Organizace digitalizovaly pětinu obratu a třetinu procesů

6.2.2018
lukas.erben@inside.cz
Podle průzkumu Gartner CIO Agenda již digitalizace pokrývá v průměru necelou pětinu obratu a víc než třetinu procesů v podnicích.

Jedním z témat, na která se zaměřuje pravidelný průzkumu Gartneru mezi CIO (CIO Agenda), je podíl příjmu z digitálního byznysu a podíl procesů, které již podniky digitalizovaly (digitálně optimalizovaly). Aktuální čísla z prů­zkumu CIO Agenda 2017 ukazují, jak si vedou jednotlivá odvětví. Celkově mají organizace, jejichž CIO se do průzkumu zapojili, necelých 20 % digitálních příjmů a 35 % digitalizovaných procesů.

Mezi nejvýznamnějšími odvětvími jsou přitom rozdíly spíše v podílu digitálního byznysu (od 10 do 35 %) než procenta digitálních procesů (od 25 % do 40 %). Velká propast se ale otevírá mezi organizacemi, které jsou výrazně napřed (více než 50 % digitalizovaných procesů a více než 35% podíl digitálního byznysu), a těmi, jež výrazně zaostávají (méně než 10 % dig. byznysu a jen 20 % procesů). Analytici přitom odhadují, že pomyslnou „cílovou stanicí“ průměru nových udrži­telných obchodních (digitálních) modelů bude 80% podíl digitálních příjmů a 75% podíl digitálních procesů.

Digitalizace v podnicích

Rychlost či tempo digitalizace se pochopitelně napříč odvětvími liší. Například maloobchod si digitali­zací prochází postupně s tím, jak se jednotlivé typy zboží přesouvají z ka­menných prodejen do on-line pro­deje. Podle analytiků existuje v tomto procesu zásadní zlomový bod shodný pro většinu odvětví – 20% podíl digitálních obratů (příjmů, pro­cesů, zákazníků obsloužených dig. kanály apod.) představuje pomyslný „horizont události“, za nímž již není návratu, a digitální obrat se dál zvyšuje na úkor klasického prodeje až do určité limitní hranice (která naopak nebývá stejná).

Transformuje se prodej oblečení, poslední přijdou potraviny

Jednou z oblastí, která si v případě maloobchodu horizontem udá­losti aktuálně prošla či prochází, je prodej oblečení. V letošním roce se na severoamerickém trhu stal v této oblasti jedničkou Amazon, když svým obratem překonal hned několik tradičních řetězců a značek z oděvní branže (u nás se o urychlení tohoto trendu snaží například Zoot, který je ale specifický propojením on-line a kamenného prodeje). Oblastí, které se fenomén e-commerce prozatím příliš nedotkl, je prodej potravin (Česko je v tomto směru paradoxně napřed před řadou jiných zemí) – i ta si ale nakonec projde podobnou transformací prodejních kanálů jako knihy, hudba a filmy (v jejich případě byl transformován nejen způsob prodeje, ale i vlastní forma), spo­třební IT a bílé či černé elektro.

Analytici Gartneru definují pod­statu digitalizace jako změnu způsobu, jakým organizace pracuje s po­ptávkou, dodavatelským řetězcem, povědomím o značce a marketingem obecně, hledání nových distri­bučních modelů a obecně hledání a využívání nových (digitálních) pří­ležitostí a využívání či překonávání slabin tradičních modelů. Analy­tici Gartneru proto sestavili sadu digitálních KPI metrik, kterou nazývají „Digital IQ index“, určenou především pro značky a organizace orientující se na koncový trh. K tématu digitálních KPI se vrátíme v některém z dalších komentářů.

O digitalizaci jsme psali například v listopadové zprávě věnované digitálním ekosystémům a platformám.

Text připravila redakce informační služby INSIDE. Kompletní téma najdete v INSIDE Report 3-2017.