Nekonvenční pohled na rodící se technologie a technologické trendy

Maverick je osoba s nezávislou myslí a vlastním, nekonformním názorem. Právě takové jsou studie Gartner Maverick* Research, které analytici Gartneru zpracovávají stranou od rigorózního procesu přípravy, sestavování a revizí tradičních analýz, studií a dalších materiálů. Znamená to, že značné procento vizí a myšlenek, s nimiž se ve studiích Maverick* potkáte, nemusí nikdy dojít naplnění, na druhou stranu se v nich s větším předstihem objevují témata a koncepty, jež nakonec naplnění dojdou a budou mít zásadní dopad.

 

Studie Maverick* tedy nabízejí nekonvenční pohled na rodící se technologie a technologické či tech­nologicko-společenské trendy. Co máme na mysli, asi nejlépe osvětlí pár stručných příkladů – témat, jimž se studie řady Maverick* v nedávných měsících (rok 2019) věnovaly:

Blockchain ve skutečnosti neohrozí ani centrální moc, ani centralizo­vané obchodní modely, nejspíše ale povede ke změně „mocenských struktur“ – na tržní, ekonomické (hospodářské) i mezinárodněpoli­tické úrovni.

Představa, že AI je v podnicích ideální nasazovat znalostním pra­covníkům stylem „shora-dolů“, je mylná. Ve skutečnosti tomu bude podobně jako při nástupu řady jiných technologií v posledních letech (mobilita, appky, clou­dové nástroje a aplikace) přesně naopak. AI má sice schopnost „vyrovnávat“ mezery a nerovnost v dovednostech a znalostech, ve skutečnosti se jí ale jako první chopí nejschopnější a nejam­bicióznější zaměstnanci s cílem zvýšit svou výkonnost – a často tak učiní v rozporu s pravidly go­vernance a vědomím nadřízených.

Slova jsou základy, na nichž fun­guje naše myšlení – k věcem, jež neumíme pojmenovat, jsme proto často slepí. Způsobem, jak takový problém překonat, je vypůjčení si slova z cizího jazyka.

Použít crowdsourcing v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti může vypadat jako velmi nepraktický a nerozumný nápad. Podle trojice analytiků nás v budoucnosti ale přesně takový obrat čeká – od maximálně centralizovaného konceptu informační bezpečnosti směrem k decentralizovanému modelu využívajícímu prvky kolektivní odpovědnosti.

Máte-li pocit, že již generace mile­niálů demonstruje zcela odlišný přístup k digitálním technologiím a odráží též fenomén nastupující digitální společnosti, vězte, že jste ve skutečnosti téměř nic neviděli. Teprve nastupující generace Z, zejména její pozdější vskutku plně „digitální“ ročníky, na pra­coviště přinese opět zcela nové schopnosti, preference a zájmy.

Zatímco v soukromém životě a volném čase dáváme videu značný prostor, na pracovišti zatím významnou roli nemá (čest výjim­kám). Ve světě, který je kamerami doslova prošpikován (ať už ve veřej­ném prostoru, budovách nebo kaž­dém mobilním zařízení), je ale jen otázkou času, než se objeví nové (nebo jen převzaté a modifikované) způsoby využívání videa v pracovní sféře. Schopnost práce s videem a jeho tvorby se tak v dohledné době může stát stejně důležitou (a pro nemalé procento zaměst­nanců nezbytnou) jako práce s tabulkami, prezentacemi nebo tvorba textů.

Dnešní „kancelář“ je pozůstatkem a pohrobkem industrializace. Digitalizace nejen umožňuje, ale vysloveně si žádá agilnější, flexi­bilnější a produktivnější digitální pracovní prostředí – a bude právě úkolem CIO a ostatních IT lídrů, aby zbavili své podniky zastara­lých konceptů fyzických kancelářÍ.