Studie klíčových shopností vám prozradí víc než magický kvadrant

Gartner Critical Capabilities jsou zásadním doplňkem a rozšířením řady magických kvadrantů Gartneru. Jsou sestavené tak, aby nabídly ještě hlubší vhled do jednotlivých produktů a služeb – rozšiřují tak vlastně analýzy obsažené ve studiích magických kvadrantů. S jejich pomocí můžete dále zkoumat, porovnávat a hodnotit produkty či služby na základě klíčových vlastností pro konkrétní způsob využití (use case), vaši specifickou potřebu či výchozí pozici.

 

Jak pracovat se studiemi Gartner Criticial Capabilities?

Kombinací studií klíčových schopností a souvisejícího magic­kého kvadrantu získáte jak doko­nalý přehled o situaci a dodavatelích na trhu, tak detailní informace o pozicování jejich konkrétních produktů a služeb. Můžete snadno porovnávat nabízené produkty a služby pomocí sady diferenciátorů odpovídajících vašim strategickým cílům. Například můžete jednoduše nastavit různé způsoby využívání daného produktu či služby, a rychle tak zjistit, které nejlépe vyhoví vašim potřebám a požadavkům.

Podobně jako v případě ma­gických kvadrantů mají uživatelé služeb Gartneru přístup nejen ke statickým výstupům, ale též k interaktivním grafům, kde je možné upravit v rámci jednotlivých use case váhu každé ze schopností (funkcí).

 

Co analýzy klíčových schopností nabízejí?

Studie Gartner Critical Capabi­lities nabízí komparativní analýzu a známkování konkurujících si produktů či služeb proti sadě klíčových diferenciátorů definova­ných analytiky Gartneru. Ukazuje tak, které produkty či služby se nejlépe hodí pro konkrétní situace a způsoby využití, a nabízí praktické rady ohledně toho, které produkty/služby byste měli zahrnout do seznamu pro další, podrobnější vyhodnocení.

Klíčové schopnosti v kombinaci s magickým kvadrantem jsou efektiv­ním a mocným nástrojem při výběru vhodných řešení či dodavatelů.

Studie klíčových schopností doplňuje magický kvadrant Gart­neru tím, že nabízí hlubší vhled do daného produktu či služby zejména rozborem jejich vhodnosti a využitelnosti v různých situacích a pro různé účely. Zatímco magický kvadrant v první řadě popisuje pozici dodavatele na trhu, klíčové schopnosti se věnují především da­ným produktům či službám těchto dodavatelů, a jsou tak ještě účin­nějším nástrojem při rozhodování o investicích do technologií.

 

Studie Gartner Critical Capabili­ties vám pomohou:

  • Podrobněji se seznámit s pro­dukty a službami dodavatelů v dané oblasti (na daném trhu).
  • Pochopit, které produkty a služby se nejlépe hodí pro běžné či specifické scénáře.
  • Lépe řídit strategické plánování a díky komparativní analýze klí­čového SW, technologií či služeb kvalitněji připravit RFP/VŘ.

 

Anglickou verzi naleznete na webu Gartner.