Gartner IT Symposium/Xpo 2022 Barcelona: vybrané momenty 4. dne a další

14.11.2022
Kateřina Kubištová

 Přinášíme vám závěrečné novinky a zajímavosti z konference Gartner IT Symposium/Xpo, která se konala od 7. do 10. listopadu v Barceloně. Níže uvádíme soubor vybraných oznámení a postřehů Do závěrečných zajímavostí jsme vybrali některé přednášky ze 4. dne a výběr obsahu ze dnů předchozích.

Rádi bychom vám připomněli, že pokud jste se zaregistrovali na konferenci Gartner Symposium 2022, můžete všechny níže uvedené (a mnohé další) přednášky shlédnout na vyžádání na portálu Symposia. Upozorňujeme, že některé přednášky, například keynotes hostů, mohou být k dispozici k přehrání na vyžádání po kratší dobu (obvykle 30 dní).

 

Guest Keynote: The Geek Takeover – What traditional companies can learn from big tech (Keynote hostujícího řečníka: Převzetí geeky – co se mohou tradiční firmy naučit od big tech)

Přednášející: Andrew McAfee, Principal Research Scientist, MIT

Digitální ekonom a datový vědec z MIT Andrew McAfee, spoluzakladatel Iniciativy MIT pro digitální ekonomiku, se ve své přednášce (vycházející z jeho připravované knihy "The Geek Way.") zaměři na to, čím se odlišují “Geekovské” velké technologické společnosti – co je činní trvale výkonnými, jak se jim daří pronikat do nových odvětví a co se od nich mohou tradiční společnosti naučit.

CEO napříč obory dnes tvrdí: "Řídíme technologickou společnost. Když už jsem si myslel, že mne nikdo další nemůže překvapit, tak i generální ředitel společnosti Dominos Pizza prohlásil, že nyní řídí technologickou společnost.“

 

Proč jsme svědky fenoménu, kdy se všechny společnosti snaží stát "technologickou společností"?

 1. Prvním důvodem je vývoj firemních výdajů na veškeré podnikové vybavení versus software a hardware... To je důvod, proč mnoho generálních ředitelů (může) říkat "jsme technologická společnost".
 2. Druhým důvodem jsou rychlé pokroky v příslušných technologiích - Mooreův zákon znamená, že digitální prostředky jsou lepší a lepší (a také zastarávají) - velmi rychle.
 3. To vede k třetímu - kratším životním cyklům produktů, větší potřebě inovací, agilitě a exekuci současně.

Proto je třeba " technologické" společnosti řídit jinak - a seskupení obřích společností řízených "geeky" nám ukazuje, že toho lze dosáhnout (a stále zrychlovat).

Tradiční společnosti mají problém stát se " technologickými" nebo " digitálními", protože jejich tradiční přístup k projektům a řízení nefunguje při vývoji softwaru. IT oddělení se často stává obětí syndromu 90 % - kdy vše na projektu vypadá v pořádku, dokud (údajně) nedosáhne 80-90 % dokončení (z hlediska časového harmonogramu) a věci začnou "jít špatně", přičemž se časový harmonogram rozšíří na 150 % nebo 200 %. Přesto již dvě desetiletí existuje funkční přístup: Agilní manifest. Agilní přístup umožňuje zvýšit pozorovatelnost a eliminovat hodnověrné popírání (tvrzení, že věci jdou lépe/rychleji, než ve skutečnosti jdou, lidově řečeno - lhaní).

Jak často Tesla vydává aktualizace SW pro automobily? Zhruba 20krát ročně - což by při waterfall přístupu bylo nemyslitelné (malé zelené linky jsou opravy chyb, velké jsou významné aktualizace funkčnosti).

To může být jedním z důvodů obrovského přesunu tržní kapitalizace výrobců automobilů za posledních 10 let...

" Metoda geeků" však znamená více než jen agilní přístup. Další důležitou věcí je odstranění fenoménu "HiPPO" - rozhodovacího modelu založeného na "Hihghest Paid Persons Opinion" a jeho nahrazení A/B testováním - vědeckým způsobem, jak překonat lidskou přehnanou důvěru. Jaké další věci dělají geekovské firmy jinak, se dočtete v připravované knize Andrewa McAfeeho "The Geek Way", jejíž vydání je naplánováno na začátek roku 2023.

Funguje tato geekovská cesta? Tržní kapitalizace nabízí poměrně jasný obraz geekovských společností na burze.

 

Building a Digital Future: The Metaverse (Budování digitální budoucnosti: Metavesmír)

Přednášející: Marty Resnick, VP Analyst, Gartner

Rozvoj metaverze dnes stimuluje šest trendů. Marty Resnick, během své přednášky, hovořil o tom, jak budou tyto trendy a technologie v příštích třech až pěti letech dále rozvíjet využívání metaverza.

"Po čtyřech společných dnech si myslím, že se známe natolik dobře, že mohu otevřeně přiznat: miluji metavesmír," řekl Marty Resnick. "A vy si možná říkáte: Metaverze ještě ani neexistuje, ještě ani pořádně nevíme, jaký bude, a ten chlap už to miluje. Já bych ale řekl, že Metavesmír už dnes uspěl přinejmenším třemi způsoby:

 

První způsob je, že nás podněcuje a umožňuje nám přemýšlet o umění možného - v cestovním ruchu, dopravě, maloobchodě a jinde začínáme přemýšlet "out of the box".

Druhý úspěch spočívá v tom, že začínáme uvažovat o tom, jak technologický trend, jako je metavesmír, ovlivní svět - například ve státní správě, jak budeme chránit naše občany nebo je danit nebo kdo vlastně metavesmír vlastní.

Třetím existujícím úspěchem metaverza je ekosystém, který již stihl vytvořit.....

...Tento slajd byl vytvořen před několika měsíci. A myslím, že dnes by mohly být dva nebo tři takové, řekl Marty Resnick.

Gartner definuje metavesmír jako "kolektivní virtuální sdílený prostor, který vzniká konvergencí virtuálně rozšířené fyzické a digitální reality. Metaverzum je trvalé a poskytuje pohlcující zážitky.

 

Hlavní závěry a doporučení

Šest trendů, které jsou hnací silou technologií metaverza a které by mohly být přínosem pro vaši organizaci:

1. Hry (Games)

Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 vzroste trh s profesionálními hrami o 25 % díky vlivu technologií metaverza. "Podniky budou zavádět " seriózní hry" - herní technologie, zážitky a vyprávění příběhů pro školení a simulaci specifických pracovních úkolů a funkcí.¨

2. Digitální lidé (Digital Humans)

"Digitální lidé" jsou interaktivní reprezentace řízené umělou inteligencí, které mají podobné vlastnosti jako digitální dvojčata. Organizace již plánují využití digitálních lidí, kteří budou fungovat jako označení digitální agenti v prostředí metaverza pro zákaznický servis, podporu, prodej a další interakce se současnými i potenciálními zákazníky."

3. Virtuální prostředí (Virtual Spaces)

"Virtuální prostory či prostředí zapojují více smyslů a poskytují účastníkům lepší možnost ponořit se do prostoru a interagovat s ním." Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude virtuální prostory či pracoviště pravidelně využívat 10 % zaměstnanců, přičemž v roce 2022 to bylo 1 %.

4. Sdílené zážitky (Shared Experiences)

"Metavesmír přesune sdílené zážitky z oddělených pohlcujících aplikací a umožní více interaktivních příležitostí ke sdílení zážitků napříč aplikacemi, spotřebitelskými událostmi a službami."

5. Tokenizovaná aktiva (Tokenized Assets)

"V rámci metaverza zážitků bude většina tokenizovaných aktiv využívat technologie nezaměnitelných tokenů (NFT). Nové vlastnosti a funkce, které metavesmír umožní, budou inspirovat k novým způsobům nejen soutěžení či zpeněžování virtuálních produktů a služeb, ale také k získávání fyzického (reálného) zboží."

6. Prostorová informatika (Spatial Computing)

"Prostorová informatika umožní organizacím získat více z fyzických a digitálních aktiv tím, že se na zaměří na zobrazení souvisejících,  doposud "skrytých" digitálních informací a obsahu ukotveného k lidem, místům a věcem."

 

Use Management Hacks to Create an Antifragile Enterprise (Využijte manažerské hacky a stvořte antifragilní podnik)

Presented by Dave Aron, Distinguished VP Analyst, Gartner

V nejistých dobách je důležité být vůči svým klientům ještě ohleduplnější a zároveň se snažit být antifragilní. Dave Aron se zaměřil na to, jaké postupy mohou CIO a další podnikoví lídři použít pro vytvoření odolnějšího – antifragilního podniku a jak s těmito “manažerskými hacky” pracovat.

Křehkost dnes ohrožuje podniky doslova existenciálně – v situaci kdy se současně objevují..

 

Hlavní závěry a doporučení

 • "Uvědomte si antifragilitu jako klíčový cíl podniku a reakci na nejistotu."
 • Použijte tři silné páky k vytvoření antifragility:
  • Vpusťte nejistotu dovnitř
  • Řiďte s ohledem na reálné možnosti
  • Experimentujte, abyste se poučili
 • "Přistupujte ke změně kultury jako hacker. Nesnažte se být komplexní a měnit vše najednou. Spíše se snažte najít malá přístupová místa, kde je systém - v tomto případě kultura - zranitelný vůči žádoucím změnám, a ta využijte."
 • "Využijte hackerské metody řízení k posunu směrem ke kultuře antifragility."

Existuje sedm základních kulturních hacků:

 1. Naslouchejte svým neposlušným/odmítnutým/bývalým/ne-zákazníkům
 2. Zaveďte "Stínovou správní radu" (Shadow Board)
 3. Vytvářejte okamžiky výběru/volby (Options Moments)
 4. Zvyšujte povědomí možnosti výběru/volby pomocí her
 5. Označte každou investici jako strach/fakt/víru (FFF, Fear/Fact/Faith)
 6. Ukazujte neúspěšné prototypy a diskutujte o nich
 7. Uskutečněte virtuální "Digitální safari"

 

How CIOs Can Play Offense Into a Downturn (Jak mohou CIO hrát útok v podmínkách krize)

Přednášející: Bryan Hayes, Sr. Director Analyst, Gartner

Ocitli jsme se v situaci kdy byznys ovlivňují tři společně působící síly, jaké většina členů podnikové exekutivy nikdy nezažila: dlouhotrvající vysoká inflace, drahé nedostatkové talent a výpadky globálních dodav. řetězců. Tato přednáška seznámila CIO se způsoby či cestami, jak proaktivně reagovat a připravit se na období ekonomické nejistoty cestou zvládnutí tří klíčových komponent: řízení výdajů, digitálních investic a talentů.

Hlavní závěry a doporučení

 • Hospodářský pokles nabízí příležitosti: 70 % společností nedosáhne během tří let po recesi úrovně růstu před krizí. Pouze 5 % společností po překonání recese trvale dosahuje ziskového růstu vyššího než jejich konkurenti.
 • "Vedoucí pracovníci v oblasti IT považují nedostatek talentů za nejvýznamnější překážku při nasazování 64 % nových technologií, zatímco v roce 2020 to byla jen 4 %."
  • Zaveďte koncept práce zaměřený na člověka (human centric work design): 66 % zaměstnanců říká, že pokud budou moci pracovat flexibilně, zůstanou.
  • Zvyšujte kvalifikaci manažerů, abyste zajistili udržitelnou výkonnost: Zaměstnanci IT řadí respekt a kvalitu manažerů na 2. a 3. místo v seznamu příčin odchodu zaměstnanců.
  • Zaveďte agilní kulturu učení: Možnost rozvoje a růstu zvyšuje úmysl zaměstnanců setrvat u stávajícího zaměstnavatele o 6 %.
 • Tři opatření pro CIO při řešení nedostatku talentů (a dalších výzev):
  • Naučte se rychlosti: Vytvořte si prioritní seznam kompromisů, které v rozpočtu provedete, a zdůvodněte proč, přizpůsobte svou cloudovou strategii svým digitálním ambicím, přičemž věnujte pozornost měnícím se cenám, a přejděte na agilní modely financování, abyste se mohli soustředit na vytváření hodnoty.
  • Optimalizujte stávající pracovní sílu: Vytvořte digitální kulturu, která přiláká a udrží talenty, zavádějte digitální technologie efektivněji integrací dodávek technologií napříč širším byznysem a zvyšte produktivitu podnikových pracovníků prozkoumáním všech možností automatizace.
  • Urychlete digitální transformaci: Prozkoumejte všechny příležitosti ke snížení provozních nákladů prostřednictvím digitálního zrychlení, vypracujte vizi budoucího zákazníka, abyste urychlili správné digitální investice s ohledem na ni, a zužte metriky, které používáte k měření a řízení digitálních iniciativ, na několik málo, jež se vztahují k výsledkům.
 • Učte se od digitálních lídrů…

Become an Outcome-Driven CIO by Amplifying Your Executive Leadership Abilities (Staňte se CIO zaměřeným na výsledky – tím že v sobě podpoříte schopnosti exekutivního lídra)

Přednášející: Matt Hancocks, Sr. Director Analyst, Gartner

Nedávné průzkumy mezi generálními řediteli identifikovaly ambiciózní programy zásadních transformačních změn, v nichž technologie představují hlavní prostředek dosažení cílů. Tyto programy jsou dnes propracovanější než kdykoli v minulosti. Na této přednášce byly identifikovány tři klíčové otázky, které je třeba řešit, aby se z klasického CIO stal CIO orientovaný na výsledky.

Hlavní závěry a doporučení

 • "Vedení je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a vést ostatní členy organizace. Vedení je činnost, činnost je ovlivňování a vedoucí ovlivňují výsledky."
 • Je třeba se zabývat 3 klíčovými otázkami:
 • Co je to lídr zaměřený na výsledky?
 • Co zesiluje váš vliv jako lídra orientovaného na výsledky?
 • Jak můžete sami efektivně rozvíjet své schopnosti lídra?
 • "Pokud se soustředíte na úkoly a výstupy, dáváte prostor individuálnímu myšlení, které snižuje odpovědnost za dosahování toho, na čem skutečně záleží."
 • "Zesilte svůj vliv v rámci celého podniku tím, že se zaměříte na faktory úspěšnosti exekutivy. CIO potřebují odborné znalosti, aby dokázali pochopit, na jaké příležitosti se zaměřit, dále schopnost tyto příležitosti efektivně realizovat a obratnost, která jim umožní úspěšně zvládnout všechny závazky."
 • Najděte si přátele "uprostřed": "Neučíte se od nejstaršího člověka v organizaci, musíte napodobit učení ostatních tím, že mluvíte s rolemi, které vykonávají určitou práci. Využijte pro své učení strategii přátel na nižších místech."
 • " Oddejte se novému stylu vedení. Začněte tím, že identifikujete příležitosti, které můžete pro podnik ovlivnit. Řiďte se zásadami a praxí lídra zaměřeného na výsledky, abyste sebe i svůj tým podnítili k dosažení většího úspěchu. Zavažte se k seberozvoji."