 10 % či více. Dvě třetiny finančních ředitelů plánují navýšení pro podnikové IT, přičemž 29 % plánuje navýšení o 10 % a více. Třetí nejpravděpodobnější oblastí, kde dojde k navýšení, je nákup – respektive dodavatelské řetězce – uvedlo jej 61 % finančních ředitelů, i když navýšení bude spíše mírnější (viz graf). 

 „Obchodní ředitelé pociťují zvýšený tlak na zeštíhlení a zvýšení produktivity svých týmů, protože většina rozpočtů na rok 2023 byla snížena,“ vysvětluje Bant. „Finanční ředitelé však vědí, že pro dosažení ziskového růstu v další fázi obchodního cyklu se nemohou opozdit s vracením potřebných finančních prostředků obchodním oddělením. Jsou proto připraveni v nadcházejících měsících a čtvrtletích tyto výdaje opět navýšit, jakmile budou přesvědčení o lepším výhledu.“ 

2023 – rok efektivity 

Podnikové IT je druhou nejpravděpodobnější podnikovou funkcí, která se dočká navýšení rozpočtu. Digitální transformaci považují vedoucí pracovníci za strategicky důležitou i tváří v tvář rostoucím nákladům.  

„Exekutivní týmy musejí v průběhu roku 2023 čtvrtletně zvyšovat ziskovost a cashflow a pokračovat v zavádění technologií, jež zjednoduší pracovní postupy, sníží náklady na lidi a zvýší celkovou produktivitu,“ vysvětluje Bant. CFO, CEO a správní rady nicméně požadují lepší návratnost investic do technologií. „Podnikové investice do IT se nyní mnohem více zaměřují na digitální projekty s jistotou okamžité a jisté návratnosti,“ dodává Bant. 

Zvýšení rozpočtů oddělení nákupu souvisí zejména s otřesy v dodavatelských řetězcích 

Po sérii šoků, jež zasáhly dodavatelské řetězce v posledních letech a způsobily mnoha podnikům vážné problémy, není podle analytiků Gartneru překvapivé, že tato podniková funkce bude v roce 2023 na třetím místě z hlediska výdajových priorit. 

 „Odpovědní manažeři pracují na revizi a optimalizaci (typicky zmenšení) dodavatelského řetězce svých organizací s cílem omezit další nákladné výpadky, zatímco inflace nutí 78 % finančních ředitelů navýšit rozpočty na nákup zboží,“ říká Bant. 

Plány v oblasti výdajů na marketing jsou smíšené 

Devadesát procent marketingových oddělení zaznamenalo v době vrcholící pandemie škrty. Ještě v červenci 2022 většina finančních ředitelů (79 %) plánovala buď zachovat, nebo snížit marketingový rozpočet pro první polovinu roku 2023. Nejnovější data nicméně naznačují, že pandemií vyčerpaná marketingová oddělení mohou být v mnoha firmách další v pořadí, pokud jde o navýšení. 

„Finanční ředitelé jsou v této oblasti nejvíce polarizováni: jedna čtvrtina plánuje velké navýšení marketingových výdajů o deset procent a více, další čtvrtina plánuje škrty a zbývající polovina se nachází někde mezi tím,“ uzavírá Bant a dodává: „Finanční ředitelé nechtějí redukovat marketing v nevhodném období hospodářského cyklu.“ 

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studii „ CFOs Plan Broad Functional Budget Increases in 2023. “.

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.