Předpověď trhu: potenciál a rychlost růstu konkrétní technologické oblasti

Jak rychle poroste trh, jaký je jeho růstový potenciál a z jakých předpokladů či očekávání daná předpověď vychází? Studie Gartner Market Forecast sestavované analytiky Gartneru pomáhají určit investiční priority a identifikovat růstové příležitosti na IT trhu. Umožňují zejména dodavatelům dělat klíčová byznysová rozhodnutí na základě ověřené metodiky.

 

Vztahy, které má Gartner s více než dvanácti tisíci podniků a organizací napříč uživatelskými i dodava­telskými komunitami, umožňují sestavit poměrně přesný a jedinečný obraz nabídky i poptávky. Klienti tak používají naše předpovědi pro porovnání svých vlastních odhadů vývoje v odvětvích, jako jsou telekomuni­kace, IT služby, software, zařízení, datová centra a polovodiče pro:

  • Pochopení příležitosti a poten­ciálu těchto trhů
  • Odhalení měnících se tržních podmínek, jejich dopadu na trh a související očekávání
  • Vyhodnocování, sestavování a validaci obchodních plánů

 

Jak fungují předpovědi trhu?

Studie Gartner Market Forecast jsou založené na tržním modelu odrá­žejícím specifickou dynamiku daného tržního segmentu a identifikují hlavní faktory, jež jej ovlivňují a z nichž vycházejí klíčové předpoklady. Ty jsou založené na bezpočtu faktických základů z primárního a sekundárního výzkumu, analýze dotazů klientů a rozsáhlé síti kontaktů v odvětví. Naším cílem je pomoci vám plně pochopit budoucí výdajové vzorce a poskytnout kvalifikovaný vhled, na jehož základě můžete dělat byzny­sová rozhodnutí. Standardní předpo­věď zahrnuje dva roky historických dat a pět let výhledu do budoucna – poskytuje tak obsáhlý vhled do vývoje nabídky a poptávky na jednotlivých trzích, světadílech či oborových verti­kálách na čtvrtletní bázi.

Součástí studií předpovědi trhu je podpůrná analýza vysvětlující, jak se podle Gartneru hlavní tržní trendy promítnou na primárních i sousedních trzích a jaké související předpoklady mají podle Gartneru na předpověď významný vliv.

Předpovědi trhu vám tak především umožní pochopit tržní příležitosti jednotlivých IT produktů a služeb, odlišit, které z příležitostí nově nastupují, dospívají, nebo jsou na ústupu, a založit své ob­chodní plány strategie na faktech namísto dohadů.

 

Předpověď trhu v době nejistoty

Analytici Gartneru aktualizují většinu předpovědí trhu se čtvrt­letní frekvencí. V případě, že se situace na trhu rychle a dynamicky mění (například finanční krize v letech 2008–2010 nebo pandemie koronaviru v roce 2020), mohou být aktualizované předpovědi vydávané i mimo běžný ediční plán, případně aktualizované s vyšší (např. měsíční) frekvencí. Gartner tak svým zákazníkům pomáhá rychleji a lépe reagovat na bezprostřední, nenadálé změny.

Anglickou verzi naleznete na webu Gartner.