Která řešení jsou úspěšná a která zaostávají, vám ukáží analýzy tržních podílů

Tržní podíl je jednou z nejdůležitějších metrik používaných vedoucími pracovníky prakticky ve všech odvětvích. Prostřednictvím metodiky Gartner Market Share zákazníci pochopí, jak je trh rozdělený mezi 900 technologickými firmami na více než 30 hlavních trzích. Detailní rozbor toho, jak jsou příjmy dodavatelů distribuované, odhaluje, jaké typy řešení jsou úspěšné, které naopak zaostávají a jaké příležitosti mohou dodavatelé využít pro růst svého tržního podílu.

Klienti – uživatelé služeb Gartneru – využívají analýzu tržních podílů pro ověření a posouzení lídrů trhu. Ze­jména poskytovatelé IT služeb a řešení na základě těchto analýz rozvíjejí chá­pání své vlastní pozice na trhu. Data o tržních podílech jsou také klienty využívaná pro sledování trendů a určení posunů, jež mohou nazna­čovat nové příležitosti k navýšení tržního podílu. Vzhledem k tomu, že řada trhů je aktualizovaná čtvrtletně a všechny ročně, mohou si být klienti jistí, že mají pro rozhodování o řízení svého byznysu aktuální data.

Jak funguje analýza tržních podílů

Nejprve je odhadnut obrat do­davatele ve všech tržních segmen­tech, kde se pohybuje. Následně tato čísla interpretujeme tak, aby bylo možné z nich odvodit obrat určitého dodavatele v daném tržním segmentu. Gartner při zpracování analýzy tržních podílů kombinuje primární průzkumy a diskuze s dodavateli (vendor briefing) se sekundárním výzkumem, jako jsou veřejné finanční výkazy, materiály odvětvových sdružení a vládní statistiky. Několikeré datové body zajišťují, že statistiky obsažené v re­portech jsou objektivní a přesné a že probíhá nezbytná kontrola kvality.

Čas od času zkoumáme trhy z různých perspektiv s cílem lépe jim porozumět a identifikovat posuny, které nemusejí být zjevné při zkoumání samotných objemů či obratů. Přestože obrat je primárním měřítkem pro odhadování tržního podílu, doplňkově mohou být na některých trzích použité i další metriky jako počty dodaných kusů.

Pomocí nástroje pro interaktivní zkoumání tržních podílů si mohou klienti vytvořit relevantní náhled na trh na základě svých vlastních byznysových potřeb. Přístup k datům o tržních podílech závisí na výběru segmentů IT, OT či kom­ponent, o které se zajímáte.

Anglickou verzi naleznete na webu Gartner.