Průzkum Gartneru: 90 % vedoucích pracovníků HR oddělení plánuje ponechat zaměstnancům možnost práce z domova i poté, co budou vakcíny na COVID-19 běžně dostupné

19.2.2021
Kateřina Kubištová

Bezmála dvě třetiny dotázaných HR lídrů uvedly, že dosavadní bezpečnostní opatření na pracovištích ponechají v platnosti.

Průzkum, který provedli analytici Gartneru mezi 130 vedoucími pracovníky z oblasti řízení lidských zdrojů v první polovině prosince 2020 odhalil, že 90 % firem plánuje ponechat zaměstnance přinejmenším v částečném režimu práce na dálku i poté, co budou vakcíny proti koronaviru běžně dostupné celé populaci. 65 % respondentů pak odpovědělo, že jejich podniky budou nadále zaměstnancům nabízet flexibilní volbu, kdy během dne pracují.

V rámci diskuse o nástupu očkování proti nemoci COVID-19 uvedlo 109 respondentů průzkumu, že touhu vrátit se, přinejmenším po část týdne na pracoviště – ve chvíli kdy bude dostupné očkování, předpokládají přibližně u 50 % zaměstnanců.

„S počátkem očkování musí personální oddělení často čelit přívalu otázek, včetně dotazů, zda by podnik měl po zaměstnancích očkování vyžadovat, případně jaká by měla být odpovědnost zaměstnavatele v souvislosti s podporou očkování zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a jak dostupnost vakcín ovlivní strategii návratu zaměstnanců na pracoviště,“ vysvětluje Elisabeth Joyceová, viceprezidentka pro poradenství v Gartner HR practice.

Ponechat v platnosti bezpečnostní opatření na pracovištích i poté, co bude vakcína dostupná, plánuje podle ankety 62 % vedoucích pracovníků personálních oddělení. Přibližně třetina pak uvádí, že by v takové situaci naopak přestali vyžadovat roušky či povinný distancing v místech s vyšší koncentrací zaměstnanců. „Řada podniků nyní zvažuje, jak upravit a odlišit pravidla pro zaměstnance, kteří již očkováni byli,“ dodává Joyceová. „Důležité je, že většina HR lídrů očekává, že bude nutné pravidla měnit podle toho, jak se situace dál vyvine a co o dopadech očkování zjistíme.“

Zemí či zeměpisných oblastí, které čelí návratu čínského viru, je v současné době celá řada, bezmála polovina dotazovaných uvedla, že jejich podniky již uzavřely, nebo plánují opět zavřít kanceláře, které již byly otevřeny, více než třetina pak uvedla, že rozšiřují různé formy podpory zaměstnancům – například v souvislosti s péčí o malé děti, nebo navýšením tzv. sick days.

Více než polovina (60 %) HR lídrů uvedla, že v okamžiku, kdy budou vakcíny běžně dostupné, vyzvou zaměstnance, aby se nechali očkovat – nebudou to ale požadovat. Stejný podíl respondentů též uvedl, že zaměstnancům poskytne informace či tipy kde a jak se nechat očkovat a 44 % uvedlo, že plánují pokrýt plně či částečně náklady na očkování zaměstnanců (v oblastech, kde nebude očkování kryto zdravotním pojištěním anebo bude dostupné na komerční bázi).

„Vedle obecných obav a starostí týkajících se vakcíny proti koronaviru – jako je ochrana soukromí a dat – bude pochopitelně hrát roli řada dalších specifických faktorů – zejména místní národní předpisy a pravidla. Je proto zásadní, aby do celého procesu firmy zapojily svá právní oddělení či externí právní poradce,“ uzavírá Joyceová.

Analytici Gartneru v souvislosti s očkováním rozpracovávají i další témata a zejména jeho možné dopady na změnu obchodních strategií (vliv na rychlost a průběh návratu k normálu, chování a preference zákazníků v různých segmentech a odvětvích a další). Jestliže vás téma zajímá, rádi vám poskytneme další informace a materiály nebo zprostředkujeme zodpovězení vašich dotazů analytikem Gartneru.

Téma dopadu koronaviru na pracovní sféru a řízení hybridních pracovních týmů fungujících částečně či plně na dálku (z domova) pokrývá řada studií a průzkumů Gartneru. Další informace, přehled zpracovaných materiálů a pokrytých témat naleznete (anglicky) na Managing Remote and Onsite Workers resource hub.

 

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.