S hodinami IT trhu si udržíte přehled o životních cyklech technologií

Každá technologie či technologický produkt dojde během svého životního cyklu do okamžiku, kdy je z hlediska nákladů a přínosů vhodnější odstavení a nahrazení jiným vhodným aktivem. Nástrojem, který nabízí plný pohled na životní cyklus technologických aktiv – technologií, produktů i služeb – jsou hodiny IT trhu, sestavované analytiky Gartneru. Umožní vám lépe vyhodnotit technologická aktiva jež spravujete a nastavit správně priority investic do IT, případně připravit technologické itineráře odpovídající vašim obchodním plánům.

Rychlý posun na:

Co jsou a jak „fungují“ hodiny IT trhu?

Podoba hodin IT trhu využívá metaforu hodinového ciferníku, na němž zobrazuje ubíhající čas daného trhu. Jednotlivé body umístěné na ciferníků pak představují konkrétní IT aktiva (využívané technologie, produkty, služby) nebo jejich kategorie. Konkrétní umístění na ciferníků odpovídá dvěma hlavním parametrům.

  • Kde se aktuálně nachází z pohledu svého tržního životního cyklu – každá technologie vstupuje na ciferník v 0:00 pohybuje se po směru hodinových ručiček až do 12:00.
  • Jaké je její relativní míra komoditizace – tu určuje vzdálenost od středu ciferníku, čím blíže ke kraji, tím více komoditizovaná (standardizovaná) daná technologie je.

Ciferník je rozdělen do čtvrtin odpovídajících hlavním fázím cyklu použitelnosti daného aktiva. Jejich název odpovídá obecnému doporučení, jak k aktivům v dané fázi cyklu přistupovat:

  1. Výhoda (advantage) – technologie vstupuje na trh a nabízí konkurenční výhodu, odlišení. Aktiva jsou jen málo (nebo dokonce vůbec) komoditziovaná.
  2. Volba (choice) – roste standardizace funkčnosti, objevují se alternativy od dalších výrobců či poskytovatelů. Míra komoditazace ne stále nízká (=masová kustomizace). Organizace by již měly sledovat úroveň cen, za které technologie pořizují.
  3. Náklady (cost) – aktiva se dostávají do fáze vysoké komoditizace, rozdíly mezi porovnávanými produkty na trhu jsou minimální a při výběru hraje často hlavní roli cena. Organizace hledající technologickou konkurenční výhodu by již měly uvažovat o přechodu na modernější technologickou alternativu.
  4. Výměna (replacement) – technologie již zastarává, stává se historickou (legacy), často stoupají náklady na podporu, nebo podpora zcela chybí, je žádoucí ji nahradit za modernější alternativu. U technologií, které mají ve fázi výměny vysokou míru komoditizace (jsou blízko okraji ciferníku) je taková změna obvykle snazší.

 

Jak s hodinami IT trhu pracovat?

Způsob, jakým organizace investuje do, nasazuje, spravuje a přistupuje k technologickým aktivům by se v průběhu jejich životního cyklu měl měnit. Proto je důležité rozumět tomu, v jaké fázi životního cyklu se jednotlivá aktiva nacházejí a dělat tomu odpovídající investiční rozhodnutí. Hodiny IT trhu doplňují Gartner hype křivky – v podstatě lze říct, že hype křivky slouží pro „hon“ na nové technologie, zatímco hodiny IT trhu jsou určeny pro optimální „vytěžování“ technologických aktiv která již používáte.

Schéma hodin IT trhu tak slouží řadě rolí a funkcí v rámci IT oddělení – jde o ucelený pohled na IT aktiva v konkrétní oblasti (portfoliu) s jehož pomocí můžete ladit její rovnováhu, prioritizovat projekty a určit kdy začít s tvorbou business case pro nové investice nebo odstavení / nahrazení technologií. Uživatelské organizace hodiny IT trhu tak typicky používají například pro:

  • Přípravu business case pro nahrazení zastarávající infrastruktury
  • Sestavení pravidel pro navrácení outsourcovaných služeb jako je podpora zpět do organizace s tím, jak se související technologie blíží okamžiku odstavení / nahrazení.

 

Související témata: