Gartner IT Symposium/Xpo 2022 Barcelona: Vybrané momenty 1. dne

8.11.2022
Kateřina Kubištová

Přinášíme vám novinky a zajímavosti z Gartner IT Symposium/Xpo, které se koná tento týden ve španělské Barceloně. Níže uvádíme přehled stěžejních novinek a postřehů, které na konferenci zazněly.

 

Mezi hlavní témata prvního dne konference patřila pochopitelně úvodní keynote a přednášky top 10 strategických technologických trendů, hlavní předpovědi Gartneru pro rok 2023 a následující léta a problematika IT talentů a odměňování. Stručné shrnutí naleznete níže, podrobněji jsou pak tato témata rozvedena v brožuře kterou redakce INSIDE ke konferenci připravila – její PDF (česky) si můžete stáhnout zde.

Keynote konference byla streamována též na Youtube a Linkedin a zůstane zde patrně po omezenou dobu k dispozici, pustit si ji můžete z tohoto odkazu (anglicky, vřele doporučujeme):

//www.youtube.com/watch?v=P3ZyqQ4oNJE

 

Níže uvedené přednášky analytiků (a řadu dalších) si registrovaní účastníci konference mohou již dnes (a v následujíích několika měsících) přehrát na portále či v mobilní appce konference (Gartner Conference Navigator pro iOS a Android), kde jsou taktéž dostupné prezentace k přednáškám (slajdy) ve formátu PDF.

Úvodní keynote Gartneru: Make the Difference

Přednášející: Mary Mesaglio, Managing VP, Daniel Sanchez-Reina, VP Analyst and Ed Gabrys, Research VP Analyst at Gartner

CIO působí ve světě, který se deglobalizuje, je ekonomicky otřesen a čelí většímu množství hrozeb než kdykoli předtím. Výzvou pro vedoucí pracovníky je, jak tato rizika proměnit v obchodní příležitosti. V úvodu konference se analytici společnosti Gartner, Mary Mesaglio, Daniel Sanchez-Reina a Ed Gabrys, podělili o tři klíčové způsoby, jimiž mohou CIO a vedoucí pracovníci IT využívat informace a technologie k tomu, aby vedli a změnili své podniky.

 

Analytik společnosti Gartner Ed Gabrys na pódiu Gartner IT Symposium/Xpo v Barceloně vysvětlil, jak využít IT pro udržitelný růst.

Analytička společnosti Gartner Mary Mesaglio uvedla, že organizace se musí zaměřit na proměnu práce, odpovědné investice a odolnou kybernetickou bezpečnost, aby dosáhly udržitelného růstu a výnosů.

Gartner analyst Daniel Sanchez-Reina said CIOs should focus on digital investments that deliver repeatable financial and performance results during Gartner IT Symposium/Xpo in Barcelona.

 

Postřehy, závěry a doporučení

- CIO a vedoucí pracovníci odpovědní za IT by se měli zaměřit na digitální investice, které efektivním a odpovědným způsobem přinášejí či podporují opakovatelné finanční a výkonnostní výsledky.Gartner toto pojetí nazývá „IT pro udržitelný růst.

- CIO mohou využít IT pro udržitelný růst tak, že se zaměří na tři strategie – proměnu práce, odpovědné investování a odolnější kybernetickou bezpečnost.

- Proměnu práce a lepší byznys výsledky podpoříte či dosáhnete vytvořením vlastní (podnikové) technologické značky, odstraněním třecích ploch (překážek) při práci a zavedením  umělé inteligence podporující produktivitu pracovníků a experimentováním s vysoce hypovanými technologiemi.

- Odpovědně investujte do technologií, které nabízejí přínosy typu "dva za jeden" například v oblasti finanční (ekonomické) a environmentální udržitelnosti.

- Odolná kybernetická bezpečnost vám v dlouhodobém horizontu přinese konkurenční výhodu. Přistupujte k bezpečnosti jako k byznys riziku, hledejte vhodné (nové) bezpečnostní metriky a dohodněte se na správné úrovni ochrany pro vaši organizaci (tzv. PLA – Protection Level Agreement).

Další podrobnosti nabízí úvodní čtyři strany české brožury ke konferenci.

 

Signature Series: Top Strategic Technology Trends for 2023

Přednesl David Groombridge, Gartner Distinguished VP Analyst

Strategické technologické trendy mají významný převratný potenciál a vytvářejí podmínky pro inovace v příštích pěti letech. David Groombridge, význačný analytik a viceprezident společnosti Gartner, ve své přednáce vysvětlil, že CIO a vedoucí pracovníci IT si nemohou dovolit tyto trendy ignorovat, protože se potýkají s nejistotou způsobenou globálními změnami.

Význačný analytik a viceprezident společnosti Gartner David Groombridges uvedl, že hlavní strategické technologické trendy pro rok 2023 se soustředí na tři klíčová témata: optimalizace, škálování a průkopnictví.

 

"Hlavní strategické technologické trendy společnosti Gartner pro rok 2023 zahrnují tři hlavní témata: optimalizaci provozní udržitelnosti, zvyšování produktivity a hodnoty pro zákazníky a průkopnictví v oblasti individualizace produkce."

- Udržitelnost: Pro zvýšení udržitelnosti potřebují organizace nový udržitelný technologický rámec, který zvýší energetickou a materiálovou účinnost IT služeb, umožní udržitelnost podniku prostřednictvím technologií, jako je sledovatelnost (observability), analytika, energetická efektivita a další.

- Superaplikace: Superaplikace kombinuje vlastnosti aplikace, platformy a ekosystému v jednom. Má nejen vlastní sadu funkcí, ale poskytuje také platformu pro třetí strany, které na ní mohou vyvíjet a publikovat své vlastní miniaplikace. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2027 bude více než 50 % celosvětové populace denně aktivními uživateli několika superaplikací.

- Důvěryhodnost, řízení rizik a zabezpečení umělé inteligence: Organizace, které nyní věnují čas a zdroje řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti AI, zaznamenají lepší výsledky, pokud jde o přijetí AI, dosažené obchodní cíle a přijetí interními i externími uživateli.

- Průmyslové cloudové platformy: Odvětvové cloudové platformy poskytují portfolio funkcí zahrnující SaaS, PaaS a IaaS, které poskytují odvětvově specifické sady modulárních funkcí, aby podporovaly specifické odvětvové potřeby a způsoby využití či nasazení.

- Přínosy bezdrátových technologií: S rozšiřováním digitalizace budou podniky potřebovat spektrum bezdrátových řešení pro všechna prostředí, od Wifi v kanceláři přes služby pro mobilní zařízení až po služby s nízkou spotřebou energie a dokonce i rádiové připojení. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude 60 % podniků používat pět nebo více bezdrátových technologií současně.

Takto vypadá přehled všech deseti top technologických trendů Gartneru pro rok 2023 a další léta.

 

Další podrobnosti naleznete na stranách 8-10 české brožury ke konferenci.

 

Signature Series: Top strategické přepodvědí Gartneru pro rok 2023 a další léta — chopte se nejistoty coby příležitosti

Přednášel Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst, Gartner

Budoucnost je vždy nejistá, ale nejistota přináší příležitosti - a nyní je čas se jich chopit. V této prezentaci Daryl Plummer, význačný analytik a viceprezident společnosti Gartner, odhalil deset předpovědí, které představují klíčové příležitosti a hrozby, jimž budou čelit CIO a vedoucí pracovníci podniků.

Daryl Plummer, význačný analytik společnosti Gartner, představil na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo v Barceloně hlavní strategické předpovědi společnosti Gartner pro rok 2023 a další období.

Postřehy, závěry a doporučení

- Do roku 2027 budou plně virtuální pracovní prostory představovat 30 % nárůstu investic podniků do technologií typu metaverse a "promění" kancelářské prostředí. "Jestliže investice do metaverza budou ve velké míře směřovat k novému pojetí pracovní zkušenosti, pak můžeme změnit to, co znamená spolupracovat či pracovat společně s kolegy."

- Do roku 2025 organizace, které napraví zdokumentované rozdíly v odměňování žen a mužů, sníží fluktuaci žen o 30 %, čímž se sníží tlak na nedostatek talentů. "Odměňování je hlavní hnací silou úbytku zaměstnanců a jeho spravedlivé pojetí zlepšuje pracovní kulturu. Podívejte se dál než jen na morální argumenty a zaměřte se na systémy a procesy."

- Bez udržitelných postupů v oblasti umělé inteligence (AI) bude AI do roku 2025 spotřebovávat více energie než lidská pracovní síla, což výrazně omezí její přínosy z hlediska životního prostředí. "AI je dvousečným zdrojem udržitelnosti a bude velmi důležité, aby CIO dokázali měřit zisky oproti ztrátám."

- Do roku 2026 se nejrychleji rostoucí formou protestu stanou útoky typu CDoS (Citizen Denial of Service) vedené občany, kteří využijí své virtuální asistenty k odstavení provozu (například kontaktních center). "Možnosti virtuálních osobních asistentů usnadňují aktivismus vedený proti organizacím."

- Do roku 2025 se zdvojnásobí přijatelnost spekulativních investic typu "moonshot" ze strany akcionářů, čímž se stanou životaschopnou alternativou k tradičním výdajům na výzkum a vývoj s cílem urychlit růst. "Spekulativní technologické investice jsou nutností. IT oddělení může být šampionem kultury "moonshot".

Gartner identifikoval deset klíčových předpovědí, které pomohou CIO a vedoucím IT pracovníkům přehodnotit jejich očekávání i plány a změnit nejistotu v jistotu.

 

Další podrobnosti naleznete na stranách 11-12 české brožury ke konferenci.

 

Děkujeme za váš zájem o obsah prvního dne konference. Zítra přineseme výběr zajímavostí a postřehů ze dne druhého.

 

O společnosti Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) posktytuje objektivní a praktické informace vedoucím pracovníkům a jejich týmům. Naše odborné vedení a nástroje umožňují rychlejší a chytřejší rozhodování a vyšší výkonnost v oblasti klíčových priorit organizace. Chcete-li se dozvědět více, navštivte gartner.com.

Českou verzi zpracovala redakce informační služby INSIDE, www.inside.cz