Gartner IT Symposium/Xpo 2022 Barcelona:  Vybrané momenty 3. dne

10.11.2022
Kateřina Kubištová

Přinášíme vám novinky a zajímavosti z Gartner IT Symposium/Xpo, které proběhlo tento týden ve španělské Barceloně. Níže uvádíme přehled stěžejních novinek a postřehů, které zazněly během třetího dne konference.

Postřehy ze dne prvního a druhého naleznete na našem webu.

Třetí den konference se analytici Gartneru mimo jiné zabývali riziky a výzvami Webu3, NFT a kryptoměnami a vzestupem přeshraničního náboru talentů. Stejně jako ve výběru obsahu z 1. a 2. dne jsme pro vás vybrali přednášky, které si můžete přehrát v aplikaci Gartner Conference Navigator nebo na portále Symposia. Pokud se tedy Symposia účastníte (respektive jste se na něj zaregistrovali) a některou z nich jste zmeškali, můžete si ji pustit na vyžádání podle svého uvážení.

 

How Web3, Blockchain and NFTs Can Benefit Your Organization (Jak mohou Web3, Blockchain a NFT prospět vaší organizaci)

Přednášející: Balaji Abbabatulla, Senior Director Analyst, Gartner

Nově nastupující technologie na bázi blockchainu nadále podléhají značnému hype fenoménu. Speciálně Web3 a NFT jsou nicméně dvěma zásadními invacemi jež by mohly zajistit jedinečné obchodní přínosy, nacházejí se ale v rozličných ranných stádiích vyspělosti. Balaji Abbabatulla se ve své přednášce zaměřil na to jak tyto rodící se technologie fungují a jak z nich mohou profitovat podniky a organizace.

Analytik společnosti Gartner Balaji Abbabatulla vysvětlil, jak mohou podniky využít blockchain, NFT a Web3 ve svůj prospěch.

 

Hlavní závěry a doporučení

- NFT a kryptoměny představují pouze počáteční podmnožinu potenciálních aplikací tokenizace na bázi blockchainu. Mezi nově vznikající aplikace patří rané aplikace metaverza a projekty udržitelnosti.

- Web3 je nový technologický stack (sada technologií) pro vývoj decentralizovaných webových aplikací, které umožňují uživatelům kontrolovat vlastní identitu a data. Zahrnuje blockchain jako mechanismus ověřování důvěryhodnosti a jeho síťovou infrastrukturu a protokoly pro podporu decentralizovaných webových aplikací.

- Web3 podporuje nové obchodní příležitosti, jako je programovatelnost a monetizace obsahu vlastněného a spravovaného tvůrci pomocí tokenů založených na blockchainu.

- Technologie blockchainu postupně dozrávají pro podporu podnikových aplikací, jejich adopce pro spotřebitelské aplikace pak rychle roste.

- Klíčovou překážkou pro lepší adopci v oblasti podnikových aplikací je jak vnímání obchodních přínosů blockchainu zákazníky, tak technické, regulační a interoperabilní problémy.

Analytici společnosti Gartner se podělili o klíčová rizika a výzvy spojené s novými technologiemi na bázi blockchainu.

 

Expand Your Talent Pipeline Going Borderless (Rozšiřte svou náborovou pipeline přes hranice)

Přednášející: Gabriela Vogel, Sr Director Analyst, Gartner

Pandemie a dynamika geopolitického vývoje ovlivňují situaci na trhu talentů po celém světě a nutí CIO revidovat a změnit svou strategii v oblasti (technologických) pracovních sil. Gabriela Vogel, senior ředitelka výzkumu a analytička Gartneru se ve své přednášce podělila o zjištění z nového průzkumu o přeshraničním náboru a využívání pracovníků (Gartner survey on borderless IT talent).

Gartner definuje přeshraniční pracovní sílu (či pracovní sílu bez hranic - borderless workforce) jako zaměstnance pracující na dálku z různých zemí na základě pracovní smlouvy uzavřené přes hranice státu. Že jde o rozširující se trend potvrdil i samotný průzkum, podle nějž 27 % vedoucích pracovníků v současné době zkoumá možnosti najímání přeshraničních technických zaměstnanců.

"Není žádným překvapením, že se za poslední tři roky zdvojnásobila míra najímání přeshraničních technologických pracovníků, s tím, jak se zvýšení počtu zaměstnanců a jejich udržení se stalo pro CEO jednou z hlavních priorit - pro letošní a příští rok je na třetím místě," uvedla Gabriela Vogelová. "Pandemie COVID-19 také urychlila najímání přeshraničních zaměstnanců, a to, co začalo jako výjimka, se stává běžným."

Gabriela Vogelová, senior ředitelka analytické společnosti Gartner, říká: "Pandemie také urychlila najímání přeshraniční nábor zaměstnanců, a to, co začalo jako výjimka, už jí dnes není."

 

Hlavní závěry a doporučení

- "85 % organizací deklaruje zájem využívat přeshraniční zaměstnance s IT/technologickou specializací“

- "Zlepšení náboru a retence zaměstnanců je pro letošní a příští rok z pohledu CEO prioritou č. 3 "

- "Pandemie urychlila nábor přeshraničních pracovníků - co začalo jako výjimka, už jí dnes není."

- "Najímání přeshraničních pracovníků vyžaduje, aby lídři byznysu i IT provedli významné úpravy svého provozního modelu, včetně revize technik řízení, infrastruktury a technologií, kybernetické bezpečnosti a ochrany dat a spravedlivého odměňování."

- Pokud jde o oblasti specializace v oblasti technologií, mezi dvě nejžádanější odbornosti patří softwarové inženýrství/vývoj aplikací (62 % respondentů průzkumu) a aplikační podpora (55 % respondentů průzkumu).

- "Existují určitá omezení, která brání přijetí a rozšíření přeshraničního modelu, a to od složitosti administrativní podpory a kulturních otázek až po obavy o bezpečnost a právní aspekty."

 

"V dnešním světě profesionálů je lokalita proměnlivá, trh práce globální a boj o talenty agnostický, protože všichni soutěžíme pod stejnou vlajkou, technologií," říká Vogelová. "V důsledku toho země ztrácejí talenty ve prospěch jiných zemí, veřejný sektor ztrácí talenty ve prospěch soukromého sektoru a všechny vertikály jsou ve stejné situaci. Již neexistují žádné hranice na nichž se konkurenční boj zastaví a lídři byznysu i IT najímají zaměstnance bez ohledu na hranice tam, kde mají největší konkurenční výhodu – je to jakási "zóna volného obchodu s talenty"“ dodává Vogelová.

 

Dvěma nejvýznamnějšími oblastmi, v nichž CIO a IT lídři hledají „talenty bez hranic“ jsou softwarové inženýrství/vývoj aplikací (62 % respondentů průzkumu) a aplikační podpora (55 % respondentů průzkumu).

 

How to Mitigate Energy Costs and Risks (Jak snížit náklady na energie a energetická rizika)

Přednášející: Lauren Wheatley, Director Analyst, Gartner

Energetika je strategickou otázkou pro správní rady, neboť pro podniky představuje vážné finanční a provozní výzvy či problémy na několik dalších let. Provozní modely vyžadují nové digitální schopnosti, včetně optimalizace spotřeby energie, řízení emisí a obchodování s energií, které je třeba zprovoznit rychle a ve velkém měřítku. Lauren Wheatleyová, analytička a ředitelka výzkumu Gartneru, ve své přednášce nastínila mnohostrannou roli, kterou mohou IT a digitální technologie hrát při řešení těchto rizik.

Analytička a ředitelka výzkumu Gartneru Lauren Wheatleyová vysvětlila, jak snížit náklady na energie a energetická rizika.

 

Hlavní závěry a doporučení

- Řízení spotřeby energií se stává pro úspěch organizací stěžejním. Podniky se musí zaměřit na odhalování a proaktivní řízení příslušných energetických rizik, aby si udržely či zlepšily konkurenční výhodu.

- "Digitální technologie jsou základem pro realizaci nízkonákladové a nízkouhlíkové energetické strategie ve velkém měřítku a s dostatečnou rychlostí."

- "Energetické strategie musí zohledňovat vzájemně provázané strategické, finanční, politické a společenské dopady spotřeby energie."

- "Samotné úsilí o udržitelnost s největší pravděpodobností nepovede k efektivnímu řízení nákladů na energie a zajištění energetické bezpečnosti vaší organizace. Budete muset sladit data a řešení, abyste vytvořili integrovaný přístup založený na řízení energetického portfolia."

- "Energetika je multidisciplinární problém, který vyžaduje koordinaci jednotlivých složek (nákup, energetická účinnost, nemovitosti, provozní týmy) a sladění napříč podnikem. Spolupracujte s byznysem – poskytněte mu data a poznatky, které pomohou učinit správná rozhodnutí nebo rychle přijmout nápravná opatření."

- "Ačkoli data a technologie nejsou kouzelnou hůlkou pro dekarbonizaci energetiky, při správném plánování a vedení mohou CIO a vedoucí pracovníci v oblasti digitálních technologií sehrát transformační roli při snižování nákladů na energie a zmírňování energetických rizik."

 

Děkujeme za váš zájem o obsah třetího dne konference. Připravujeme pro vás ještě shrnutí čtvrtého dne a závěrečné doporučení přednášek, které stojí za to shlédnout.

 

O společnosti Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) posktytuje objektivní a praktické informace vedoucím pracovníkům a jejich týmům. Naše odborné vedení a nástroje umožňují rychlejší a chytřejší rozhodování a vyšší výkonnost v oblasti klíčových priorit organizace. Chcete-li se dozvědět více, navštivte gartner.com.

Českou verzi zpracovala redakce informační služby INSIDE, www.inside.cz