Gartner říká, že organizace by měly v turbulentních dobách využívat IT pro udržitelný růst

8.11.2022
Kateřina Kubištová

Analytici se věnují otázkám jak nejlépe využívat IT a nastupující technologie na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo 2022, která se koná 7.-10. listopadu v Barceloně.

BARCELONA, Španělsko, 7. listopadu 2022 - Podle společnosti Gartner, Inc. by se měli CIO a lídři odpovědní za IT a technologie zaměřit na efektivní a odpovědné digitální investice jež přinášejí opakovatelné finanční a výkonnostní přínosy. Mohou tak dosáhnout udržitelného růstu v turbulentních a nejistých ekonomických časech. Gartner toto pojetí nazývá IT pro udržitelný růst.

 

Během úvodní keynote konference Gartner IT Symposium/Xpo™, která probíhá do čtvrtka, analytici Gartneru uvedli, že CIO mohou využít IT pro udržitelný růst, pokud se zaměří na tři strategie – proměnu práce, odpovědné investice a odolnější kybernetickou bezpečnost.

 

Proměna práce

“Na IT dnes v oblastech náboru, retence a produktivity záleží víc, než kdy dříve – a to z pohledu všech zaměstnanců, nejen těch v IT. Průzkum Gartneru nicméně ukázal, že jen 31% zaměstnanců uvádí, že mají k dispozici technologie, jež potřebuji,” říká výkonná viceprezidentka Gartneru Mary Mesaglio. “CIO a IT ředitelé mají obrovskou příležitost to změnit. Firmy, které se zaměří na proměnu práce a umožní svým zaměstnancům využívat technologie, se stanou preferovanými zaměstnavateli.

Společnost Gartner identifikovala tři tzv. multiplikátory, na které by se měli CIO zaměřit, aby pomohli své organizaci stát se preferovaným zaměstnavatelem a dosáhnout udržitelného výkonu podniku:

Odstranění překážek - třecích ploch v práci: Překážkou například je, když je práce zbytečně těžká. Čím více třecích ploch organizace má, tím horší je výkonnost a schopnost udržet zaměstnance. Odstraněním překážek a investicemi do digitálních dovedností mohou organizace vytvořit angažovanější pracovní sílu, která bude lépe vybavena pro udržení budoucí výkonnosti.

Aktivně investice do AI podporující práci (tzv. AI augmentation): Pro vytvoření udržitelného výkonu by se organizace měly zaměřit nejen na samotnou produktivitu, ale též celkový dopad. Zaměstnanci potřebují nástroje a technologie, které jim dají větší možnosti a zvýší dopad (dosah, využitelnost) jejich práce. AI může zvýšit dopad zaměstnanců tím, že rozšíří jejich dosah, a škálu schopností či dovedností. Zaměstnanci budoucnosti jsou ti vybavení umělou inteligencí.

Experimentujte s vysoce viditelnými a vysoce hypovanými technologiemi: Organizace, které inovují i v těžkých ekonomických časech, si udržují náskok. Technologie jsou novým epicentrem firemní kultury a jednou z oblastí inovací jsou digitální pracovní prostory a zážitky. Například intraverse je virtuální kancelář, která zahrnuje nové technologie typu metaverza, umožňující, aby se zaměstnanci setkávali na virtuálních schůzkách, mohli lépe spolupracovat, propojovat se a inovovat. Gartner předpovídá, že technologie pohlcujících schůzek se v rámci hype křivky ustálí až za 5 až 10 let. Organizace, které budou experimentovat s technologiemi na počátku hype cyklu, přilákají zaměstnance, kteří chtějí mít technologický náskok.

Responsible Investment

"Odpovědné investování je strategie "dva za cenu jednoho" umožňující dosáhnout udržitelného růstu a výnosů. Přináší jak finanční výsledky, tak výsledky v oblasti udržitelnosti. Odpovědné investování má význam pro lidi, kteří jsou pro váš podnik důležití. Zaměstnanci dostávají příležitost dělat smysluplnou práci. Zákazníci získávají řešení, která jsou v souladu s jejich hodnotami. A investoři získají atraktivnější investice," říká analytik a VP Gartneru Daniel Sanchez-Reina.

 

Analytici Gartneru identifikovali tři multiplikátory, jež umožňují spojit finanční návratnost s udržitelností:

 

  • Inteligentní propojená infrastruktura (ICI): ICI je něco jako systém řízení letového provozu pro přístavy, mosty, silnice a letiště. ICI kombinuje síťovou strukturu, umělou inteligenci, internet věcí, cloud, analytiku a edge computing pro sdílení dat. Dříve byla infrastruktura němá, ale ICI jí dává hlas. Investice do ICI mají multiplikační povahu, protože mohou usnadnit další rozvoj měst i podniků a zlepšit kvalitu života.

 

  • Nasazení autonomního sourcingu: Autonomní sourcing využívá umělou inteligenci, strojové učení (ML) a zpracování přirozeného jazyka (NLP), aby organizacím umožnil přístup k mnohem širšímu okruhu dodavatelů. Autonomní sourcing je multiplikátorem, protože může zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce a zároveň zlepšit jeho udržitelnost.

 

  • Digitální snížení spotřeby energii: CIO by měli využívat cloud, data a analytiku ke stanovení počátečního stavu (baseline), tedy statistiky spotřeby energie organizací. Další na řadě je zavedení energetického a optimalizačního systému (EMOS) pro snížení spotřeby energie prostřednictvím proaktivních rozhodnutí založených na datech téměř v reálném čase. Systém EMOS může snížit spotřebu energie o 4 až 15 %. Další snížení nákladů umožňují kombinace mikrogridů a umělé intelligence či strojového učení – ty navíc nabízejí možnost získat peníze prodejem přebytků energie zpět do sítě.

 

Odolná kybernetická bezpečnost

"Průzkum společnosti Gartner mezi členy správních rad z roku 2022 zjistil, že 88 % členů boardů nyní považuje bezpečnost za obchodní (byznysové), nikoliv technologické riziko. Podniky a organizace proto musí začít uvažovat o odolnějším a udržitelnějším kybernetickém zabezpečení jako o byznys riziku, které vyžaduje nové typy investic," řekl analytik a viceprezident Gartneru Ed Gabrys. "Ochrana vaší značky z vás dělá oblíbeného zaměstnavatele a oblíbeného dodavatele pro vaše zákazníky. Ochrana vašeho provozu podporuje udržitelný růst."

 

Také v této oblasti určili analytici Gartneru tři typy aktivit s multiplikačním potenciálelem zvýšit zabezpečení i dlouhodobou konkurenceschopnost organizací.

 

Zmapování a řízení slabých míst (attack surface) – pro odhalení zranitelných exponovaných aktiv (nemusí jít jen o koncová zařízení, ale například také o appky či API a dodavatelské řetězce pro SW) je třeba použít technologie EASM (External Attack Surface Management), nejlépe v kombinaci se zpravodajstím o hrozbách umožňující prioritizovat a rychleji opravovat zranitelnosti.

 

Ochrana obchodních výsledků a zákazníků – podniky a organizace by měly stanovit prioritní funkce byznysu a jejich technologickou provázanost a možnost přímo ovlivnit nejdůležitější obchodní cíle. Tímto přístupem je možné upřednostnit v případě ochrany systémy podporující udržitelný růst.

 

Použivejte metriky zaměřené na výsledek (ODM, Outcome Driven Metric) a z nich odvozené dohody o úrovni ochrany (PLA, Protection Level Agreement), jež umožňují lépe přijímat rozhodnutí o odpovídající míře ochrany a nákladech, které na ni budou vynaloženy. Analytici Gartneru sestavili 16 modelových ODM, které mohou organizace použít pro porovnání úrovně ochrany s jinými obdobnými firmami. Lze tak sestavit seznam priorit a plán investic zohledňující výsledky, jež je třeba ochránit, nikoliv prosté nasazení technologií či nástrojů.

 

Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo™ 2022 je nejvýznamnější světovou konferencí pro ředitele IT a další vedoucí pracovníky v oblasti IT. Ve světě, který se mění rychleji než kdykoli předtím, se CIO a vedoucí pracovníci IT dozvědí, jak vyjít vstříc okamžiku a poskytnout vizi a výsledky potřebné k pozvednutí jejich organizací na další úroveň. Sledujte novinky a aktualizace z konferencí na Twitteru pomocí #GartnerSYM.

 

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.