IT služby a kontrakty: jak z nich dostat víc

18.9.2018
Veronika Vápenková

Má smysl v době pokračujícího ekonomického růstu, kdy je většina pozornosti poutána k tématům jako digitální transformace, změna obchodních modelů či nasazování nových technologií, řešit úspory a optimalizaci?

Autor: Lukáš Erben, šéfredaktor informační služby INSIDE (KPC-Group, zastoupení Gartner pro ČR, SR a Rumunsko)

Pochopitelně má. Úspory, ve smyslu efektivity a optimalizace, by měl mít na paměti každý dobrý hospodář. Navíc je pravděpodobné, že po několika letech boomu existují oblasti, v nichž platíte dodavatelům za služby, které již naplno nevyužíváte. I v situaci, kdy řešíte rozvoj a expanzi byste si proto měli najít prostor a čas na revizi stávajících vztahů – a nemusíte se přitom omezovat jen na okamžik, kdy se blíží termín obnovy kontraktu. V zásadě platí, že vždy máte na výběr ze tří základních možností, jak úspor dosáhnout:
• Získat stejné služby levněji (tlak na dodavatele, často rizikem snížení kvality)
• Nakoupit stejné služby způsobem který je „méně pracný“ (řízení poptávky, standardizace, automatizace)
• Nakoupit méně služeb, aniž by to ovlivnilo konečný výsledek (změna nastavení SLA, optimalizace aplikačních portfolií)

I v rámci existujícího kontraktu můžete s dodavatelem jednat a využít různé pozice a strategie – a nemusí jít jen o prostý tlak na cenu, který, jestliže mu dodavatel podlehne, může vést ke snížení kvality služeb, které navíc nelze přesně odhadnout. Vhodnější je zaměřit se například na řízení poptávky (pokud možno v dohodě s byznysem) nebo omezení SLA (tedy také snížení kvality které je ale přesně definováno).
Mnohem větší prostor je pochopitelně při změnách kontraktu nebo vyjednávání zcela nového kontraktu (i v rámci obnovy) – tyto změny pak mívají v praxi výraznější žádoucí dopad (viz tabulka).

 

 

V úvahu je třeba vzít také faktor času – změny v rámci stávajícího kontraktu jsou sice obtížné a jejich dopad menší, můžete se je ale pokusit provést v podstatě ihned a dosáhnout tak velmi brzkých přínosů, změna smlouvy nebo dokonce vyjednání kontraktu zcela nového jsou časově náročnější – někdy navíc nezbývá než počkat na doběhnutí aktuálního smluvního vztahu či závazku. Jak vysokých úspor lze v ideálním případě dosáhnout jednotlivými postupy naznačuje tabulka sestavená analytiky Gartner na základě diskusí s uživatelskými organizacemi.

Graf: Služby a smlouvy – jak z nich dostat víc

 

 

Zdroj: Gartner, 2017

Další podrobnosti k tématu naleznou klienti – uživatelé služeb Gartner v těchto studiích:
Effective Strategies to Deliver Sustainable Cost Optimization in Application Services
https://www.gartner.com/document/3812067
Cost Optimization Techniques When Renegotiating Managed Service Deals
https://www.gartner.com/document/2926817

Další komentáře, postřehy a data z trhu naleznete v příslušné sekci a také na webu informační služby Inside.