Zorientujte se v klíčových tématech a plánujte nové iniciativy

Studie Gartneru nenabízejí jen efektivní cestu, jak se zorientovat na konkrétních trzích, udržet si přehled o klíčových trendech nebo správně připravit výběrové řízení či podklady k výběru dodavatele konkrétní technologie či služby. Naleznete mezi nimi také průvodce nejrůznějšími typy iniciativ (Ignition Guide, Planning Guide), přehledy širších témat a studií, jež je pokrývají nebo se k nim vážou (Theme Insight), nebo studie shrnující klíčové trendy a předpovědi (Trend Insight), do nichž patří i série TOP 10 studií zmíněných na předchozí stránce.

Studie Ignition Guide vám poradí například, jak začít a postupo­vat, chcete-li vytvořit centrum excellence (CoE) pro určitou technologickou oblast, nebo jak sestavit plán migrace do veřejného cloudu či kompletní strategický plán pro IT oddělení. Pokrývají ale pochopitelně širší škálu témat – od těch souvisejících s řízením IT, infrastruktury a provozu přes pod­nikovou architekturu, klasifikaci dat a agilní metody až po digitální marketing, B2B digitální prodej, CRM, analýzy potřeb či návrhy organizačních struktur (a řadu dalších).

Zatímco Ignition Guide je výrazně zaměřena na realizaci vlast­ních kroků v dané oblasti, studie Planning Guide jsou holističtější povahy. Slouží především k pří­pravě – zvážení relevantních trendů a výhledu v dané oblasti a vytvoření plánu dalšího rozvoje (například v infrastrukturně-provozní oblasti, nebo technologiích pro spolupráci a koncové uživatele, správě dat, aplikačních platformách, architek­tuře a interaci či rozvoji dovedností pro digitální transformaci a řadě dalších). Planning Guide tak mimo jiné pomáhá neopomenout při plánování relevantní technologie a trendy.