Sledujte, jak analytici hodnotí vaše klíčové dodavatele

Gartner cool vendors jsou firmy podporující rozvoj digitálního byznysu, digitální inovaci, transformaci a zásadní obraty. Podstatné je, že nenabízejí příslib či vizi (jak se dnes u některých start-upů děje), ale prakticky uplatnitelný inovativní produkt či službu. Studie Cool Vendors ale zároveň popisují firmy, technologie či trhy příliš mladé či jedinečné, než aby bylo možné zařadit je na některý ze současných trhů (magický kvadrant) nebo takový trh vůbec definovat.

Analytici Gartneru proto již řadu let připravují sérii studií zaměřených na cool dodavatele (cool vendors), aby upozornili na firmy a řešení, jež stojí za pozornost, pilotní projekt a případnou ostražitou či opatrnou implementaci (během níž je třeba například ladit či optimalizovat možný přínos a přidanou hodnotu), protože umožňují pracovat s no­vými technologiemi a koncepty.

Být první při nasazení v daném okamžiku výrazně pokročilé tech­nologie jedinečným či inovativním způsobem může znamenat dramatic­kou konkurenční výhodu (a naopak). Nicméně používat pokročilé (a po­tenciálně nedozrálé) cool technologie vyžaduje odvahu a pevnou ruku. Technologický otřes či obrat znamená často změnu paradigmatu, a tedy i proměnu toho, jak lidé pracují, v co věří a případně i čeho jsou (z hlediska možností a dovedností) schopní.

Surfovat na vlně měnícího se paradigmatu je tedy obtížnější a ris­kantnější. Nejde přitom jen o tech­nologii samotnou – dodavatel na­bízející skutečně revoluční produkt či službu se může snáze stát cílem akvizice, dodavatel, který předežene trh příliš, zase může čelit finančním rizikům – v obou případech je to potenciální riziko, které přechází na zákazníka-pionýra, nemluvě o tom, že řada mladých technologií nemusí být připravena na rozsáhlé implementace a související prodlevy pak třeba i vyruší někdejší náskok a konkurenční výhodu.

Nikdy ale nesmí jít o technologii, která je zajímavá jen pro techno­logii samotnou a skutečný přínos je pochybný (stačí si vzpomenout na internetový „odšťavovač“ za 900 dolarů). Proces výběru dodavatelů a technologií zařazený do studií cool vendors je proto nastavený tak, aby identifikoval firmy, které svými inovacemi pomáhají vytvářet skutečnou (vyšší) přidanou hodnotu. Navíc platí, že CIO by se svým týmem měl cílit na cool dodavatele, jejichž zaměření a povaha dobře pasuje ke kultuře a technologickému profilu jejich vlastního podniku – včetně toho, zda je podnik typickým průkopníkem, rychlým následovní­kem, nebo konzervativním zpáteč­níkem. V posledních dvou letech jsou za obzvlášť „cool“ považované technologie, produkty a služby související s umělou inteligencí (AI) a strojovým učením (ML), počítačo­vým zrakem, nejrůznějšími senzory (IoT), blockchainem a v neposlední řadě i cloudem v jeho modernějších podobách (modern SaaS a také kontejnery, mikroslužby apod.).

Jak analytici vybírají cool dodavatele

  • Mělo by jít o firmu mladší deseti let
  • Firma nesmí být zařazena v žádné studii Vendor Rating či magickém kvadrantu.
  • Firma doposud nebyla zařazena do žádné Cool Vendors studie.
  • Musí jít o nezávislou entitu nebo oddělenou dceřinou společnost (provádějící samostatný fiskální reporting), případně odštěpek (spin-off ) většího dodavatele.
  • Obrat dodavatele nesmí přesáh­nout 100 milionů dolarů ročně.
  • Produkt cool dodavatele musí být v době podání a zařazení do studie reálně dostupný.
  • Dodavatel musí být hodnocený jako inovativní či transformativní v oblasti IT produktů, služeb či iniciativ – nejde tedy jen o tech­nologie, ale též o služby.
  • Profil již dříve představeného cool dodavatele může být uve­dený znovu jen v rámci retrospek­tivní sekce studie „Kde jsou nyní“.
  • Dodavatel musí plnit základní „cool“ kritéria (viz rámeček defi­nice cool dodavatele)

 

Během kalendářního roku zpracují analytici Gartneru řádově stovky profilů v desítkách studií cool dodavatelů. S pololetní periodicitou jsou také vydávány studie „Cool Vendors – Trend Insingt Report“ vyzdvihující oblasti (a dodavatele/ produkty v nich), jež aktuálně poutají největší pozornost.

 

Anglickou verzi naleznete na webu Gartner.