Případová studie: Realizace příslibů analytických a BI platforem

1.7.2022
Kateřina Kubištová
Společnost: Dow

Odvětví: Zpracovatelský průmysl

Sídlo společnosti: Midland, Michigan, USA

Tržby: 50 miliard dolarů (2018)

Zaměstnanci: 37 000 (2018)

Organizace stále více spoléhají na vedoucí pracovníky v oblasti dat a analytiky, kteří se starají o růst příjmů, efektivitu nákladů a spokojenost zákazníků. Většina společností však plně nevyužívá možností a potenciálu podnikových analytických a BI platforem, přestože investují značné prostředky do jejich nákupu, implementace a údržby. Důvodem jsou kognitivní, procesní a kulturní překážky, s nimiž se uživatelé potýkají při vytváření obchodní hodnoty pomocí těchto platforem.

Společnost Dow tyto překážky překonává proaktivním pochopením vzorců spotřeby uživatelů v podnikovém kontextu. To umožňuje týmu analytických a BI platforem zapojit uživatele způsobem šitým na míru, a odstranit tak „uživatelské“ překážky. Společnost také umožňuje uživatelům snáze sdílet a předvádět své příběhy o přínosu analytických řešení a aktivně tyto příběhy využívá pro vytěžování a zvyšování přidané hodnoty dostupných analytických a BI řešení. Přímým výsledkem je o 25% vyšší využívání analytické a BI platformy, nepřímým pak 4,2násobný růst obratu.

Co řešení zahrnuje:

Proaktivní identifikace překážek pro uživatele: Dow identifikuje hlavní příčiny, proč uživatelé nejsou schopní vytvářet hodnotu, a to proaktivním sledováním konkrétních vzorců metrik využívání platformy a pochopením těchto vzorců v byznys kontextu.

Zapojení uživatelů „just-in-time“: Dow zapojuje uživatele platformy způsobem šitým na míru s cílem překonat základní příčiny překážek v používání.

Sledování byznys přínosů: Dow udržuje tepelnou mapu (heatmapu) byznys hodnoty, kterou jednotlivá oddělení vytvářejí pomocí řešení tvořeného týmem analytické a BI platformy.

Sdílení příběhů o uživatelské hodnotě: Dow poskytuje uživatelům celopodnikový portál, na kterém mohou popisovat úspěšná a přínosná řešení. Tým využívá příběhy uživatelů k neustálému zlepšování platformy a její hodnoty pro uživatele.

Využití hodnotové mapy (value heat map) A&BI platformy: Hodnotová heatmapa slouží k identifikaci možných zlepšení existujících řešení (zvýšení jejich přidané hodnoty) a způsobů, jak zvýšit míru využívání platformy podnikové analytiky a BI.

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další informace v těchto studiích:

Driving the Business Value of Data and Analytics: A Gartner Trend Insight Report Alan D. Duncan (G00751257), //www.gartner.com/document/4004510 + QR

Quick Answer: How Do I Modernize the Organization’s Data and Analytics Strategy?, Mike Rollings (G00761390), //www.gartner.com/document/4009230 + QR

CDOs Can Use This 6-Step Approach to Obtain Buy-In and Sell Data and Analytics to Stakeholders, Alan D. Duncan and Jorgen Heizenberg (G00751258), //www.gartner.com/document/code/751258 + QR