Průvodce trhem pro nové, dynamické i zcela statické technologické segmenty

Zatímco magické kvadranty popisují situaci na stabilních rozvíjejících se trzích, v případě trhů, které se teprve rodí a rychle se mění, nebo jsou naopak statické a dostupné technologie se příliš neliší, připravují analytici Průvodce trhem (Market Guide).

Podrobný popis metodiky připravujeme, anglickou verzi naleznete na webu Gartner.