Nejlepší roky jsou před námi

1.6.2023
Kateřina Kubištová

Value Stream Delivery platformy, mezi jejichž dodavatele Gartner CodeNOW řadí, poskytují plně integrované funkce, jež umožňují kontinuální dodávku aplikací či obecněji softwaru. Tyto funkce řeší mimo jiné řízení verzí vyvíjeného software, kontinuální integraci, automatizaci testování,release a configuration management, kontinuální nasazení (a rollback), monitorování, testování zabezpečení a analýzu metrik hodnotových toků (value streams). Systémy VSDP se integrují s nástroji pro automatizaci infrastruktury a soulad s předpisy, a automatizují tak nasazení infrastruktury a vynucování pravidel a politik. VSDP jsou díky své konstrukci rozšiřitelné a integrují se s dalšími nástroji, aby vyplnily mezery při řízení dodávek softwaru. Definice VSDP podle Gartneru nepopisuje systém, který spojuje dohromady různé nástroje DevOps. Místo toho VSDP poskytují předem integrované funkce, jež zvyšují produktivitu, spolupráci, komunikaci a obchodní výsledky produktových týmů prostřednictvím interakcí mezi komponentami platformy.

Petr Svoboda, CEO CodeNOW

Před založením Stratox a CodeNOW byl v letech 2009-2015 IT architektem v IBM a v roce 2015, před tím působil jako CIO v Oxygen Solutions a v CZVV resortu Školství. Stratox a CodeNOW nejsou jeho prvním startupem, tím byla už v roce 2001 MOV Technologies založená v Kansas City a spe­cializující se na online analytiku a další podpůrné IT služby pro sázkové systémy na chrtí dostihy. Společnost ale musela po roce ukončit činnost kvůli právním omezením.

V předchozích rozhovorech, například v tom, který publikoval váš Investor J&T Ventures (odkaz pod článkem), jste zmínil, že se CodeNOW zrodilo ze zakázky realizované pro klienta v bankovní sféře – to bylo před přibližně čtyřmi či pěti lety. Jak se dnešní CodeNOW coby služba liší od vašich původních či počátečních představ?

CodeNOW se značně proměnilo a roz­šířilo – v původní verzi vlastně šlo o on-pre­mise řešení provozované přímo u zákazníka, zatímco dnes umíme provozovat CodeNOW ve všech hlavních cloudech AWS, GCP, Azure či Digital Ocean. Podobně kromě původní OpenStack technologie dnes pod­porujeme i VMware Tanzu a také Open­Shift coby managed Kubernetes prostředí. Z hlediska toho, kde všude lze CodeNOW nasadit, jsme svůj cílový trh zvětšili pětiná­sobně až sedminásobně, stejně tak z pohledu zákazníků je možné mnohem lépe využít investice, které již do cloudu učinili.

To ovšem znamená, že se změnila i škála či složení potenciálních klientů a kromě vel­kých podniků či enterprise segmentu můžete dnes obsloužit i středně velké zákazníky?

Ano, přesně tak.

Už po dvou letech – v roce 2020 – jste se umístili v žebříčku Deloitte Technology Fast CE, rostli jste, tuším, o víc než tisíc procent. To byl ještě růst z českého trhu, nebo jste už v té době začali nabízet řešení pro cloudové nasazení i zahraničním zákazníkům?

V té době jsme se věnovali dvěma hlavním oblastem – jednou byly professional services v oblasti cloudových dodávek a druhou už byl obrat z produktu, který jsme nabízeli zahraničním zákazníkům a realizovali napří­klad velkou B2B platformu pro automotive sektor v osmnácti zemích.

V roce 2021 vás analytici Gartneru zařadili do prvních studií – tehdy to byla hype křivka pro agilní a DevOps vývoj a některé další reporty. Jak vlastně vypadala vaše cesta ke Gartneru, jeho objevování?

Aktivní roli sehrálo české zastoupení. Gartner jsme do té doby příliš neznali, ale uvědomovali jsme si, že neumíme struktu­rovaně a sofistikovaně škálovat firmu. Jak já, tak spoluzakladatelé máme spíš technické pozadí – jsme ajťáci, a najednou jsme měli řešit věci jako buying personas, profil ideál­ního zákazníka, segmentace, go-to-market strategie – nikdo z nás to nikdy neviděl, ale bylo jasné, že to musíme zvládnout. No a když jsme zjistili, že Gartner nabízí Tech CEO framework, byl to pro nás match. Nabídka služby, která zakladatele – CEO tech firmy – provede vším, co on nezná a co je potřeba ve firmě řešit, to se nám líbilo.

Takže v podstatě vhled, který vám pomohl jak na straně produktu a jeho pozicování na trhu, tak v oblasti prodejní strategie?

Přesně tak, kombinace obchodu a marketingu.

Pocítili jste nějak to, že jste zaujali analytiky a poměrně záhy se objevili v reportech? Projevilo se to například na tom, jak k vám někteří zákazníci přistupují?

Objevili se i klienti, kteří nás kontaktovali v podstatě jen na základě toho, že jsme byli uve­deni ve studii – například jedna mezinárodní logistická firma, kde jsme momentálně v pilotní fázi. A zejména na severoamerickém trhu, kam se v současné době snažíme proniknout, nám to, myslím, dost přidává na důvěryhodnosti.

Expanze do USA souvisí i se vstupy inves­torů, které se odehrály v minulém roce. Museli jste před vstupem na americký trh nějak významně změnit samotný produkt nebo jiné aspekty?

Změny na straně produktu byly jen lehké – hlavní bylo přidání podpory pro AWS, které je v Severní Americe dominantním hráčem s asi 70% podílem na cílovém trhu. Co jsme ale především museli začít řešit, je zcela nový způsob, jak vysvětlovat přínosy a hodnotu produktu – tedy hodnotovou propozici a jak vůbec prodat. Vlastně jsme zjistili, že je pro nás příliš brzy, abychom cílili na US enter­prise segment, že jsme na to prostě zatím příliš malí.

Na to bych se rád zeptal, jak relativně malá česká firma může konkurovat na trhu, kde jsou proti vám Microsoft, RedHat, VMware, Google, které přímo proti vám vlastně stojí i v reportech Gartneru. Možná že jeden z významných rozdílů je, že vy sta­víte kompletně na open source? Jak to tedy jde, hrát proti obrům?

Záleží na konkrétním segmentu trhu. Pro scale-up či midmarket firmy mohou být nástroje velkých hráčů drahé nebo imple­mentačně náročné, zatímco my nabízíme v podstatě řešení na klíč, které umíme nasadit velmi rychle a s nízkými náklady, a nabízíme velmi konkurenceschopné ceny. Kvalitativně si myslím, že jsme stejní, ne-li lepší z pohledu vývojářského zážitku – developer experience. Pro nás je nejdůležitější, aby zkušenost vývo­jáře, který s naším nástrojem pracuje každý den, byla pozitivní – aby ho práce bavila a měl jednodušší život. Troufnu si říct, že zákazníci to, kolik úsilí věnujeme této oblasti, oceňují. A konečně jsme přece jen poměrně jasně zacíleni na klienty, kteří pracují s mikroservisní, event-driven, cloud-native architekturou. Konkurence určitě nabízí širší škálu možností, ale my jsme v tom, na co se zaměřujeme, lepší.

Vaše sázka na open source, to je také způsob, jak konkurovat velkým hráčům? Nebo jsou za tím i jiné důvody?

Open source nabízí dvě zásadní výhody – jednu zákazníkovi a druhou nám. První je otázka vendor lock-in a přirozený strach kaž­dého klienta, co se stane v případě, že start­-up jako CodeNOW zmizí z povrchu zem­ského a on má nainvestovány nemalé finanční i lidské prostředky – co bude pak. Díky open source je v podobných situacích zcela jasná exit strategie. Druhý důvod souvisí s tím, že i takto s použitím celé řady hotových komponent jsme do CodeNOW vložili přes deset tisíc mandays. Pokud bychom chtěli postavit funkční ekvivalent Open Shiftu, pak se bavíme o násobcích, investičně tedy deset, patnáct nebo víc milionů dolarů. A stavět další proprietární platformu a nemít v pod­statě žádnou konkurenční výhodu oproti těm dosavadním nedává smysl. My navíc takto můžeme používat spoustu open source kom­ponent velkých hráčů – našich konkurentů, které navíc open source komunita vylepšila a povýšila a v některých případech běží jejich rozvoj a inovace kupředu rychleji než u pro­prietárních řešení a nástrojů.

Zde v Česku a Evropě jste začínali u řešení pro velké klienty, nicméně jste zmínil, že v USA je pro vás vhodnějším cílovým trhem midmarket. Pracujete tedy dnes současně s modely PLG – tedy produktem řízeným modelem prodeje a SLG – tedy prodejem řízeným či vedeným obchodním odděle­ním? Všiml jsem si, že nabízíte i nějakou zkušební verzi, která strategie tedy dnes převažuje, produktová, nebo obchodní?

Stále u nás převažuje obchodní, sales­force model – nicméně řekl bych, že jsme stále v situaci či fázi, kdy hledáme optimální „product-market fit“, a až ho najdeme, nade­jde nejspíš čas přejít na produktový model. Myslím ale, že na onen přechod budeme také potřebovat mnohem víc peněz. Jinými slovy, musíme nejdřív sami vyrůst, tak abychom byli připraveni na další kolo financování, a pak lze o takové změně uvažovat.

Jaká je vaše vize pro firmu a nakonec i pro vás osobně, kde ji a sebe vidíte za dva tři roky nebo pět let?

Myslím, že jsme teprve na začátku a ty nej­lepší roky jsou před námi. Těším se na další rozvoj a budování firmy a růst a škálování v Americe – to bude skutečné dobrodružství a výzva. Čekáme, že skutečný boom na našem trhu, tedy v oblasti agilního vývoje pro oblast mikroslužeb, přijde poměrně brzo. Máme, právě na rozdíl od velkých hráčů se širokým záběrem, poměrně vyspělý produkt schopný plnit specifické požadavky zákazníků, kteří potřebují v rámci digitální transformace řídit agilní vývoj pro oblast mikroslužeb. A za dva roky až pět let bych byl rád, abychom se stali etablovanou značkou i na trhu v USA, nemu­seli bojovat o své místo na slunci a mohli se soustředit zejména na to, jak klientům nabízet hodnotu, umožnit jim zkrátit vývoj, zlepšit kvalitu softwaru, eliminovat práci zbytečnou a umožnit jim soustředit se na tu produktivní, na core byznys.

V CodeNOW jste začali využívat analytiky poměrně brzy – vlastně ještě před vstu­pem prvního „externího“ kapitálu. Co byste doporučil ostatním, kteří mohou být v podobné pozici, v jaké jste byli před několika lety vy. Kdy je ten pravý čas začít se věnovat tématům, jako je vendor brífink, řízení vztahů s analytiky, případně uvažovat o tom, stát se klientem Gartneru?

Já bych řekl, že ve chvíli, kdy máte první dva zákazníky a řešíte, jak získat další, to je ten správný čas. Zejména pokud firma nemá ve vedení člověka s marketingovou zkušeností, nebo ještě lépe praxí v oblasti B2B prodeje softwaru a nějakou expanzní či růstovou zkušeností. V tu chvíli bych do toho šel – i proto, že sehnat někoho takového je obrovská výzva.

Rozhovor byl původně realizován pro INSIDE Report, speciál informační služby Inside, www.inside.cz

Starší rozhovor s Petrem Svobodou realizovaný v lednu 2022 naleznete na webu J&T Ventures://www.jtventures.cz/blog/codenow