Gartner IT Symposium/Xpo 2022 Barcelona: Vybrané momenty 2. dne

9.11.2022
Kateřina Kubištová

Přinášíme vám novinky a zajímavosti z Gartner IT Symposium/Xpo, které se koná tento týden ve španělské Barceloně. Níže uvádíme přehled stěžejních novinek a postřehů, které zazněly na druhém dnu konference.

Postřehy ze dne prvního naleznete na našem webu.

 

Druhý den konference přinesl několik desítek přednášek analytiků, workshopy, kulaté stoly a další obsah, z nějž jsme vybrali postřehy a zjištění z každoročního průzkumu Gartner CIO & technology executive survey, zajímavosti z přednášky o Metaverzu a pohlcujících technologiích a také zjištění z CEO průzkumu – tedy co řeší CEO a co je trápí a jak jim mohou CIO nejlépe pomoci. Stejně jako v případě postřehů z prvního dne jde o přednášky, které si registrovaní účastníci Gartner IT Symposia mohou „on-demand“ přehrát na portále či v mobilní appce Gartner Conference Navigator – a diskutovat o nich například se svými kolegy.

 

Signature Series: CIO and Technology Executive Agenda for 2023 (Agenda CIO a technologické exekutivy pro rok 2023)

Přednášející: Daniel Sanchez-Reina, VP Analyst, Gartner

Členové technologické exekutivy, zejména CIO, získali během pandemie značný vliv, který pro ně může být nyní či v budoucnu obtížné udržet. Ve své přednášce se analytik a VP Gartneru Daniel Sanchez-Reina zaměřil na to, jak se mohou CIO, CTO a další členové technologického vedení podniků chopit nových příležitosti, ukázat svou schopnost chápat potřeby byznysu a pomoci s tím, co jej v současné době trápí či omezuje.

Viceprezident společnosti Gartner Daniel Sanchez-Reina uvedl, že 67 % generálních ředitelů chce, aby se více technologické práce provádělo přímo v byznysových odděleních a méně v IT.

 

Hlavní závěry a doporučení

  • “CEO investují do „digitálních divident“ ve čtyřech hlavních oblastech: digitální schopnosti, informační technologie, rozvoj lidí a kultury a vylepšování produktů.“
  • “Vedení podniků není spokojeno s digitální exekucí: 59% respondentů z řad exekutivy uvádí, že plnění termínů u digitálních iniciativ zaostává za očekáváním, 52% uvádí totéž ohledně času potřebného k dosažení přínosů (time to realize value).“
  • “CIO by se proto měli zaměřit na urychlení návratnosti digitálních investic (digital dividends), sladění (a popojení) digitálních sil (sila, nikoliv síla) a podporu nekonvenčních talentů i postupů.“
  • “CEO jsou si vědomi toho, že digitální akceleraci nelze provádět bez podpůrných technologií napříč celým podnikem. Proto chtějí zvyšovat digitální zručnost všech zaměstnanců. ”
  • “Smitře se s tím, že se budete muset spoléhat na talenty, kterým možná nevěříte. Podpořte rozvoj rolí typu byznys technologů a nevyhýbejte se netradičním talentům. Nekonvenční již nebude znamenat „doplňková“ pracovní síla, bude to nezbytně potřebná pracovní síla.
  • “Využijte příležitostí a jděte jim napřed. Pomozte opět vytvářet hodnotu!”

Gartner v průzkumu identifikoval řadu netradičních míst kde lze hledat nové talenty. CIO by se na něm měli zaměřit.

 

Další informace k tématu nabízí tisková zpráva (anglicky) “Gartner Survey of Over 2,000 CIOs Reveals Four Ways to Deliver Digital Dividends and Demonstrate Financial Impact of Technology Investments.”

 

How the Metaverse and Immersive Meeting Technologies Will Define the Future of Meetings (Jak Metavesmír a technologie pro pohlcující virtuální konference změní budoucnost porad)

Přednášející: Marty Resnick, VP Analyst, Gartner

Metaverze je kolektivní virtuální sdílený prostor, který vzniká konvergencí virtuálně rozšířené fyzické a digitální reality. V této přednášce se VP analytik Gartneru Marty Resnick podělil o úvod do fenoménu metavesmíru a o tři fáze jeho vývoje v příštích osmi letech.

VP analytik Gartneru Marty Resnick: „Půjde o víc než nový svět nebo trh – očekávejte, že metaverze ovlivní také zaměstnaneckou zkušenost a provozní oblast řady organizací.”

 

Hlavní závěry a doporučení

“Metavesmír se stane trvalým. Digitální aktiva budou propojena s reálným světem.”

“V metaverzu bude podporována decentralizace. Některé světy využijí technologie jako je Web 3.0 a blockchain (či odvozené) pro decentralizaci poskytovaných služeb.”

“Metavesmír bude kolaborativním prostředím. Nabídne prostředí pohlcujících pracovišť, virtuálních učeben a akcí či událostí. ”

“Metaverza budou interoperabilní. Digitální aktiva, digitální měny, digitální lidé a digitální dvojčata sdílená napříč světy.”

Metavesmír coby fenomén se bude vyvíjet ve třech navzájem se překrývajících fázích od současnosti do počátku 30. let 21. století:

  • Zrod (Emerging): Většina experimentování a praktického uplatnění bude stavět na zážitcích typu virtuální reality jaké dnes známe například z her.
  • Rozvoj (Advanced): Začnou se objevovat protokoly umožňující interoperabilitu napříč tzv. „minivesmíry“ (miniverses), digitálními osobami a dvojčaty, společně s tím se stanou běžnými digitální měny a digitální aktiva.
  • Dospělost (Mature): Většina fyzického světa se stane prostřednictvím „prostorových výpočtů“ (spatial computing) zmapována a indexována, což umožní hluboké propojení fyzických a digitálních světů.

Analytici Gartneru zdůrazňují, že Metavesmír se bude vyvíjet evolučně, nikoliv revolučně.

Stručný úvod do definice pojmu a fenoménu metavesmír nabízí (anglicky) text „What is metaverse? And should you be buying in? na portále Gartner Insights.

 

Signature Series: CEO Concerns 2022-23 — Implications and Actions for CIOs (Co trápí CEO v letech 2022-23 – a jak by na to měli reagovat CIO)

Přednášející: Mark Raskino, Distinguished VP Analyst, Gartner

Globální průzkumu Gartneru mezi CEO, který probíhá již druhou dekádu, odhaluje změny priorit nejvyššího vedení, jež povedou k novému zacílení technologií v byznysu. Události a trendy, jež dominovým efektem (z)mění podobu světa byznysu, byly tématem přednášky Marka Raskina.

Globalizace jako koncept, který nás provází již více než 30 let, je oslabena. Většina generálních ředitelů by souhlasila s tvrzením, že máme "reglobalizaci", kdy se věci přesouvají. Nicméně obecná představa, že v budoucnu najdeme levnější místo, kde můžeme věci dělat, se vytrácí, řekl Mark Raskino.

Rok 2022 se vyvíjel jinak, než generální ředitelé (a nejen oni) v prvním postpandemickém roce očekávali. Nové otřesy, jež přišly s válkou na Ukrajině a krizí paliv i energií nejen v Evropě, se odrážejí do měnících se priorit CEO. Růst sice zůstává číslem jedna, nicméně uvádí jej postupně stále méně respondentů – jako první jej uvedlo pro roky 2020 a 2021 56 % CEO, pro rok 2022 to už ale bylo jen 51 % a pro rok 2023 dokonce pouhých 39 %. A některé jiné priority, například „zákazníci“, se propadly překvapivě nízko – se 6 % na desátou pozici, zatímco zaměstnanci jsou se 38 % na místě druhém.

Environmentální udržitelnost se nicméně udržela v seznamu deseti hlavních priorit CEO i během pandemie a s 12 % je pro příští dva roky na osmé pozici, následována zvládáním inflace se 6 % - to je zásadní změna, neboť inflace se neobjevovala mezi deseti havními prioritami CEO po víc než deset let. Překvapující ovšem je i to, že témata jako produktivita či efektivita se nepropacovala ani do prvního tuctu aktuálních priorit CEO.

Buď inflace zmizí, nebo se produktivita stane velkým tématem – obojí mít nelze, podotkl Mark Raskino.

 

Hlavní závěry a doporučení

Snaha zorientovat se v těchto neobvyklých, nepraktických podmínkách „divné ekonomiky“ způsobí u řady CEO, že se stanou pomalejšími, těžkopádnějšími a méně jistými. CIO mohou zvítězit tím, že pomohou CEO získa zpět někdejší hbitost a rozhodnost.

To znamená poskytnout proaktivní, na technologiích postavené byznysové nápady a doporučení napříč těmito třemi oblastmi:

Posílení analytiky – zesilte význam a vliv nových datových analýz a nástrojů umožňujících lépe diagnostikovat a rozebírat neobvyklé situace a nacházet lepší řešení. To může (mělo by) zahrnovat skutečnost, že CIO převezme větší díl odpovědnosti (vlastnictví) v oblasti dat a datových iniciativ v podniku a posune chápání a perspektivu CIO v oblasti dat, bude své kolegy ve vedení pomocí dat provokovat a přesvědčovat je, aby s daty pracovali, formovali tak nové perspektivy a naučili se prohlédnout stávající „mlhou“, kdy se neví, co se doopravdy děje.

Přesměrování digitálního úsilí – soustřeďte se s digitálním úsilím méně na tvorbu či stimulaci poptávky a přesuňte část aktivit směrem vylepšování efektivity provozních modelů. To může znamenat odklonění digitálního úsilí směrem k interním provozním výzvám – jinými slovy začněte překlápět digitální zdroje směrem od reklamy k produktivitě (a také od zákaznického směrem k totálnímu či celkovému zážitku a od kanálů směrem k výzvám).

Rotace zdrojů – podporujte a pomáhejte s rotací a rekvalifikací či přeškolením talentů, hledejte možnosti jak se zapojit do oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky) a zvažte jak aktivní být v různých lokalitách. CEO dnes vnímají nedostatek talentů jako krizi, tu ale nepomůže vyřešit rychlejší propouštění a nábor. CIO by měli pomoci CEO a dalším kolegům z vedení přesunout se od tradičního zásobování se talenty – náboru - směrem k využívání interních zdrojů a nabídky talentů (rotace a přeškolování) a vytvořit to, co Gartner nazývá „human-centric autonomous business flywheel“ (autonomní byznysový setrvačník pracovní síly) kombinující zaměstnance a stroje s cílem navrátit se k růstu produktivity. Rotace zdrojů zahrnuje také kladení většího důrazu na oběhové hospodářství či revidování aktivit na různých lokalitách s cílem odrazit změny v geopolitických mapách a zlepšit spolehlivost odbytu, dodavatelských řetězců a provozu.

Zákazníci – uživatelé služeb Gartner naleznou další podrobnosti k tématu (anglicky) ve studii 2022 CEO Survey - The Year Perspectives Changed (Mark Raskino, Kristin Moyer and Stephen Smith, G00766731)

 

Děkujeme za váš zájem o obsah druhého dne konference. Zítra přineseme výběr zajímavostí a postřehů ze dne třetího.

 

O společnosti Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) poskytuje objektivní a praktické informace vedoucím pracovníkům a jejich týmům. Naše odborné vedení a nástroje umožňují rychlejší a chytřejší rozhodování a vyšší výkonnost v oblasti klíčových priorit organizace. Chcete-li se dozvědět více, navštivte gartner.com.

Českou verzi zpracovala redakce informační služby INSIDE, www.inside.cz