Průzkum Gartneru mezi více než 2 000 CIO odhalil potřebu urychlit návratnost investic do digitálních technologií

9.11.2022
Kateřina Kubištová

Podle každoročního celosvětového průzkumu společnosti Gartner mezi řediteli IT a vedoucími pracovníky v oblasti technologií musí ředitelé IT přijmout opatření, aby zrychlili dobu dosažení hodnoty a dosáhli nejvyššího i nejnižšího růstu podniku díky investicím do digitálních technologií.

"Tlak na CIO, aby přinášeli digitální dividendy, je vyšší než kdy jindy," řekl Daniel Sanchez-Reina, viceprezident pro analytiku společnosti Gartner. "CEO a správní rady očekávali, že investice do digitálních aktiv, kanálů a digitálního byznysu urychlí růst nad rámec dosavadních možností. Nyní vedení podniků očekává, že se tato digitální zlepšení projeví ve finančních výsledcích.

"CIO v regionu EMEA očekávají, že v roce 2023 vzrostou rozpočty na IT v průměru o 4,4  %, což je méně než předpokládaná globální inflace ve výši 6,5 %. CIO tak budou mít reálně k dispozici méně peněz, než minulý rok. Kombinace ekonomického tlaku, nedostatku drahých talentů a přetrvávající problémy s dodavatelskými řetězci zvyšují potřebu a urgenci tvorby nové přidané hodnoty.

Analytici společnosti Gartner představili výsledky průzkumu na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo™, která se koná do čtvrtka v Barceloně. Průzkum Gartner CIO and Technology Executive Survey 2023 shromáždil údaje od 2 203 respondentů z 81 zemí a všech hlavních průmyslových odvětví, kteří představují přibližně 15 bilionů dolarů příjmů/rozpočtů veřejného sektoru a 322 miliard dolarů výdajů na IT. V regionu EMEA se průzkumu zúčastnilo 780 CIO z 51 zemí a všech hlavních odvětví, což představuje téměř 5,9 bilionu dolarů příjmů a 78 miliard dolarů výdajů na IT.

 

Analýza průzkumu odhalila čtyři způsoby, jak mohou ředitelé IT dosáhnout digitálních dividend a prokázat finanční dopad investic do technologií:

Stanovení správných digitálních priorit

Respondenti průzkumu seřadili cíle exekutivy v oblasti investic do digitálních technologií za poslední dva roky. Dva hlavní cíle byly zlepšení provozních parametrů (53 %) a zlepšení zákaznické (či občanské) zkušenosti (45 %). Pro srovnání, pouze 27 % uvedlo jako primární cíl růst příjmů a 22 % zlepšení nákladové efektivity.

"CIO musí upřednostňovat digitální iniciativy orientované na trh a růst," uvedl Sanchez-Reina. "Pro některé CIO to znamená vystoupit z komfortní zóny interní automatizace back-office a místo toho se zaměřit na iniciativy zaměřené na zákazníky nebo voliče."

Průzkum dále odhalil, že byznys prioritami z pohledu CIO jsou v regionu EMEA pro zbytek roku 2022 a rok 2023 růst a digitální transformace. Hlavními oblasti v nichž budou CIO v roce 2023 navyšovat výdaje jsou kybernetická a informační bezpečnost (70 %), BI a datová analytika (53 %) a cloudové platofrmy (48 %). Pouze třetina (34 %) pak plánuje zvyšování investic do AI a čtvrtina (24%) do hyperautomatizace.

 

Vytvoření hierarchie metrik

Průzkum zjistil, že 94 % organizací v regionu EMEA má problémy s vytvořením vize digitální změny, často kvůli protichůdným očekáváním různých zúčastněných stran. „Máme tu situaci kdy ředitel marketingu, ředitel obhodu, finanční ředitel a další členové podnikového vedení spolu soutěží o to kdo se v digitální transformaci dostane nejdál – to zaměstnává CIO v situaci, zatímco neexistuje jednotná digitální strategie,“ říká Sanchez-Reina.

Hlavním problémem absence digitální vize je neexistence sdíleného a kvantifikovaného byznys cíle napříč celou organizací. „Například každé oddělené podniku má své vlastní iniciativy v oblasti zlepšování zákaznické zkušenosti, ty ale nejsou sladěny a uspořádány kolem společného obchodního cíle – například konkrétního zvýšení objemu prodejů,“ vysvětluje Sanchez-Reina.

Řešením je že každé jedno oddělení bude mít svou vlastní metriku jež podporuje (je napojena na) společný (stejný) obchodní výsledek či cíl.

 

Poskytnětě své IT talenty byznysem řízeným fúzním týmů

Ačkoli je pro urychlení digitálních iniciativ nezbytné strategické zapojení vedoucích pracovníků byznysu, průzkum odhalil, že břemeno digitálních řešení není rovnoměrně rozděleno mezi IT a byznys. Například pouze necelá třetina (32 %) CIO v EMEA uvedla, že je byznys součástí digitálních či agilních realizačních týmů.

 

"Přílišná závislost na IT zaměstnancích při poskytování digitálních řešení odráží tradiční způsob myšlení, který může bránit agilitě," uvedl Sanchez-Reina. "CIO musí přistoupit na rovnoměrnější rozdělení odpovědnosti za digitální řešení. Lepší vybavení a zmocnění osob mimo IT - zejména tzv. byznys technologů - k rozvoji digitalizovaných funkcí, aktiv a kanálů může pomoci v rychlejším dosahování obchodních cílů."

Zapůjčování IT pracovníků do fúzních týmů, které kombinují podnikové experty, podnikové technology a zaměstnance IT umožní rychleji formovat týmy, jež jsou zaměřeny na dosažení digitálních obchodních cílů, a zároveň otevře cestu k reciprocitě, například k integraci byznys expertů do fúzních týmu vedených IT.

Řešení nedostatku talentů hledáním na netradičních místech

Mnoho CIO a IT ředitelů čelí neustále problémům s hledáním a najímáním kvalitních IT talentů schopných urychlit digitální iniciativy. V průzkumu se nicmé­ně analytikům podařilo identifikovat řadu nevyužitých zdrojů technologických talentů. Například pouze 12 % podniků v regionu EMEA  využívá studenty (prostřednictvím stáží a vztahů se školami) k rozvoji technologických schopností a pouze 24 % využívá tzv. gig pracovníky (dočasné kontraktory).

"Nedostatek talentů patří mezi největší překážky digitalizace," uvedl Sanchez-Reina. "CIO jsou často omezováni politikami týkajícími se preferovaných poskytovatelů nebo pracovních smluv. Měli by vedení podniku i perso­nálnímu oddělení zdůraznit, že využití netradičních zdrojů může zvýšit a urychlit návratnost digitálních investic."

 

Další podrobnosti nabízí elektronická pulikace: “2023 CIO and Technology Executive Agenda: 4 Actions to Deliver ‘Digital Dividends’.”

 

Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo™ 2022 je nejvýznamnější světovou konferencí pro ředitele IT a další vedoucí pracovníky v oblasti IT. Ve světě, který se mění rychleji než kdykoli předtím, se CIO a vedoucí pracovníci IT dozvědí, jak vyjít vstříc okamžiku a poskytnout vizi a výsledky potřebné k pozvednutí jejich organizací na další úroveň. Sledujte novinky a aktualizace z konferencí na Twitteru pomocí #GartnerSYM.

 

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.