Gartner: Organizace by měly usilovat o TechQuilibrium – rovnováhu mezi digitálním a tradičním přístupem

6.11.2019
Veronika Vápenková

Cesty, postupy a strategie pro dosažení „TehQuilibria“ jsou tématem přednášek analytiků na Gartner IT Symposiu - nejvýznamnějším setkání CIO a podnikové exekutivy odpovědné za IT, které probíhá od 3. do 7. listopadu v Barceloně.

CIO a jejich podniky čelí světu, který se neustále mění. Aby v takovém prostředí uspěli, měli by společně s ostatními lídry odpovědnými za IT a byznys hledat cestu vpřed a mít navrch v klíčových zlomových okamžicích souvisejících zejména se změnami v ekonomice, geopolitice a nástupem digitálních obrů.

Podniky, které chtějí v digitální ekonomice a společnosti uspět, by podle analytiků Gartneru měly najít a udržovat tzv. TechQuilibrium – rovnovážný technologický bod, jenž definuje nakolik digitální by podnik měl být, aby byl maximálně konkurenceschopný. Zlomové okamžiky obvykle znamenají změnu dynamiky a statutu quo – je proto nezbytné, aby na ně organizace bezprostředně reagovaly. Jejich účinky se navíc mohou navzájem posilovat či násobit, to znamená nutnost reagovat ve více oblastech či úrovních byznysu, což zvládne jen velmi výkonný exekutivní tým.

„TechQulibrium pomáhá dosáhnout rovnováhy mezi složitými změnami a extrémy, jimž jsou dnes podniky a organizace vystaveny,“ vysvětluje Valentin Sribar, SVP výzkumu Gartner. „CIO by měli společně s ostatními členy exekutivního týmu navrhovat hodnotové propozice, jenž kombinují správný poměr tradičního a digitálního byznysu. Když takové rovnováhy dosáhnou, nalezli TechQuilibrium své organizace. Tento rovnovážný bod se u jednotlivých organizací i odvětví liší – všechny vertikály nemusí být digitalizovány stejným způsobem a ve stejné míře.“

Analytici Gartneru zdůrazňují, že dokonalá digitální strategie je o tom, jak rychle a do jaké míry dokáží podniky digitalizovat svůj provoz a své produkty či služby. Z průzkumu Gartner CIO Agenda 2020 vyplývá, že podniky dnes mají digitalizováno v průměru 20 % produktů a služeb (či obecněji hodnotových propozic generujících obrat). Organizacím se zároveň podařilo digitálními technologiemi v průměru zefektivnit 39 % pracovišť, procesů a dodavatelských řetězců. Ti nejlepší dnes ale mají digitalizovánu již více než polovinu provozu a třetinu hodnotových propozic. „Většina organizací tak dnes musí pro dosažení TechQuilibria své digitální inciativy zrychlit, protože čím více budou za konkurenty ve svém odvětví (a jeho rovnovážným bodem) zaostávat, tím spíše ohrozí svou budoucnost,“ uzavírá Valentin Srirbar.

Analytici doporučují, aby se CIO při hledání a dosahování TechQuilibria soustředili na čtyři klíčové oblasti:

  • Rozhodovací procesy v podniku – nalezení rovnováhy mezi rozhodováním lidí a systémů na bázi AI.
  • Styl řízení – u CIO dnes převládá reaktivní či defenzivní přístup, při hledání digitálního rovnovážného bodu by měli být asertivní až ofenzivní a v rámci diskusí s kolegy v nejvyšším vedení se zaměřit na měřítka relevantní pro celý podnik – obrat, náklady a riziko.
  • Zákaznická zkušenost (zážitek) – dostat se od teorie „dokonalého zážitku“ k jeho uskutečnění a trvalému udržení, tedy rovnováze.
  • Digitální společnost a odpovědnost – zejména hledání rovnováhy mezi přidanou hodnotou dat a jejich odpovědným využíváním (ochranou).

Další podrobnosti naleznete v původní tiskové zprávě společnosti Gartner (anglicky):

//www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-21-gartner-says-organizations-must-have-techquilibrium-to-win-in-the-turns

 

O konferenci Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo je nejdůležitějším setkáním CIO a seniorních členů podnikové exekutivy odpovědných za IT, na němž si každoročně vyměňuje své zkušenosti a osvědčené postupy komunita CIO vytvářející novou generaci IT i nový digitální byznys. Na konferencích Gartner IT Symposium se celosvětově setká více než 20 tisíc CIO i členů seniorní exekutivy zastupující byznys i IT. Novinky ze Symposia můžete sledovat na  Twitteru pomocí tagu #GartnerSYM, Instagramu, Facebooku a LinkedIn.